News


24/11/2021 Verslag BIFCOM

Op 25 oktober kwamen de leden van BIFCOM samen. Aan dit bilateraal overleg nemen afgevaardigden van zowel overheidsinstanties als beroepsfederaties van België en UK deel.

23/11/2021 Verplichte toepassing van het volledige exportproces in Zaventem - update

Sinds 1 april 2021 is het volledige exportproces verplicht voor luchtvracht in Zaventem. Op 15 november 2021 volgde de volgende stap in ECS II op de luchthaven van Zaventem, waarbij de handlingmaatschappijen alle handlingberichten insturen. Vanaf 15 januari 2022 kan je geen goederen meer aanleveren bij de handling agent zonder dat de correcte berichten in het ECS II-systeem zijn ingestuurd.

22/11/2021 Verslag subwerkgroep PN/TS

Op 27 oktober kwamen de leden van de subwerkgroep PN/TS samen. Tijdens deze sessie gaven de convenors meer uitleg over de way forward. Samen met de verschillende betrokken partijen zal de werkgroep nagaan hoe de nieuwe procedures in het kader van het PN/TS-project op het terrein te implementeren.

19/11/2021 Verslag WG Communicatie & Marketing

De leden van de werkgroep Communicatie en Marketing kwamen samen op 29 oktober. Onder andere de "Werking RSS-feed noodprocedures" en de publicatie van de "lijst met douanevertegenwoordigers op website AAD&A" kwamen aan bod. De leden engageerden zich om het proces van binnenkomst van zendingen visueel uit te werken.

18/11/2021 Verslag Regionaal Overleg Luik

De leden van het Regionaal Forum van Luik kwamen op 21 oktober samen, in aanwezigheid van de Administrateur-generaal van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen. De leden kregen onder meer meer informatie over de organisatie van de controles op de elektronische handel.

17/11/2021 e-Globalisatie - Update FAQ

Een update van de FAQ e-globalisaties is beschikbaar. De vragen ontvangen via mail zijn hierin opgenomen.

04/11/2021 Verslag WG Europese en algemene bepalingen

Op 6 oktober kwamen de leden van de werkgroep Europese en algemene bepalingen samen. Tijdens de vergadering kregen de aanwezigen meer informatie over onder andere KIS-SIC, de PLDA-Rapportage voor operatoren en de laatste vergadering van de Customs Expert Group.

29/10/2021 Nieuwsbrief Oktober

De nieuwsbrief van oktober is verzonden. Je kan je steeds inschrijven om zo een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand te ontvangen.

26/10/2021 Nieuwe formulieren preferentiële oorsprong

Tijdens de WG EAB van 6 oktober gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een stand van zaken over de wijzigingen over de preferentiële oorsprongsakkoorden en douane-unies. We geven jullie graag mee dat een nieuw aanvraagformulier toegelaten exporteur inzake preferentiële oorsprong en een volledig nieuw aanvraagformulier voor gescheiden boekhouding in het kader van preferentiële oorsprong beschikbaar is.

14/10/2021 Verslag Stuurgroep

Op 1 oktober kwamen de leden van de Stuurgroep bijeen. De leden bespraken onder andere de next steps voor de MoU Digitale Strategie en de uitdagingen die de integratie van het Multi-Annual Strategic Plan met zich meebrengt en hoe hier mee om te gaan.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS