6/02/2023 Automatisch injectiesysteem - Update

Een nieuwe versie van de nota "Automatisch injectiesysteem - technische garanties" is beschikbaar. Je kan hem raadplegen op de website van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen.

Een ‘automatisch injectiesysteem’ (AIS) wordt in artikel 26, §2 van het koninklijk besluit van 28 juni 2015 over de belasting van energieproducten en elektriciteit beschreven als: 

“Ieder injectiesysteem dat, als het in werking is, het onmogelijk maakt dat, door de leiding waarop het is gemonteerd, energieproducten lopen indien er geen merkstoffen worden geïnjecteerd of indien er onvoldoende wordt geïnjecteerd”.

Deze versie vervangt de nota 'automatisch injectiesysteem - technische garanties' (referentienummer  PM 2018 .000. 245 - 002) van 16/08/2021.