8/11/2023 MASP: Timeframe

Een aangepaste versie van het timeframe voor de uitrol van de nieuwe applicaties in kader van het Multi-Annual Strategic Plan for electronic Customs (MASP-C) is beschikbaar. Dit timeframe geeft een overzicht van de beschikbaarheid van de testomgeving, de Go Live van de Belgische applicaties en de uiterste instapdatum voor operatoren.

Hou er rekening mee dat:

  • FOD Financiën de testomgevingen van de nieuwe apllicaties stelselmatig zal opbouwen. Dit wil zeggen dat nog niet alle funtionaliteiten beschikbaar zijn.
  • De uiterste datum voor operatoren, effectief de uiterste datum is en verder uitstel niet meer mogelijk is.

Het overzicht kan je raadplegen op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.