News


30/11/2018 Verslag Stuurgroep

Op 21 november kwamen de leden van de Stuurgroep bijeen. Ze evalueerden de Algemene vergadering die op 6 november plaatsvond. Verder bespraken ze nieuwe agendapunten voor de werkgroepen en deelde het secretariaat de resultaten mee van de regionale werkgroepen.

27/11/2018 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 28 september kwamen de leden van de regionale werkgroep Leuven samen. Ze bespraken onder andere de stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud, de testen van het transfer bericht in het kader van ECS Fase 2 en de richtlijnen alternatieve bewijsstukken.

22/11/2018 Brochures e-commerce accijnsgoederen online

Binnen de werkgroep Accijnzen werden 2 brochures opgesteld rond de e-commerce van accijnsgoederen. Die zijn nu te raadplegen op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De ene brochure handelt over e-commerce vanuit België en de andere heeft betrekking op e-commerce vanuit een andere lidstaat naar België. Ook aan de particulieren werd gedacht en daarvoor werd een promofilmpje en een FAQ gemaakt naar aanleiding van Black Friday morgen.

20/11/2018 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 11 oktober kwamen de leden van de werkgroep Algemene bepalingen samen. Ze bespraken de aanpassing van de omzendbrief over de noodprocedure NCTS, de vorderingen van de projectgroep Beroepsbekwaamheid en de herziening van de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen. De dienst Tarief lichtte eveneens de nieuwe circulaire over motorvoertuigen voor verzamelingen toe.

14/11/2018 Verslag WG Accijnzen

Op 19 oktober kwamen de leden van de werkgroep Accijnzen samen. Ze bespraken onder andere de afgifte van de vergunning Geregistreerde afzender. Na 1 januari 2019 zullen de vergunninghouders Geregistreerde afzender niet meer met de papieren AGD-IMP kunnen werken, maar met de e-AD. De leden bespraken ook de gevolgen van Arrest C-64/15 over de bevoegde lidstaat bij invordering van tekorten op e-AD, de verwachte publicaties over e-commerce en accijnzen en de interpretatie van verliespercentages bij tekorten op e-AD.

09/11/2108 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 11 oktober kwamen de leden van de werkgroep Communicatie en Marketing samen. Ze bespraken de communicatie over PLDA, de globale resultaten van de klantenbevraging, de communicatie over de brexit en feedback over het seminarie "10 jaar AEO".

07/11/2018 Presentatie van de Algemene Vergadering

Op 6 november vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van het Nationaal Forum plaats. De convenors informeerden de leden over de resultaten en de komende prioriteiten van hun werkgroepen. De administrateur-generaal van de administratie, Kristian Vanderwaeren, presenteerde de prioriteiten van zijn nieuw managementplan. De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, sloot het evenement af met een toespraak, o.a. om de leden te bedanken voor hun medewerking.

05/11/2018 Uitsluiting indirecte vertegenwoordiging voor bijzondere regelingen

Zoals afgesproken op de laatste vergadering van de werkgroep Bijzondere regelingen, heeft de dienst Wetgeving van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een nota over de uitsluiting van de indirecte vertegenwoordiging voor bijzondere regelingen opgesteld. Hierin informeert ze de economische operatoren over de motivatie van de Europese Commissie om de indirecte vertegenwoordiging uit te sluiten.

31/10/2018 Voorstelling managementplan te Antwerpen

Op 30 oktober stelde Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, zijn managementplan voor aan de privésector te Antwerpen, tijdens een speciale vergadering van Trade Facilitation.

25/10/2018 Brexit en consolidatie

De leden van de subwerkgroep Consolidatie (van de werkgroep Uitgaan) stelden enkele tips op om te vermijden dat de uitvoer niet bevestigd wordt bij consolidatie. Ze hielden hierbij eveneens rekening met de impact van de brexit.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS