Over ons

Het Nationaal Forum is een raadgevend orgaan binnen de structuur van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De leden zijn vertegenwoordigers uit de privésector en vertegenwoordigers van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. 

Centraal staan partnerschap en overleg. De opdrachten van het Nationaal Forum zijn:

  • Informatie uitwisselen op een gestructureerde manier
  • De privésector betrekken bij de strategische fases van het besluitvormingsproces van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
  • Toezien dat de adviezen uitgebracht binnen het Nationaal Forum uitgevoerd worden

Deze opdrachten leiden tot:

  • Een meer proactieve houding en minder weerstand van de ondernemingen bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe wetten en procedures
  • Minder fouten en misverstanden
  • Een betere afstemming van de behoeften van de verschillende partners in de toeleveringsketens
  • Een efficiëntere inzet van mensen en middelen, zowel bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen als bij de ondernemingen

Het Nationaal Forum bestaat uit de volgende onderdelen:

Lees meer over de organisatie van het Nationaal Forum in het protocol (pdf).