News


29/07/2019 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 29 mei kwamen de leden van het regionaal overleg Leuven samen. Het periodiek onderhoud van de IT-systemen van de douane in december werd op vraag van de leden verzet naar januari. De leden bespraken de werking van de BRUcloud voor de versnelde aanzuivering van exportaangiftes. De applicatie verwerkte in april 2019 70% van de totale exportaangiftes op Brussels Airport.

26/07/2019 Verslag SWG Brexit

Op 25 juni kwamen de leden van de subwerkgroep Brexit samen. De discussies werden gevoerd vanuit het idee dat het VK de EU en de douane-unie verlaat in de nacht van 31 oktober op 1 november. De voorbereidingen richten zich dus op een "no-deal" brexit. De leden bespraken de terugkerende goederen, het kantoor van doorvoer transit, de vergunningen en de communicatie.

24/07/2019 Verslag WG Accijnzen

Op 10 mei kwamen de leden van de werkgroep Accijnzen samen. Ze bespraken o.a. volgende punten: de verliespercentages bij tekorten op een e-AD, e-commerce en accijnzen, de verkoop van producten op basis van cannabis en feedback van de projectgroep "vereenvoudigingen inzake accijnzen".

16/07/2019 Verslag werkgroep Algemene Bepalingen

Op 26 juni kwamen de leden van de werkgroep Algemene bepalingen samen. Er werd een stand van zaken gegeven van de projectgroep Beroepsbekwaamheid. De werkzaamheden van deze projectgroep worden overgenomen door het op te richten Comité Beroepsopleiding. Verder werd een stand van zaken gegeven over de berekening van de borg en de vergunning toegelaten afzender.

15/07/2019 PLDA - Problemen met de releaseberichten opgelost

Eind juni 2019 werden er bij FODFIN netwerk upgrades uitgevoerd. Tijdens deze upgrade werd ook de firmware van de proxies aangepast, dit omwille van vroegere performantieproblemen. Kort na deze ingreep bleken er problemen te zijn bij het versturen van de berichten naar de economische operatoren.

10/07/2019 Feedback op visie Community Systems

Op 10 juli stelde de douaneadministratie haar visie op Community Systems voor aan de leden van het Nationaal Forum. Tot eind augustus kunnen ze feedback geven. De finale versie wordt dan besproken op de Stuurgroep van het Nationaal Forum in september.

09/07/2019 Verslag WG Uitgaan

Op 7 juni kwamen de leden van de Werkgroep Uitgaan bijeen. Er werd een stand van zaken gegeven omtrent onder andere de "Nota rond alternatieve bewijzen voor de aanzuivering van de doorvoerregeling", de "mogelijkheid over het vereenvoudigd bericht van wederuitvoer " en "CODECO IN".

05/07/2019 Dubbelinterview Brexit

Zoals meegedeeld op de subwerkgroep Brexit op 25 juni verscheen op de brexitpagina van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een dubbelinterview over de brexit. De Brexit mag dan misschien wel uitgesteld zijn tot uiterlijk eind oktober, er valt geen tijd te verliezen om er nu al rekening mee te houden. Aan het woord zijn Annie Vanherpe van de regionale douaneadministratie Gent en transportmanager Dirk Verheyde van bedrijf DrumDrum.

04/07/2019 Verslag WG ICT - Software providers

De leden van de werkgroep ICT - Softwareproviders kwamen samen op 20 juni. Onder andere volgende onderwerpen kwamen aan bod: "Globalisaties", "Regularisatie Aangifte", "Aangifte Type D" & "PLDA".

04/07/2019 Verslag WG ICT - Software providers

Op 20 juni kwamen de leden van de Werkgroep ICT – software providers samen. Onder andere volgende topics werden besproken: "Globalisatie", "Aanpassingen Tarbel", "Regularisatie aangiften" & "Fouten PLDA"? 

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS