News


Nieuwsbrief Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen

De leden van de werkgroep Communicatie & Marketing lanceerden het voorstel om een periodieke nieuwsbrief van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen uit te werken. Je kan je vanaf nu inschrijven op het e-magazine "Douane Focus". Deze nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuaberichten gepubliceerd op de website van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen.

04/12/2020 Circulaire terugbetaling en kwijtschelding

De circulaire betreffende terugbetaling en kwijtschelding is beschikbaar op Fisconet en omvat informatie over de terugbetaling, kwijtschelding of teruggave van bepaald belastingen als gevolg van het in het vrije verkeer brengen en/of bij het in verbruik stellen van goederen uit derde landen of bij de uitvoer van goederen naar derde landen.

02/12/2020 INF-SP voor Finland

Eerder meldden we de uitzondering voor het gebruik van het Europese elektronische systeem INF-SP voor de uitwisseling van informatie met Finland. Finland heeft sinds 25 november het INF-SP officieel in gebruik genomen De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen gaf dit tijdens de werkgroep Europese en Algemene Bepalingen van 26 november mee.

01/12/2020 Nota Brexit - Update

Een update van de nota brexit is beschikbaar. Deze nota licht de gevolgen toe van een no-deal brexit, waarbij het goederenverkeer met het VK onderworpen wordt aan de bepalingen van de UCC en aan de bijhorende douaneformaliteiten. In deze update vind je meer informatie over de te gebruiken landencodes.

30/11/2020 Nieuwsbrief November

De nieuwsbrief van november is beschikbaar. We versturen maandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand. Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

27/11/2020 Informatieve nota Brexit - Zeebrugge & Gent

De regionale component Gent van de Douane en Accijnzen heeft twee informatieve Brexit nota's uitgewerkt. De nota "Brexit Gent" en de nota "Brexit Zeebrugge" bevatten een overzicht van de geldende wetgeving, instructies en praktische procedures die van toepassing zijn in de haven van Gent en de haven van Zeebrugge.

26/11/2020 Extra regionaal overleg Gent - Brexit

Op 17 november verzamelden de leden van het regionaal overleg Gent voor een extra sessie over Brexit. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaf meer uitleg over de uitvoer- en invoeraangiften in PLDA en de te gebruiken landencodes, alsook aanbevelingen voor het gebruik van T-documenten. Daarnaast lichtten enkele operatoren hun activiteiten in de haven van Zeebrugge toe.

25/11/2020 Verslag regionaal overleg Luik

Op 22 oktober kwamen de leden van het regionaal overleg Luik samen. De leden kregen informatie over het Goods Movements Tracking System uitgewerkt door Liège Airport, de noodprocedure voor Be-Gate en de afhandeling van geschillen op de luchthaven. Ook de verdere uitbouw van de activiteiten van het regionaal forum alsook de vertegenwoordiging van de regio in de nationale werkgroepen kwamen aan bod.

24/11/2020 Open Forum: ICS2 - FAQ

Op 29 oktober organiseerde het Nationaal Forum een infosessie over ICS. Raadpleeg de eerste versie van de FAQ hier.

18/11/2020 Verslag SWG Brexit

Op 9 november kwamen de leden van de subwerkgroep Brexit samen. De leden kregen meer informatie over de onderhandelingen, de lopende en geplande communicatiecampagnes, consolidatiezendingen en het protocol Noord-Ierland.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS