News


19/06/2020 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 29 mei namen de leden van het regionaal overleg in Leuven deel aan een conference call. Ze bespraken onder andere de brexit en de Covid-19 maatregelen.

11/06/2020 Technische specificatie H7

Zoals besproken in de werkgroep ICT-Software providers heeft de Europese Commissie een nieuwe type aangifte gecreëerd, namelijk de aangifte H7 of de super reduced dataset. Dankzij deze nieuwe aangifte kan je goederen met een waarde tot en met €150 aangeven met een douaneaangifte die minder gegevens vereist dan een standaardaangifte. De douaneadministratie publiceerde de technische specificaties van de H7-aangifte.

10/06/2020 Verwerking INF-documenten

De UCC voorziet in het gestandaardiseerd uitwisselen van inlichtingen over bijzondere regelingen via INF-documenten. De Europese Commissie heeft voor de elektronische uitwisseling van deze documenten een nieuw systeem gelanceerd. De convenor van de werkgroep Bijzondere regelingen laat weten dat de Belgische douaneadministratie, net als enkele andere lidstaten, wegens de coronacrisis het nieuw systeem niet kon starten op 1 juni 2020. Dit wil zeggen dat je tot nader order papieren INF-documenten blijft gebruiken. De verwerking van deze documenten verloopt op de gebruikelijke manier.

09/06/2020 Verslag SWG Brexit

Op 28 mei namen de leden van de subwerkgroep Brexit deel aan een conference call waarin ze onder andere meer informatie kregen over de stand van zaken van de brexit-onderhandelingen, de landbrug en de grenspunten.

05/06/2020 Regionaal forum Luik

Op 2 juni vond het regionaal forum Luik plaats in Liège Airport. De administrateur-generaal van de douaneadministratie, Kristian Vanderwaeren, lichtte de rol van de douane toe in de coronacrisis. Ook de praktische organisatie te Liège Airport voor de invoer van mondmaskers kwam aan bod. Verder haalde de douane nogmaals het belang aan van de nationale aanvullende codes in de douaneaangifte bij de invoer van mondmaskers.

03/06/2020 Brochure invoer mondmaskers

De douaneadministratie heeft een overzichtelijke brochure opgesteld die alle informatie bevat voor het invoeren van mondmaskers uit derde landen. Voer je mondmaskers in? In de brochure lees je welke informatie en documenten je moet hebben om je voor te bereiden op de invoer en waar en wanneer je die informatie en documenten nodig hebt in het proces.

29/05/2020 Einde uitvoervergunning

Sinds 26 mei moet je geen uitvoervergunning meer voorleggen bij de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen. De betrokken uitvoeringsverordening (EU) 2020/568 was namelijk geldig tot 25 mei 2020 en de EU heeft die niet verlengd.

28/05/2020 Nieuwsbrief Naforna

We versturen maandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand. Je kan je hierop vrijblijvend inschrijven! De nieuwsbrief van mei is beschikbaar.

25/05/2020 FAQ over comfortmaskers

Zoals meegedeeld op 18 mei bestaan er verschillende soorten mondmaskers, met elk hun eigen kwaliteitsvereisten. Voer je comfortmaskers in (zoals herbruikbare stoffen maskers)? Neem dan zeker een kijkje op de website van de FOD Economie, met een FAQ over comfortmaskers.

19/05/2020 IT-onderhoudsweekend 23 en 24 mei

Zoals begin mei reeds aangegeven zal het volgende IT-onderhoudsweekend plaatsvinden op 23 en 24 mei. De systemen zullen niet beschikbaar zijn van vrijdag 22u tot maandag 9u. Voor dringende zendingen is er een noodprocedure beschikbaar.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS