12/07/2023 MASP: Testomgeving AES

De B2B testomgeving voor AES is toegankelijk via onderstaande link. Hou er rekening mee dat deze enkel toegankelijk is indien je gekend bent in het EONGW-systeem, waar de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A) de certificaten van de externe gebruikers van de B2B interfaces beheerd en dit voor alle nieuwe douane applicaties .

Link testomgeving: https://wsapi-a.minfin.be/AES/EXPORT/OAU/b2b/v1/declaration

Voorlopig zijn enkel de functionaliteiten geïmplementeerd die toelaten om berichten met het correcte formaat uit te wisselen. Op die manier kan je als operator de connectie met de B2B interface testen. Nadien volgen stelselmatig extra verificatieregels en andere functionaliteiten.

Op dit moment is het mogelijk om:

  • Een aangifte in te sturen (IE515)
  • De applicatie stuurt een foutbericht indien het formaat van de aangifte verkeerd is (IE917)
  • De applicatie stuurt een correlation ID bericht indien de aangifte een correct formaat heeft (IE928)
  • De applicatie aanvaard de aangifte (nog zonder veel controles of interfaces met andere systemen) en stuurt een IE528 bericht
  • De aangifte wordt voorlopig automatisch vrijgegeven (IE529)
  • Er is op dit moment nog geen bevestiging van uitgang (IE599)
  • Amendment requests en invalidation requests worden later toegevoegd.

De MIG met de export berichten kan je terugvinden via op de website van de AAD&A. De uitgangsberichten worden in een volgende fase vervangen door de nieuwe berichten. Hiervoor volgt nog een specifieke MIG.

De link bevat ook de documentatie die nodig is voor het opzetten van de nodige rechten in EONGW. Registratie in deze applicatie is nodig om toegang te hebben tot alle nieuwe aangifte applicaties. Indien je reeds geregistreerd bent voor IDMS of een andere applicatie, dan is dat automatisch ook zo voor AES. Je hebt wel de mogelijkheid om voor AES een apart callback adres op te geven.

In bijlage alvast een voorbeeld bericht om een eerste test uit te voeren.

Labels: