News


03/07/2019 Visie Community Systems

Sinds enige tijd ontwikkelen zich in België beloftevolle initiatieven om de diverse logistieke gemeenschappen digitaal te ontsluiten. De douaneadministratie heeft steeds te kennen gegeven deze (r)evolutie te willen ondersteunen. Om aan te geven in welke mate de douaneadministratie zich wenst in te schakelen in deze initiatieven, heeft ze een visiedocument opgesteld. Op woensdag 10 juli stelt ze haar visie op de Community Systems voor aan de leden van het Nationaal Forum.

02/07/2019 Afschaffing begrip "binnenlandse verkoop"

Een binnenlandse verkoop is een verkoop tussen een verkoper en koper allebei gevestigd in de EU. Eerder stelde de Europese Commissie dat zo'n verkoop niet aanvaardbaar is voor de bepaling van de douanewaarde. Echter, de Europese Commissie heeft beslist het begrip te schrappen door de moeilijkheden bij de toepassing ervan. Vanaf heden houdt de douaneadministratie dus geen rekening meer met het begrip "binnenlandse verkoop".

28/06/2019 Arrival @ exit voor trailerverkeer

De douaneadministratie deelt mee dat het nu mogelijk is om het trailerverkeer (valt onder RoRo, maar bevat geen VIN-nummer) binnen het Charge Report voor export te testen. De douaneadministratie raadt de economische operatoren met trailerverkeer deze testen zo snel mogelijk uit voeren, zodat ze kan corrigeren indien nodig.

13/06/2019 Verslag regionaal overleg Gent

Op 5 juni verzamelden de leden van het regionaal overleg Gent bij Honda Motor Europe Logistics NV te Gent. Na de verwelkoming en de voorstelling van het gastbedrijf, gaf de regionale centrumdirecteur Alain Muyshondt toelichting over het bezoek van Minister De Croo aan de haven van Gent. Het Vlaams Instituut Logistiek gaf een toelichting met betrekking tot Digital Gateway2Government. Tot slot werd er een update gegeven over Brexit.

12/06/2019 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 6 juni kwamen de leden van de werkgroep Communicatie & Marketing bijeen. Er werd een stand van zaken gegeven over Brexit, het 3C-project & de inleefstages. De dienst Marketing & de dienst Tarief gaven feedback over het Tarbel Event.

11/06/2019 Onderhoudsweekends IT

De nieuwe data van de onderhoudsweekends werden gepubliceerd. Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats op 7 en 8 september. Het onderhoudsweekend van december werd verzet naar januari.

07/06/2019 Verslag Stuurgroep

Op 24 mei kwam de stuurgroep bijeen. De convenors overliepen de actiepunten van de vorige vergadering alsook enkele nieuwe agendapunten voor de werkgroepen. Andere agendapunten waren o.a. de stand van zaken van het Project VIL en de berekening van het borgbedrag.

06/06/2019 Valse e-mails ‘vraag om inlichtingen’ in omloop

Opgelet ! Momenteel doen valse e-mails in naam van de FOD Financiën de ronde. Het gaat om e-mails met als melding ‘Vraag om inlichtingen’. Ze dragen de naam en voornaam van een van onze medewerkers maar hebben een vals afzenderadres zoals @minfin-fed.online, @minfin-fed.org of @minfin-fed.site.
De officiële e-mailadressen van de FOD Financiën eindigen allemaal op ‘@minfin.fed.be’.

04/06/2019 Verslag regionaal overleg Leuven

In maart kwamen de leden van de regionale werkgroep Leuven samen. Ze bespraken onder andere de stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud, Brexit & Be-Gate.

29/05/2019 Verslag WG Binnenbrengen

Op 6 mei kwamen de leden van de werkgroep Binnenbrengen samen. De nota "Overbrenging RTO" werd voorgesteld door de douaneadministratie. Verder werd er een stand van zaken gegeven over CCRM en ViSiGIP. De leden zullen in een subwerkgroep een SLA uitwerken voor de aflevering van de beschikking "laad-en losplaats" (LLP). Tot slot deelde Ilse Eelen mee dat ze aftreedt als convenor van de werkgroep.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS