Algemene vergadering

De Algemene vergadering is de plenaire vergadering van alle leden van het Nationaal Forum, onder het gedeeld voorzitterschap van de Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en een vertegenwoordiger van de privésector.

De Algemene vergadering komt één maal per jaar samen. Tijdens die samenkomst stelt de Stuurgroep de resultaten van het afgelopen werkjaar voor en deelt de prioriteiten en uitdagingen voor het komend werkjaar mee.

Lees de verslagen van de Algemene vergadering.