Leden

Individuele bedrijven of kantoren kunnen enkel lid worden van het Nationaal Forum indien zij gemandateerd zijn door hun federatie. De vertegenwoordigers van de privésector nemen niet deel aan de vergaderingen van het Nationaal Forum in eigen naam, maar als vertegenwoordiger van hun federatie.

Het bedrijf of kantoor dient het bewijs van mandatering voor deelname aan de gewenste werkgroep te sturen naar het Secretariaat.

Medewerkers van de Algemene administratie van de douane en accijnzen kunnen lid worden van het Nationaal Forum indien zij door hun expertise constructief kunnen bijdragen aan de vergaderingen van de werkgroepen. Zij dienen contact op te nemen met het Secretariaat

Het zijn de convenors van de betrokken werkgroep die beslissen over het lidmaatschap. Zij zien namelijk toe op de goede werking.

Raadpleeg de ledenlijsten.