News


12/01/2021 Circulaire Vrijhandelsovereenkomst EU en Singapore

De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen heeft de circulaire omtrent het Economisch vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Republiek Singapore gepubliceerd. Hierin vind je meer informatie over de wettelijke bepalingen en de geldende procedures met betrekking tot preferentiële oorsprong voor invoer in België.

11/01/2021 Onderhoudsweekend IT

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats van 15 (18u) tot 17 (16u) januari. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

08/01/2021 Verslag regionaal overleg Gent

Op 11 december kwamen de leden van het regionaal overleg Gent samen. Ze kregen een stand van zaken over de brexit-onderhandelingen. Verder was er aandacht voor het circulatieplan en de greenlanes in Zeebrugge. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaf ook meer uitleg over de noodprocedures PLDA & NCTS, consolidaties en de e-Globalisatie.

07/01/2021 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 17 december kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen samen. Ze bespraken onder andere de nieuwe procedure voor het bijhouden van de borgbrief Benelux 3, de brexit en gerelateerde publicaties, de correcte toepassing van het bewijs van oorsprong EUR1, onderwaardering, de automatische exportbevestigingen, het stroomlijnen van het controleproces en de wederuitvoer onder bijzondere regeling versus transit.

06/01/2021 Brexit: aanpassing van de borgakte

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft de banken en verzekeringsmaatschappijen aangeschreven naar aanleiding van de brexit. De borgstellers dienen formaliteiten te vervullen zodat de borgaktes juridisch correct zijn.

05/01/2021 Brexit: gebruik code EU

Tijdens de extra brexit-vergadering op 29 december werd verduidelijking gevraagd over het gebruik van de code EU in vak 1 van de douaneaangifte in het verkeer met het VK. Sinds 1 januari 2021 moet in het handelsverkeer met het VK, met uitzondering van het grondgebied van Noord-Ierland, zowel op de invoer-als de uitvoeraangiftes de code EU vermeld worden in het eerste deelvak van vak 1 van het Enig document.

04/01/2021 Brexit: Handels- en samenwerkingsakkoord tussen EU en VK

Op 1 januari 2021 is het Handels- en Samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in werking getreden. Zoals meegedeeld op de brexit-vergadering 29 december, stelde de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen een informatienota op over de toepassing van de preferentiële oorsprongsregels met als doel de regels uit de overeenkomst te bespreken en te verduidelijken waar nodig.

29/12/2020 Brexit: Update guidance van de Europese Commissie

Tijdens een extra overleg met het Nationaal Forum op 29 december, informeerde de douaneadministratie over de regeling voor de Uniestatus van goederen na afloop van de transitieperiode. De EU heeft dit principe herzien in de nieuwe leidraad. Het tijdstip van het vertrek van de goederen, de aanvang van het transport, is bepalend of de goederen al dan niet vrijgesteld zijn van douaneformaliteiten. Dit principe geldt enkel voor Uniegoederen.

24/12/2020 PLDA, NCTS, EMCS: onderhoud IT + Brexit

PLDA, NCTS en EMCS zullen niet beschikbaar zijn van donderdag 31 december 2020 om 19:00u tot vrijdag 1 januari 2021 om 00:15u. Door de brexit-update van deze systemen is buffering niet toegestaan tijdens deze periode. We raden aan om tijdig de nodige maatregelen te nemen vóór de onderbreking van start gaat.

23/12/2020 Verslag Stuurgroep

Op 18 december kwam de Stuurgroep voor de laatste keer van het jaar bijeen. De actiepunten van de vorige vergadering, beroepsbekwaamheid en de boetecatalogus, kregen een stand van zaken. Eric Verlinden van het VIL presenteerde de resultaten van het "Digital Gateweway2Government project". Tot slot gaven de convenors een stand van zaken van hun werkgroep.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS