16/08/22 Invoer van Russische ruwe olie of aardolieproducten in de Unie

De Europese Unie heeft in juni 2022 een verbod uitgevaardigd tegen de invoer, aankoop, overdracht (direct of indirect) van ruwe olie of aardolieproducten die van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.

Om dit verbod beter te kaderen heeft de Europese Commissie op 3 augustus 2022 een 'bericht aan marktdeelnemers' gepubliceerd.

Je kan het bericht op de website van de AAD&A raadplegen.