27/03/2020 Bevoegde autoriteiten lidstaten voor uitvoervergunning verordening 2020/402

In het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID – 19) verbiedt de Europese Unie de uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning (zie uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 Maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning). Het gaat om de goederencodes vermeld in de bijlage waarbij de goederen bovendien beantwoorden aan de beschrijving in diezelfde bijlage. Dit is persoonlijk beschermingsmateriaal ter bescherming tegen mogelijk besmettelijk materiaal en ter bescherming van de omgeving tegen door de gebruiker verspreid, mogelijk besmettelijk materiaal. Beschermende sportartikelen, beschermende accessoires in automobielsector en andere beschermingsmiddelen niet voor bescherming tegen besmetting zijn hier niet in gevat.

De uitvoer van die goederen is dus wel nog toegelaten met een uitvoervergunning, afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de exporteur gevestigd is. In België is FOD Economie de bevoegde autoriteit. Meer info is te vinden op haar website.

De Commissie heeft de contactgegevens gepubliceerd van de bevoegde autoriteiten in de andere lidstaten (zie hieronder).

Txt File: