Strategisch comité

De leden van het Strategisch comité beschikken over een brede visie over de douane en het gehele ecosysteem waarbinnen de douane zich beweegt. Als adviesorgaan overleggen zij over de strategische rol van de douane in een steeds evoluerende nationale, Europese en internationale context. Die reflectie gebruikt de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en kan resulteren in aanbevelingen op lange termijn.

Het Strategisch comité komt één maal per jaar samen, onder het voorzitterschap van de Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.