30/01/2023 Go Live EMCS 4.0

In oktober organiseerde het Nationaal Forum een Open Forum over EMCS (Excise Movement and Control System) fase 4. Vanaf 13 februari 2023 dien je voor overbrengingen tussen de lidstaten van de EU van reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen gebruik te maken van dit platform, zoals reeds het geval is voor overbrengingen van accijnsgoederen onder de accijnsschorsingsregeling. Dit houdt in dat de papieren versie van het Vereenvoudigd Geleide Document (VGD) wordt vervangen door het Elektronisch Vereenvoudigd Administratief Document (e-VAD).

De belangrijkste wijziging betreft dus de automatisering van de procedure voor de overbrenging van accijnsgoederen buiten de accijnsschorsingsregeling, de zogenaamde «accijns betaald», door de digitalisering van het VGD (Vereenvoudigd Geleide Document).

Op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen kan je meer informatie terugvinden over:

  • Welke vergunningen vereist zijn?
  • Hoe de vergunningsaanvraag in te dienen?
  • Hoe het e-VAD in te dienen?
  • Wat met de papieren procedure?
  • De technische specificaties en de FAQ?