News


26/03/2020 Elektronisch bezorgen van certificaten & vergunningen - Coronavirus

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden waarbij 'social distancing' gerespecteerd moet worden, heeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen enkele maatregelen genomen om de uitwisseling van bepaalde documenten zo veel mogelijk digitaal te laten verlopen.

25/03/2020 Accijnzen: uitzonderlijke maatregelen voor ontsmettingsmiddelen

Door de uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot het indijken van de Coronavirus-epidemie (COVID-19) heeft de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen voor een beperkte periode specifieke maatregelen genomen.

24/03/2020 IT-onderhoudsweekend - Uitgesteld

Omwille van de huidige crisistoestand heeft de stafdienst ICT van de FOD Financiën besloten om het IT-onderhoud dat dit weekend gepland stond, uit te stellen. De nieuwe datum van het onderhoudsweekend wordt zo snel mogelijk meegedeeld.

23/03/2020 COVID 19 - FAQ

Heb je vragen over coronamaatregelen inzake douane en accijnzen? Raadpleeg dan de beschikbare informatie 'Corona - informatie en maatregelen' op de website van de douaneadministratie en het overzicht van de meest gestelde vragen (FAQ). Daarnaast heeft de douaneadministratie een single point of contact opgericht om je 'corona-vragen' over douane & accijnzen te beantwoorden.

23/03/2020 Richtsnoeren uitvoermaatregel - Coronavirus

De Europese Commissie heeft richtsnoeren voor de lidstaten met betrekking tot Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 gepubliceerd. De Europese Commissie meldt ook dat de Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 niet geldt voor scheepsvoorraden.

20/03/2020 Versoepeling Uitvoermaatregel - Coronavirus

De Europese Commissie heeft de nieuwe uitvoermaatregel voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen aangepast. Een uitvoervergunning zal vanaf 21/03/2020 niet langer noodzakelijk zijn voor vervoer naar Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. Deze vrijstelling is tevens geldig voor Andorra, de Faeröer, San Marino en Vaticaanstad alsmede voor de geassocieerde landen en gebieden die bijzondere betrekkingen onderhouden met Denemarken, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (de zogenaamde bijlage II-landen).

19/03/2020 Uitvoermaatregel - Coronavirus (COVID 19) - Update

In het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID – 19) verbiedt de Europese Unie de uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning. Dit verbod is reeds van kracht. Contactgegevens en infopagina van FOD Economie zijn beschikbaar.

18/03/2020 Verslag Regionaal Overleg Gent

De leden van het regionaal forum Gent kwamen op 6 maart samen bij Ziegler, te Roeselare. Ze kregen een stand van zaken over de Brexit & informatie over de nieuwe Grens Inspectie Post. Sam van Kerkhoven van de douaneadministratie gaf uitleg over "Oorsprong en preferenties".

17/03/2020 Uitstel vergaderingen

De FOD Financiën volgt de richtlijnen inzake COVID-19 virus op die door de federale regering zijn uitgevaardigd. Bijgevolg worden alle vergaderingen van het Nationaal Forum tot nader order uitgesteld.

13/03/2020 Verslag Regionaal Overleg Leuven

De leden van de regionale werkgroep Leuven kwamen samen op 31 januari. De aanwezigen kregen meer informatie over het visiedocument Community Systems, de E-commerce werkgroep ACB & de BRUCargo inleefstages. Verder kregen ze informatie over de "Customs Column" in de BRUCargo newsletter.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS