09/09/2022 Tijdelijke verlaging van de bijzondere accijnzen - Update

Op 16 maart 2022 heeft de regering besloten de bijzondere accijns op diesel en benzine met ingang van 19 maart 2022 om middernacht te verlagen met 144,6281 euro/1.000 liter, exclusief 21% BTW (d.w.z. een verlaging van de pompprijs met 175 euro/1.000 liter inclusief BTW).

Parallel met de verlaging van het accijnstarief is voorzien in een cliquet-systeem (van 19 maart 2022 tot en met 30 september 2022 - een maatregel die de regering heeft besloten te verlengen tot 31/12/2022) volgens welke het tarief van de bijzondere accijns geleidelijk zal worden verlaagd tot het niveau van 01/01/2022 in geval van een prijsdaling.

De procedure van het cliquet-systeem verloopt als volgt:

  • De bijzondere accijns verhoogt vanaf de eerste daling van de maximumprijs die leidt tot een daling van de maximumprijs onder 1,70 euro per liter respectievelijk voor diesel of benzine, en bij elke volgende daling van de maximumprijzen.
  • De verhoging van de bijzondere accijns bedraagt de helft van de verlaging van het maximum van de prijs exclusief btw.

Het is de bedoeling dat de accijnstarieven na afloop van de tijdelijke maatregel weer op het niveau van 01/01/2022 worden gebracht, indien dit niveau in het kader van het cliquet-systeem op 31/12/2022 nog niet is bereikt.  

Zowel voor de verlaging van de accijnstarieven als voor de verhoging van de accijnstarieven zijn uitvoeringsbesluiten genomen om een terugbetaling of bijbetaling te verrichten voor de reeds ten verbruik uitgeslagen voorraden van de betrokken energieproducten (= aanwezig in benzinestations/etc.).

Bovendien wordt ook het bedrag van de restitutie voor commerciële diesel tijdelijk verlaagd. De betrokkenen zullen echter hetzelfde nettotarief voor de accijns blijven betalen als op 1 januari 2022 van toepassing was.

Modaliteiten van aangifte van de stock en de betaling (Tariefverhoging - cliquet ”+”/tarief vermindering - cliquet ”-”)

Met het oog op een geplande wijziging van de koninklijke besluiten van 16 maart 2022 en de ministeriële besluiten van 17 maart 2022, zullen wij de hieronder beschreven modaliteiten toepassen vanaf de volgende tariefverhoging – cliquet “+”/tarief vermindering - cliquet “-”. De datum van de cliquet verschijnt in het Belgisch Staatsblad.

Lijst van berichten van cliquets die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd 

Belgisch Staatsblad van … (datum)

Datum cliquet

Uiterste datum voorraadaangifte in MyMinfin

Betrokken producten

“+” Aanvullende bijzondere accijns te betalen of

“-” Terugbetaling bijzondere accijns 

(per 1.000 liter bij 15°C)

27/09/2022

28/09/2022

13/10/2022

Q050

Q051

Q052

Q053

+ 10.7500

+ 10.7500

+ 10.7500

+ 10.7500

Na de publicatie, dien je: 

  1. Op de dag van de cliquet, de stock op te nemen om 0:00u
  2. De stock door te geven via MyMinfin
  3. De aanvullende bijzondere accijnzen te betalen / In geval van een tariefvermindering - cliquet “-”, dien je de terugbetaling op je bankrekening afwachten.

De volledige uitleg over de procedures voor de voorraadaangifte en de betaling (cliquet+) kunnen jullie terugvinden op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.