23/03/2020 Richtsnoeren uitvoermaatregel - Coronavirus

De Europese Commissie heeft richtsnoeren voor de lidstaten met betrekking tot Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 gepubliceerd.

Je vindt deze publicatie op de website van het Publicatieblad van de Europese Unie.

De Europese Commissie meldt ook dat de Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 niet geldt voor scheepsvoorraden. De Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 heeft specifiek betrekking op de uitvoerdouaneregeling en de scheepsvoorraden vallen niet onder deze procedure krachtens artikel 269, lid 2, onder c), van het UCC.