News


19/02/2020 Meldingsformaliteiten voor zeeschepen

Tijdens de Stuurgroep eind 2019 bespraken de leden de mogelijke digitalisering van de meldingsformaliteiten (FAL-berichten) voor zeeschepen die aankomen in of vertrekken uit Belgische havens. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen laat weten dat ze de digitalisering van de FAL-berichten meeneemt in het Maritime Single Window van de Europese Unie.

06/02/2020 Basisprincipes van de "Oorsprong"

De oorsprong is naast de goederencode en de douanewaarde één van de belangrijkste pijlers van een douaneaangifte. Tijdens het laatste regionaal overleg Hasselt kregen de leden een uiteenzetting over de basisprincipes van “preferentiële oorsprong” en informatie over het "EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA)".

04/02/2020 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 23 januari kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt samen. Onder andere de directe en indirecte vertegenwoordiging en de nieuwe Incoterms 2020 kwamen aan bod. De aanwezigen kregen een presentatie over preferentiële en niet-preferentiële oorsprong.

03/02/2020 Lancering EMCS 3.4 op 13 februari - Update

Tijdens de laatste meeting van de Werkgroep ICT / Softwareproviders bespraken de leden onder andere de lancering van EMCS 3.4 (Excise Movement and Control System). Op 13 februari 2020 voorziet de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen een aanpassing van dit systeem, die belangrijke wijzigingen met zich mee brengt voor de gebruikers.

31/01/2020 Brexit: de transitieperiode treedt in werking

Het Europees Parlement keurde recent de brexitdeal goed. Als onderdeel van het akkoord begint op 1 februari een overgangsperiode die loopt tot en met 31 december 2020. Tijdens deze periode verandert er nog niets op douanevlak.

30/01/2020 Nieuwsbrief Naforna

Via deze website verspreiden we informatie gelinkt aan de verschillende werkgroepen. Daarnaast versturen we maandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand. De nieuwsbrief van januari is gepubliceerd.

28/01/2020 Nieuwe Incoterms

De INternational COmmercial TERMS zijn internationale standaarden en omvatten de 11 meest gebruikte handelscondities voor aan- en verkoopcontracten van goederen. Aan de hand van de Incoterms kunnen de verkoper en de koper ook bepalen wie instaat voor de douaneformaliteiten. Een presentatie met meer informatie is beschikbaar als bijlage.

22/01/2020 Verbintenis toegelaten afzender en ruimte tijdelijke opslag

Tijdens de vergadering van de werkgroep Algemene Bepalingen op 20 december 2019 kregen de leden een voorstelling van het model van de “Verbintenis tussen vergunninghouder ruimte tijdelijke opslag (RTO) en houder van beschikking aangewezen plaats voor vertrekkende transitzendingen”. De private sector is vrij om al dan niet dit model te gebruiken. Het document kan je terugvinden in bijlage.

21/01/2020 Verslag regionaal overleg Liège Airport

Op 21 november kwamen de regionale douaneadministratie van Luik en de bedrijven gevestigd te Liège Airport samen. De bedrijven zullen een vzw oprichten om beter hun belangen te behartigen ten opzichte van externe organisaties, zoals de douaneadministratie. Met de vzw wensen de bedrijven ook beter hun belangen te vertegenwoordigen binnen het Nationaal Forum. De andere onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere statistieken over e-commerce, voorwaarden en voordelen van AEO-vergunningen en het visiedocument "Community Systems" van de douaneadministratie.

20/01/2020 Klachtenformulier

Sinds eind vorig jaar gebruikt Regio Antwerpen een standaardformulier voor het behandelen van klachten bij het controleproces. Op deze manier bevatten de klachten voldoende en volledige informatie om over te gaan tot het behandelen ervan. De leden van het regionaal overleg Trade Facilitation beoordelen de invoering van het klachtenformulier als positief.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS