26/01/2023 Onderhoudsweekend ICT - 3 & 4 februari

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk. Het volgende IT-onderhoudsweekend is voorzien op 3 en 4 februari. 

De noodprocedures gaan in op vrijdag 3 februari om 18u. Raadpleeg de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen voor informatie over de geldende noodprocedure PLDA, IDMS, EMCS & NCTS.