News


02/06/2021 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 26 mei kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen samen. De leden bespraken onder andere de resultaten van het eerste "BE-UK Borders Industry Facilitation Committee" (BIFCOM), de afhandeling van geschillen, de publicatie van de boetecatalogus en de gewijzigde berekening van nalatigheidsinteresten bij tekorten op een e-AD.

31/05/2021 Nieuwsbrief Mei

We versturen maandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand. Je kan je hierop vrijblijvend inschrijven! De nieuwsbrief van mei is gepubliceerd.

28/05/2021 Toelichting ECS2 tijdens regionaal overleg Leuven

Op 26 mei namen de leden van het regionaal overleg Leuven deel aan een infosessie over ECS2 (Export Control System). Tijden deze sessie kregen ze informatie over het proces, het transferbericht en de documenten op te nemen in het "charge report".

26/05/2021 Onderhoudsweekend IT mei

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Het volgende IT-onderhoudsweekend zal geen invloed hebben op de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS). Deze toepassingen blijven dus beschikbaar.

25/05/2021 Verslag BIFCOM

Op 5 mei vond de eerste vergadering van het "Belgian-UK Borders Industry Facilitation Committee" (BIFCOM) plaats. Aan dit overleg nemen afgevaardigden van zowel overheidsinstanties als beroepsfederaties van België en UK deel.

21/05/2021 Verslag regionaal overleg Luik

Op 5 mei kwamen de leden van het regionaal forum Luik opnieuw samen, ditmaal in het bijzijn van de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De leden kregen meer informatie over onder andere de operationele maatregelen inzake onderwaardering en de procedure voor vernietiging of wederuitvoer van niet-uniegoederen. Tot slot gaf Forward Belgium meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst die de federatie van douanevertegenwoordigers afsloot met de AAD&A.

20/05/2021 Verslag regionaal overleg Luik

De leden van het regionaal overleg Luik kwamen samen op 29 april. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de Algemene Administratie van de Fiscaliteit gaven een uitgebreide presentatie over de nieuwe douaneaangifte H7 en de nieuwe btw-procedures .

19/05/2021 Verslag SWG Brexit

Op 6 mei kwamen de leden van de subwerkgroep Brexit samen. De leden kregen meer informatie over het "Belgian-UK Borders Industry Facilitation Committee", de problematiek van niet-gezuiverde transitregelingen en bevestiging van uitgang.

18/05/2021 Aanpassingen kalender IT-onderhoud

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk. Raadpleeg de aangepaste kalender met de geplande onderhoudsweekends.

12/05/2021 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 22 april kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt samen. De leden kregen uitleg over de langetermijnleveranciersverklaring, de vereenvoudigde procedure vaststelling van uitgang van aangiften en de e-globalisatie.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS