News


17/12/2020 Informatieve nota Brexit - Antwerpen

Een update van de informatieve nota "Short Sea Antwerpen" is beschikbaar. Deze nota is opgesteld door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de haven van Antwerpen en richt zich op de impact van de brexit op short sea bewegingen.

15/12/2020 Verplicht gebruik elektronisch exportmanifest

Sinds 30 september 2019 is het verplicht om een elektronisch exportmanifest in te dienen voor containers en RORO in de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Tot op heden ondersteunden de toezichtsdiensten in de havens dit systeem door het draaien van de zogenaamde 'daglijsten'. Deze ondersteuning is stopgezet. Het exportproces verloopt vanaf nu volledig automatisch.

11/12/2020 Verslag regionaal forum Luik - Brexit

Op 26 november kwamen de leden van het regionaal forum Luik samen voor een extra overleg rond de brexit. Ze kregen meer informatie over de onderhandelingen, de transitprocedures en de incoterms.

10/12/2020 PLDA: Beschikbaarheid testomgeving Brexit

De PLDA-testomgeving is aangepast en beschikbaar. Je kan de landcode GB in de testomgeving gebruiken voor uw exportaangiften naar het Verenigd Koninkrijk.

09/12/2020 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 27 november kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt samen. Onder andere e-Globalisaties en overbrenging RTO kwamen aan bod. De aanwezigen kregen een presentatie over brexit alsook een toelichting over mogelijke goederenstromen tussen de EU en het VK.

08/12/2020 Circulaire Economisch partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen heeft, zoals meegedeeld tijdens de werkgroep Europese en algemene bepalingen, de circulaire over de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan gepubliceerd. Hierin vind je meer informatie over de oorsprongsregels en -procedures van deze overeenkomst.

07/12/2020 Circulaire niet-preferentiële of economische oorsprong van goederen

Tijdens de vergadering van de werkgroep Europese en Algemene Bepalingen op 26 november gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen meer informatie over de nieuwe Circulaire betreffende de niet-preferentiële of economische oorsprong van goederen bij invoer. Hierin kan je informatie terugvinden over de nieuwe verordeningen en de nieuwe oorsprongsregels inzake niet-preferentiële oorsprong.

04/12/2020 Circulaire terugbetaling en kwijtschelding

Tijdens de vergadering van de werkgroep Europese en algemene bepalingen van 26 november werd de publicatie op Fisconetplus van de circulaire betreffende terugbetaling en kwijtschelding meegedeeld. De circulaire informeert over de terugbetaling, kwijtschelding of teruggave van belastingen als gevolg van het in het vrije verkeer brengen en/of bij het in verbruik stellen van goederen uit derde landen of bij de uitvoer van goederen naar derde landen.

03/12/2020 Nieuwsbrief Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen

De leden van de werkgroep Communicatie & Marketing lanceerden het voorstel om een periodieke nieuwsbrief van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen uit te werken. Je kan je vanaf nu inschrijven op het e-magazine "Douane Focus". Deze nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuaberichten gepubliceerd op de website van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen.

02/12/2020 INF-SP voor Finland

Eerder meldden we de uitzondering voor het gebruik van het Europese elektronische systeem INF-SP voor de uitwisseling van informatie met Finland. Finland heeft sinds 25 november het INF-SP officieel in gebruik genomen De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen gaf dit tijdens de werkgroep Europese en Algemene Bepalingen van 26 november mee.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS