Digitale vergaderingen

Het Nationaal Forum gebruikt Microsoft TEAMS voor het organiseren van de digitale vergaderingen. De leden vinden de link voor deelname, samen met de agenda, in de uitnodiging (meeting request). Deelnemen kan online of via de applicatie. Daarnaast kunnen de leden ook gebruik maken van de mobiele applicatie op de telefoon (connectie via WIFI is aangeraden).

Om de vergaderingen vlot te laten verlopen gelden volgende praktische afspraken:

  1. Enkel de leden van het Nationaal Forum mogen deelnemen aan de vergaderingen
  2. Beperk het gebruik van de webcam bij meer dan 15 deelnemers als je niet spreekt
  3. Demp je micro als je niet aan het woord bent
  4. Gebruik het “handje” om het woord te vragen
  5. Gebruik het chatvenster om links naar belangrijke documenten te delen of je vraag te stellen
  6. We vragen om de opnamefunctie niet te gebruiken. De verslagen van de vergadering kan je achteraf raadplegen op deze website