Trade Faciliatation Antwerpen

Date: 
donderdag, december 12, 2019 - 13:00
Contact Person: 
da.regioman.antwerpen@minfin.fed.be
Location: 
Ellermanstraat, Anvers
Aims: 

Agenda:

1. Verslag vergadering d.d. 03/09/2019 (voor verslag zie www.naforna.be)

a. Overlopen actiepunten verslag vorige vergadering

b. Goedkeuring verslag vorige vergadering

2. Wijziging procedure inning van keurrechten bij T documenten

3. Opstart CCRM – stavaza

4. Afschaffen publieke LLP’s en AL-codes

5. Communicatie beroepsfederaties ABAS-KVBG en ASV mbt beteugeling van verschepingen zonder douanedocumenten

6. Aanpassing bulkprocedure voor unieaccijnsgoederen

7. Gebruik klachtenformulier

8. Drukte GIP RO

9. Toepasselijke procedure in geval van problemen met uitgangsbevestigingen uitvoeraangiften

10. Stroomlijnen controleproces en proces afhandeling overtredingen (gebruik form 614)

11. Varia