27/03/2020 Europese Commissie over Green lanes

De Commissie geeft nieuwe praktische adviezen voor de toepassing van de richtsnoeren voor grensbeheer om tijdens de huidige pandemie het goederenvervoer in de EU aan de gang te houden.

Om te waarborgen dat de toeleveringsketens in de hele EU blijven functioneren, vraagt zij de lidstaten om onverwijld alle belangrijke binnengrensovergangen in het transeuropees vervoersnetwerk (TEN-T) aan te wijzen als green lanes. Die green lanes moeten open zijn voor alle vrachtvoertuigen, welke goederen ze ook vervoeren. Inclusief controles en gezondheidschecks mag het oversteken van een grens niet meer dan 15 minuten in beslag nemen.

De nota van de Commissie bevat een volledige lijst van aanbevelingen om bestuurders te beschermen tegen het coronavirus (bijlage 2).

Internationaal erkende getuigschriften van vakbekwaamheid moeten gelden als voldoende bewijs dat een werknemer actief is in het internationale vervoer. Als een chauffeur niet over een dergelijk getuigschriften beschikt, moet een door de werkgever ondertekende brief worden aanvaard (bijlage 3).

De Commissie heeft ook een platform opgezet waar informatie wordt verstrekt over de nationale vervoersmaatregelen tegen het Coronavirus.

Raadpleeg het persbericht over de nota op de website van de Europese Commissie.

Raadpleeg de nota (pdf) en bijlage 3 (Word-document) hieronder (enkel in het Engels beschikbaar).