Disclaimer

Deze website is het communicatiekanaal van het Nationaal Forum en heeft als doel de informatie-uitwisseling en de communicatie tussen zijn leden te faciliteren.

De informatie op deze website mag verspreid worden, op voorwaarde dat de informatie in zijn geheel wordt weergegeven en de context (betreft de informatie een voorstel, een draft, een officiële beslissing van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen) en de bron duidelijk vermeld worden. Voorafgaande toestemming voor de verspreiding van deze informatie is niet noodzakelijk.

De afbeeldingen opgenomen in de nieuwsbrief zijn vrij van rechten.

Dit is geen officiële website van de Federale overheidsdienst Financiën. De inhoud ervan kan dus niet als standpunt van de Federale overheidsdienst Financiën beschouwd worden. De officiële communicatie van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is terug te vinden op https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen.

Opmerkingen, suggesties of verbeteringen zijn welkom bij forumda@minfin.fed.be.