News


Open Forum: Message Implementation Guide PN/TS

Op vrijdag 14 oktober 2022 organiseert het Nationaal Forum een Open Forum. Tijdens de sessie geeft de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen meer toelichting over de wijzigingen opgenomen in de nieuwe Message Implementation Guide PN/TS.
Schrijf je hier in!

Crisis Oekraïne: Overzicht publicaties

Raadpleeg hier alle publicaties over de crisis in Oekraïne.

27/09/2022 Verhoging van de bijzondere accijns

Op 28 september 2022 verhoogt de bijzondere accijns op ongelode benzine opnieuw. Raadpleeg hier de te volgen stappen.

27/09/2022 Oekraïne treedt toe tot de gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer - update

De procedures voor de toetreding van Oekraïne tot de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling over douanevervoer en tot de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende de vereenvoudiging van formaliteiten in het goederenverkeer, zijn afgerond. De toetreding van Oekraïne is voorzien op 1 oktober 2022.
Update: De circulaire over de toetredingen is beschikbaar op FISCONETplus.

26/09/2022 MASP: Update Message Implementation Guide PN/TS

Een update van de Message Implementation Guide PN/TS is beschikbaar op de website van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen. Onder andere hoofdstukken over het hergebruik van "ENS-data" en "Transfer" zijn toegevoegd.

22/09/2022 Verslag Regionaal Overleg Gent

De leden van het Regionaal Overleg Gent kwamen op 16 september samen in Gent. Tijdens de meeting was er onder andere aandacht voor de mini-cuscar, automatisatie van oorsprongsdocumenten - een project toegelicht door T-Mining en de situatie in Oekraïne.

09/09/2022 Tijdelijke verlaging van de bijzondere accijnzen - Update

Op 16 maart 2022 heeft de regering besloten de bijzondere accijns op diesel en benzine met ingang van 19 maart 2022 om middernacht te verlagen met 144,6281 euro/1.000 liter, exclusief 21% BTW (d.w.z. een verlaging van de pompprijs met 175 euro/1.000 liter inclusief BTW). Parallel met de verlaging van het accijnstarief is voorzien in een cliquet-systeem (van 19 maart 2022 tot en met 30 september 2022 - een maatregel die de regering heeft besloten te verlengen tot 31/12/2022) volgens welke het tarief van de bijzondere accijns geleidelijk zal worden verlaagd tot het niveau van 01/01/2022 in geval van een prijsdaling. De modaliteiten voor van aangifte van de stock en de betaling zijn gewijzigd.

2/09/2022 Onderhoudsweekend IT 10 & 11 september

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Het volgende IT-onderhoudsweekend zal een beperkte impact hebben op de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Onderbrekingen zijn wel mogelijk.

16/08/22 Invoer van Russische ruwe olie of aardolieproducten in de Unie

De Europese Unie heeft in juni 2022 een verbod uitgevaardigd tegen de invoer, aankoop, overdracht (direct of indirect) van ruwe olie of aardolieproducten die van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.

Om dit verbod beter te kaderen heeft de Europese Commissie op 3 augustus 2022 een 'bericht aan marktdeelnemers' gepubliceerd.

04/08/22 Oorsprong - Turkije: gebruik van de nieuwe officiële Engelse naam ‘Republic of Türkiye’

Turkije heeft onlangs aangekondigd dat zij als officiële Engelse benaming ‘Republic of Türkiye’ of ‘Türkiye’ wensen te gebruiken in plaats van ‘Republic of Turkey’ of ‘Turkey’.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS