News


17/04/2023 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 9 maart kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen samen. De leden bespraken onder andere de stand van zaken van PN/TS maritieme sector en het project 100%.

14/04/2023 MASP: Nieuwe webpagina over de gegevensvereisten (bijlage B)

Vanaf de inwerkingtreding van de elektronische systemen IDMS, EDMS, PN-TS, PoUS en vanaf de overschakeling van NCTS fase 4 naar NCTS fase 5 kan je de toelichting van het Enig document niet meer gebruiken. Een nieuwe pagina met meer informatie is beschikbaar op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

12/04/2023 e-AD's - Werkwijze AAD&A bij tekorten of niet aanzuivering - Update

Bij het verkeer van accijnsgoederen onder de accijnsschorsingsregeling, zijn de operatoren die producten verzenden, verplicht het goede verloop van de verrichtingen in EMCS te verzekeren. We informeren jullie graag over hoe de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) te werk gaat in geval van niet aanzuivering van een e-AD of bij de vaststelling van tekorten op een e-AD

Update: Er worden geen nalatigheidsintresten meer geïnd voor de overbrengingen onder de accijnsschorsingsregeling (onder dekking van een e-AD) die aanvangen vanaf 15 april 2023.

11/04/2023 MASP: Verslag Projectgroep Air

Op 9 maart kwamen de leden van de Projectgroep Air samen. Deze werkgroep is een initiatief van de Air Cargo Belgium en brengt de luchthavens van Bierset, Zaventem & Oostende samen. Dit met het oog op de overstap naar ICS/2 en de implementatie van PN/TS evenals het stroomlijnen van processen.

31/03/2023 Verhoging van de bijzondere accijns

Op 1 april 2023 verhoogt de bijzondere accijns op gasolie gebruikt als motorbrandstof. Raadpleeg hier de te volgen stappen.
Met deze verhoging wordt de bijzondere accijns opnieuw vastgesteld op het niveau zoals van toepassing op 01-01-2022.

17/03/2023 Open Forum: ICS2 - Release2 - Presentatie

Op 17 maart organiseerde het Nationaal Forum een sessie van het Open Forum omtrent ICS2 – Release 2. De deelnemers kregen, onder andere, meer informatie over de beoogde de planning, de transitie van Release 1 naar Release 2 en het Conformance Testen.

15/03/2023 Go Live EMCS 4.0 - Update

Sinds 13 februari 2023 dien je voor overbrengingen tussen de lidstaten van de EU van reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen gebruik te maken van EMCS, zoals reeds het geval was voor overbrengingen van accijnsgoederen onder de accijnsschorsingsregeling. Vanaf de 15/03/2023 kan je de vergunningen "Gecertificeerde Afzender (CA)" en "Gecertificeerde Geadresseerde (CC)" aanvragen via MyMinfin!

07/03/2023 Verslag Regionaal Overleg Luik

De leden van het Regionaal Forum Luik kwamen op 19 januari bijeen. Tijdens deze bijeenkomst gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen meer informate over de te raadplegen bronnen inzake douanerichtlijnen, de invoer van accijnsgoederen en de sancties tegen Rusland/Belarus.

6/03/2023 Verslag WG Communicatie & Marketing

De leden van de werkgroep Communicatie en Marketing kwamen samen op 17 februari. Onder ander onderstaande agendapunten kwamen aan bod:

02/03/2023 Onderhoudsweekend ICT - 11 & 12 Maart

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) mogelijk niet toegankelijk. Het volgende onderhoudsweekend is voorzien op 11 & 12 maart.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS