News


31/01/2023 Exportproces Luchthavens: ECS/2 Confirmation Handling

In januari 2022 verstuurde de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) een communicatie naar de betrokken operatoren over de meest gemaakte fouten in het ECS/2 proces. Hierin stond onder andere informatie over hoe een terugkerende Transfer van Afhandelaar naar Agent te behandelen.

30/01/2023 Go Live EMCS 4.0

In oktober organiseerde het Nationaal Forum een Open Forum over EMCS (Excise Movement and Control System) fase 4. Vanaf 13 februari 2023 dien je voor overbrengingen tussen lidstaten van reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen die voor commerciële doeleinden worden geleverd gebruik te maken van EMCS. Dit houdt in dat de papieren versie van het Vereenvoudigd Geleide Document (VGD) wordt vervangen door het Elektronisch Vereenvoudigd Administratief Document (e-VAD).

26/01/2023 Onderhoudsweekend ICT - 3 & 4 februari

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Het volgende IT-onderhoudsweekend is voorzien op 3 en 4 februari.

24/01/2022 MASP: Verslag Projectgroep Air

Op 22 december kwamen de leden van de Projectgroep Air samen. Deze werkgroep is een initiatief van de Air Cargo Belgium en brengt de luchthavens van Bierset, Zaventem & Oostende samen. Dit met het oog op de overstap naar ICS/2 en de implementatie van PN/TS evenals het stroomlijnen van processen.

23/01/2023 MASP: Update Message Implementation Guide IDMS

Een nieuwe versie van de Message Implementation Guide (MIG) voor het "Import Declaration Management System" (IDMS) is sinds einde december te raadplegen op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

17/01/2023 Verslag WG Operations

Op 7 december kwamen de leden van de werkgroep Operations samen. Onder andere de herziene MASP-planning kreeg de nodige aandacht. Daarnaast kregen leden ook meer uitleg over de "as-is" en "to-be" situatie PN/TS, aan de hand van enkele schematische voorstelling. De werkpunten voor 2023 werden verzameld en worden geanalyseerd door de convenors.

23/12/2022 Prettige feesten!!!

Met 2023 in het vooruitzicht wensen we de leden van het Nationaal Forum te bedanken voor de goede samenwerking tijdens het afgelopen jaar. Team Naforna kijkt alvast uit naar het nieuwe werkjaar!

23/12/2022 Verslag Regionaal Forum Gent

Op 15 december kwamen de leden van het Regionaal Overleg Gent samen. Host voor deze meeting was Becton Dickinson in Erebodegem. Tijdens de meeting presenteerde Bekaert zijn Business Case over het EU Carbon Border Adjustment Mechanism. De Algemene Adminsitratie van de Douane en Accijnzen gaf meer toelichting over, onder andere, Toegelaten Exporteur – Vereenvoudiging A.TR.

22/12/2022 Verslag Regionaal Overleg Hasselt

De leden van het regionaal overleg Hasselt kwamen samen op 25 oktober. Tijdens de vergadering gaf de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen meer uitleg over het MASP en de nieuwe applicaties voor aangifte alsook de behandeling van spontane aangiften.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS