News


Open Forum: e-Globalisatie infosessie 2

Op woensdag 3 maart om 13u30 organiseert het Nationaal Forum opnieuw een Open Forum. Het onderwerp is e-Globalisatie. Heb je een vergunning EIDR met mogelijkheid tot globalisatie van je douaneaangiftes? Dan is dit Open Forum zeker voor jou!

26/02/2021 Onderhoudsweekend IT 6 & 7 maart - update

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Het volgende IT-onderhoudsweekend zal geen invloed hebben op de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS). Deze toepassingen blijven dus beschikbaar.

25/02/2021 Nieuwsbrief Februari

De nieuwsbrief van februari is gepubliceerd. We versturen maandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand. Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je in op deze nieuwsbrief!

24/02/2021 Onderhoudsweekend IT 6 & 7 maart

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Het volgende IT-onderhoudsweekend zal geen invloed hebben op de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS). Deze toepassingen blijven dus beschikbaar.

18/02/2021 Verslag regionaal overleg Gent

Op 12 februari kwamen de leden van het regionaal overleg Gent samen. Ze kregen een stand van zaken over de Brexit en een uiteenzetting over de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk met bijzondere aandacht voor preferentiële oorsprong.

17/02/2021 Handelsovereenkomst EU-VK: Algemeenheden en praktische bepalingen inzake preferentiële oorsprong

Tijdens het regionaal overleg in Gent op 12 februari gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een uiteenzetting over de bepalingen inzake preferentiële oorsprong, opgenomen in het "Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk".

15/02/2021 Geldigheidstermijn T-documenten

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wenst de geldigheidstermijn van de T-documenten in de verschillende regio's te harmoniseren. Om te weten welke termijn je als economische operator kan verwachten voor je transport, delen we hier deze geldigheidstermijnen.

12/02/2021 FAQ douaneaangifte H7

Op 4 februari organiseerde het Nationaal Forum een informatiesessie over de douaneaangifte H7 (voor zendingen minder dan €150). Tijdens deze sessie gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen meer informatie over onder andere de structuur van de berichten en de connectie met de systemen. Raadpleeg de presentatie en de FAQ.

10/02/2021 REX-aanvragen via EU Customs Trader Portal

Het systeem van geregistreerde exporteurs (het REX-systeem) is een systeem voor de certificatie van de preferentiële oorsprong van goederen en is gebaseerd op het beginsel van zelfcertificatie. Wil je gebruik maken van dit systeem? Dan moet je je REX-aanvraag indienen via het elektronische EU Customs Trader Portal i.p.v. op papier.

09/02/2021 Verslag WG Communicatie & Marketing

De leden van de werkgroep Communicatie en Marketing kwamen samen op 29 januari. Tijdens de vergadering kregen de leden meer informatie over de eerste nieuwsbrief van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A), de evolutie van 3C (Customs Competence Centres) en de resultaten over de bevraging van de website van de AAD&A.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS