News


09/06/2020 Verslag SWG Brexit

Op 28 mei namen de leden van de subwerkgroep Brexit deel aan een conference call waarin ze onder andere meer informatie kregen over de stand van zaken van de brexit-onderhandelingen, de landbrug en de grenspunten.

05/06/2020 Regionaal forum Luik

Op 2 juni vond het regionaal forum Luik plaats in Liège Airport. De administrateur-generaal van de douaneadministratie, Kristian Vanderwaeren, lichtte de rol van de douane toe in de coronacrisis. Ook de praktische organisatie te Liège Airport voor de invoer van mondmaskers kwam aan bod. Verder haalde de douane nogmaals het belang aan van de nationale aanvullende codes in de douaneaangifte bij de invoer van mondmaskers.

03/06/2020 Brochure invoer mondmaskers

De douaneadministratie heeft een overzichtelijke brochure opgesteld die alle informatie bevat voor het invoeren van mondmaskers uit derde landen. Voer je mondmaskers in? In de brochure lees je welke informatie en documenten je moet hebben om je voor te bereiden op de invoer en waar en wanneer je die informatie en documenten nodig hebt in het proces.

29/05/2020 Einde uitvoervergunning

Sinds 26 mei moet je geen uitvoervergunning meer voorleggen bij de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen. De betrokken uitvoeringsverordening (EU) 2020/568 was namelijk geldig tot 25 mei 2020 en de EU heeft die niet verlengd.

28/05/2020 Nieuwsbrief Naforna

We versturen maandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand. Je kan je hierop vrijblijvend inschrijven! De nieuwsbrief van mei is beschikbaar.

25/05/2020 FAQ over comfortmaskers

Zoals meegedeeld op 18 mei bestaan er verschillende soorten mondmaskers, met elk hun eigen kwaliteitsvereisten. Voer je comfortmaskers in (zoals herbruikbare stoffen maskers)? Neem dan zeker een kijkje op de website van de FOD Economie, met een FAQ over comfortmaskers.

19/05/2020 IT-onderhoudsweekend 23 en 24 mei

Zoals begin mei reeds aangegeven zal het volgende IT-onderhoudsweekend plaatsvinden op 23 en 24 mei. De systemen zullen niet beschikbaar zijn van vrijdag 22u tot maandag 9u. Voor dringende zendingen is er een noodprocedure beschikbaar.

18/05/2020 Nationale aanvullende code verplicht voor mondmaskers

De douaneadministratie verplicht om vanaf dinsdag 19/05/2020 een nationale aanvullende code te noteren in de in-en uitvoeraangifte van mondmaskers. Ze doet dit om verschillende redenen: om een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende soorten mondmaskers, om een vlottere afhandeling te garanderen en om de identificatie en controle op verplichte vergunningen bij uitvoer te faciliteren.

12/05/2020 Douane- en belastingvrijstellingen bij rampen - Verbintenissen

In het nieuwsbericht van 15 april gaven we jullie mee dat de Commissie lidstaten de toestemming heeft gegeven om goederen, die nodig zijn ter bestrijding van de COVID-19 pandemie, te importeren tegen schorsing van invoerrechten en btw. De procedure om te genieten van die schorsing is gewijzigd. Er zijn namelijk twee verbintenissen vereist.

05/05/2020 Speciale procedure verlegging verificatie corona

De douaneadministratie heeft een speciale procedure uitgewerkt voor het geval mondmaskers, ingevoerd via de luchthaven van Bierset en van Zaventem, naar een andere locatie moeten gebracht worden voor de etikettering. De speciale procedure is enkel van toepassing tijdens de coronacrisis. De douanevertegenwoordiger vraagt de verlegging aan via een elektronisch formulier (28F).

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS