Nationaal thematische werkgroepen

In het Nationaal Forum zijn er nationaal thematische werkgroepen actief. Die werkgroepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en van de privésector. De werkgroepen voeren de opdrachten uit die ze ontvangen van de Stuurgroep van het Nationaal Forum en ze brengen advies uit aan de Stuurgroep.  

De verslagen van de vergaderingen zijn in deze rubriek te raadplegen.