08/04/2020 NCTS - coronamaatregelen

In het kader van de COVID-19 crisis hebben verschillende toegelaten geadresseerden aangegeven problemen te ondervinden om binnen de gestelde termijn de goederen te ontvangen en de lossingsbemerkingen door te geven aan het douanekantoor van bestemming.

De douaneadministratie hanteert tijdelijk een verlengde termijn voor bedrijven die moeilijkheden ondervinden door de COVID-19 crisis. Uitzonderlijk mag de termijn van kennisgeving zoals vermeld in de vergunning overschreden worden, maar deze moet ten allen tijde gebeuren uiterlijk op de derde dag na datum waarop de toelating voor het lossen van de goederen ontvangen werd (in artikel 315, 1, d) van de Uitvoeringsverordening (EU) 215/2447 voorziet in die termijn).

Voor dezelfde redenen zal de douaneadministratie ook tijdelijk flexibel zijn bij het vaststellen van de geldigheidsduur van T-documentenDe verlenging van de geldigheidsduur wordt slechts toegepast worden voor zover de economische operator daartoe heeft verzocht, via de invoering van deze termijn in het document T, en is in alle gevallen beperkt tot maximaal 21 dagen.