21/05/2021 Verslag regionaal overleg Luik

Op 5 mei plande de regio Luik opnieuw een regionaal overleg in, ditmaal in het bijzijn van de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A). De leden kregen informatie over volgende thema's:

  • Operationele maatregelen inzake onderwaardering
  • Project GMTS: stand van zaken en follow-up
  • De procedure vernietiging - wederuitvoer van niet-uniegoederen
  • De werkgroep meervoudige belasting

Forward Belgium gaf meer informatie over de overeenkomst tussen de federatie van douanevertegenwoordigers en de AAD&A.

Raadpleeg het verslag voor meer informatie.

Labels: