Subwerkgroep Accijnzen en e-commerce

De subwerkgroep Accijnzen en e-commerce valt onder de werkgroep Accijnzen. In de subwerkgroep bespreken de leden de creatie van een gelijk speelveld voor wat betreft de accijnzen op alcoholische en niet-alcoholische dranken.