News


28/01/2022 SWG Softwareproviders

De leden van de subwerkgroep ICT - Softwareproviders kwamen samen op 27 januari. Onder andere e-Globalisatie en de MASP-processen kwamen aan bod.

27/01/2022 Verslag regionaal overleg Gent

Op 10 december kwamen de leden van het regionaal overleg Gent samen. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaf meer uitleg over, onder andere, het gebruik van pro-forma facturen en de vervanging van attesten van oorsprong binnen het SAP-stelsel (Stelsel van algemene preferenties) van de Unie.

26/01/2022 Open Forum: MASP-Processen

Op 25 januari vond het Open Forum plaats, met als onderwerp de MASP-Processen, specifiek PN/TS, NCTS, IDMS, ICC & AES. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaf een presentatie aan de meer dan 400 geïnteresseerden

21/01/2022 Circulaire Tariefcontingenten

Via deze weg informeren we jullie graag over de nieuwe circulaire over tariefcontingenten. Deze circulaire kan je aanzien als “het referentiewerk” over tariefcontingenten en omvat informatie over, onder andere, de te volgen procedures & regularisaties. Daarnaast is er aandacht voor een aantal bijzondere gevallen, zoals contingenten voor staalproducten.

20/01/2022 Onderhoudsweekend IT - 29 & 30 januari

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Tijdens het IT-onderhoudsweekend van 29 en 30 januari zijn alle services onbeschikbaar voor gebruik. Start is gepland op vrijdag 28 januari 18u tot zondag 30 januari 18u.

14/01/2022 Go Live KIS-SIC

Vanaf 17 januari 2022 zal KIS-SIC beschikbaar voor externe gebruikers via het My Minfin portaal. KIS-SIC staat voor Klanten Informatie Systeem/ Kunden-Informationssystem / Système d'information des clients. Via de applicatie wordt het volledige afgifteproces van douane -en accijnsvergunningen geautomatiseerd en het beheer van vergunningen gecentraliseerd en vereenvoudigd.

12/01/2022 Onderhoudsweekend IT - 15 & 16 januari

In het weekend van 15 en 16 januari plant FOD Financiën een noodzakelijk bijkomend onderhoud aan de PLDA-databank. Hierdoor is het systeem niet beschikbaar vanaf zaterdag 15 januari 2022 8 uur tot zondag 16 januari 18 uur.

12/01/2022 Verslag subwerkgroep PN/TS - Zee

Op 22 december kwam de werkgroep Zee een eerste keer samen. Deze technische groep zal de impact van de implementatie van het nieuwe proces PN/TS op de douaneprocessen van de operatoren analyseren.

11/01/2022 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 10 december kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt samen. De leden kreeg meer informatie over onder andere PN/TS, e-Globalisatie & KIS-SIC.

10/01/2022 Presentatie PN/TS - Hinterland

Tijdens het regionaal overleg Hasselt van 10 december kregen de leden meer informatie over het MASP-Proces PN/TS. De focus lag op de impact voor de operatoren in het hinterland, ofwel buiten de zeehavens en luchthavens.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS