06/04/2020 Exportvereisten voor persoonlijk beschermingsmateriaal

De Europese Commissie heeft op 01/04/2020 een FAQ ter beschikking gesteld omtrent de exportvereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De FAQ (enkel beschikbaar in het Engels) kan je raadplegen via de website van DG Trade – Export requirements for personal protective equipment