Werkgroep Europese en algemene bepalingen

De prioriteiten van de werkgroep zijn:

  • Voorbereiden van vergaderingen van de Trade Contact Group om waar mogelijk gezamenlijke standpunten te formuleren
  • Informeren over de onderhandelingen en de toepassing van vrijhandelsakkoorden
  • Opvolgen van de uitrol van KIS-SIC

 

Raadpleeg de verslagen van de subwerkgroep Beroepsbekwaamheid.