Regionale werkgroepen

Het Nationaal Forum voorziet in overleg op het niveau van de 7 regio's van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Het overleg wordt georganiseerd door de diensten in regio Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Luik. 

De verslagen van de vergaderingen zijn in deze rubriek te raadplegen.