News


15/02/2021 Geldigheidstermijn T-documenten

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wenst de geldigheidstermijn van de T-documenten in de verschillende regio's te harmoniseren. Om te weten welke termijn je als economische operator kan verwachten voor je transport, delen we hier deze geldigheidstermijnen.

12/02/2021 FAQ douaneaangifte H7

Op 4 februari organiseerde het Nationaal Forum een informatiesessie over de douaneaangifte H7 (voor zendingen minder dan €150). Tijdens deze sessie gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen meer informatie over onder andere de structuur van de berichten en de connectie met de systemen. Raadpleeg de presentatie en de FAQ.

11/02/2021 Open Forum: e-Globalisatie infosessie 2

Op woensdag 3 maart om 13u30 organiseert het Nationaal Forum opnieuw een Open Forum. Het onderwerp is e-Globalisatie. Heb je een vergunning EIDR met mogelijkheid tot globalisatie van je douaneaangiftes? Dan is dit Open Forum zeker voor jou!

10/02/2021 REX-aanvragen via EU Customs Trader Portal

Het systeem van geregistreerde exporteurs (het REX-systeem) is een systeem voor de certificatie van de preferentiële oorsprong van goederen en is gebaseerd op het beginsel van zelfcertificatie. Wil je gebruik maken van dit systeem? Dan moet je je REX-aanvraag indienen via het elektronische EU Customs Trader Portal i.p.v. op papier.

09/02/2021 Verslag WG Communicatie & Marketing

De leden van de werkgroep Communicatie en Marketing kwamen samen op 29 januari. Tijdens de vergadering kregen de leden meer informatie over de eerste nieuwsbrief van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A), de evolutie van 3C (Customs Competence Centres) en de resultaten over de bevraging van de website van de AAD&A.

08/02/2021: Open Forum e-Globalisatie - Update FAQ

Vorig jaar organiseerde het Nationaal Forum een infosessie over e-Globalisatie. Een tweede versie van de FAQ is beschikbaar. Je kan die hier raadplegen.

05/02/2021 Eerste nieuwsbrief - Douane Focus

De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen verstuurde de eerste versie van "Douane Focus", haar tweemaandelijkse nieuwsbrief. Je kan je uiteraard nog steeds inschrijven!

04/02/2021 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 27 januari kwamen de leden van het regionaal overleg Leuven samen. Tijdens de meeting kregen de leden een stand van zaken over onder andere de omzendbrief Borgstelling, de Exit 39 Z, de data integratie ECS fase 2 en de resultaten van de digitale noodprocedure, een project van het Vlaams Instituut voor Logistiek.

03/02/2021 Verslag SWG ICT - software providers

De leden van de subwerkgroep ICT - Softwareproviders kwamen samen op 20 januari. Onder andere PLDA, NCTS en EMCS kwamen aan bod. Een extra Open Forum over e-Globalisaties wordt ingepland.

02/02/2021 Voordelen gebruik aangifte type D in zeehavens

Tijdens de laatste vergadering van de subwerkgroep ICT-Software providers kregen de leden de laatste updates omtrent de aangifte type D. Ken je de gegevens van je invoeraangifte op voorhand? Doe je die invoeraangifte via de zeehavens Antwerpen of Zeebrugge? Dan kan je een aangifte type D indienen. Deze aangifte kan je indienen nog voor de goederen bij de Douane worden aangebracht.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS