12/09/19 Brexit 'NO-DEAL' voorbereidingen

Op 4 september 2019 deed de Europese Commissie haar ultieme oproep aan alle EU-burgers en het bedrijfsleven om zich voor te bereiden op 31 oktober 2019, de dag dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt.

Acht weken voordat het Verenigd Koninkrijk zich uit de Europese Unie terugtrekt, is een scenario waarin er op 1 november 2019 geen akkoord is bereikt, nog steeds een reële mogelijkheid.

Ter voorbereiding werd een gedetailleerde checklist gepubliceerd die bedrijven moet helpen bij de laatste voorbereidingen. Om de ontregeling van het handelsverkeer zoveel mogelijk te beperken, dienen alle partijen die betrokken zijn bij de toeleveringsketens met het VK te weten wat zij moeten doen en welke formaliteiten moeten worden vervuld.

De maatregelen die door de Commissie genomen werden, worden ook toegelicht in deze communicatie. 

Raadpleeg de communicatie voor meer informatie.