News


13/03/2020 Verslag Regionaal Overleg Leuven

De leden van de regionale werkgroep Leuven kwamen samen op 31 januari. De aanwezigen kregen meer informatie over het visiedocument Community Systems, de E-commerce werkgroep ACB & de BRUCargo inleefstages. Verder kregen ze informatie over de "Customs Column" in de BRUCargo newsletter.

09/03/2020 Verslag WG ICT

Op 20 februari kwamen de leden van de WG ICT samen. De leden kregen een stand van zaken over de memorandum of understanding, Globalisaties en een overzicht van alle IT-projecten, gelinkt aan het UCC, die tegen 2025 geïntegreerd worden.

05/03/2020 ODB-Event Nederland 2 april - Uitgesteld

Omwille van COVID-19, besloot de Nederlandse douane om het ODB-Event te verzetten naar 3 december 2020. Locatie en agenda blijven ongewijzigd.

Op donderdag 2 april 2020 organiseert de Nederlandse Douane samen met de Nederlandse federaties en met deelname vanuit het Nationaal Forum het jaarlijkse ODB-event (Overleg Douane & Bedrijfsleven). De leden van het Nationaal Forum genieten van het voordeeltarief.

02/03/2020 Nieuwsbrief Naforna

We versturen maandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand. Je kan je hierop vrijblijvend inschrijven! De nieuwsbrief van februari is gepubliceerd.

21/02/2020 Verslag Stuurgroep

Op 14 februari kwamen de leden van de Stuurgroep samen. Tijdens deze vergadering gaf Eric Verlinden van het Vlaams Instituut voor de Logistiek een uitgebreide stand van zaken met betrekking tot de douanegerelateerde projecten.

19/02/2020 Meldingsformaliteiten voor zeeschepen

Tijdens de Stuurgroep eind 2019 bespraken de leden de mogelijke digitalisering van de meldingsformaliteiten (FAL-berichten) voor zeeschepen die aankomen in of vertrekken uit Belgische havens. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen laat weten dat ze de digitalisering van de FAL-berichten meeneemt in het Maritime Single Window van de Europese Unie.

06/02/2020 Basisprincipes van de "Oorsprong"

De oorsprong is naast de goederencode en de douanewaarde één van de belangrijkste pijlers van een douaneaangifte. Tijdens het laatste regionaal overleg Hasselt kregen de leden een uiteenzetting over de basisprincipes van “preferentiële oorsprong” en informatie over het "EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA)".

04/02/2020 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 23 januari kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt samen. Onder andere de directe en indirecte vertegenwoordiging en de nieuwe Incoterms 2020 kwamen aan bod. De aanwezigen kregen een presentatie over preferentiële en niet-preferentiële oorsprong.

03/02/2020 Lancering EMCS 3.4 op 13 februari - Update

Tijdens de laatste meeting van de Werkgroep ICT / Softwareproviders bespraken de leden onder andere de lancering van EMCS 3.4 (Excise Movement and Control System). Op 13 februari 2020 voorziet de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen een aanpassing van dit systeem, die belangrijke wijzigingen met zich mee brengt voor de gebruikers.

31/01/2020 Brexit: de transitieperiode treedt in werking

Het Europees Parlement keurde recent de brexitdeal goed. Als onderdeel van het akkoord begint op 1 februari een overgangsperiode die loopt tot en met 31 december 2020. Tijdens deze periode verandert er nog niets op douanevlak.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS