12/10/2022 Crisis Oekraïne: Tariefcontingenten op bepaalde producten uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland - Update

Op 7 oktober 2022 zijn er nieuwe jaarlijkse tariefcontingenten ingesteld, beheerd volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". Deze contingenten maken de invoer in de Europese Unie mogelijk van de volgende goederen van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland:

 • Tariefcontingent met volgnummer 09.8258: hiertoe behoren de goederen die vallen onder de GN-code 7207 12 10:
  • 3 747 905 ton tussen 7 oktober 2022 en 30 september 2023
  • 3 747 905 ton tussen 1 oktober 2023 en 30 september 2024
 • Tariefcontingent met volgnummer 09.8259: hiertoe behoren de goederen die vallen onder de GN-code 7207 11:
  • 487 202 ton tussen 07 oktober 2022 en 30 september 2023
  • 85 260 ton tussen 1 oktober 2023 en 31 december 2023
  • 48 720 ton tussen 1 januari 2024 en 31 maart 2024

Raadpleeg de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen voor de volledige informatie.

Op de website van de EU kan je de betrokken verordening raadplegen: Verordening (EU) 2022/1904 van de Raad van 6 oktober 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (artikel 3 octies, leden 4 - 6)