News


16/04/2020 NCTS Fase 5

NCTS biedt de mogelijkheid om al je verrichtingen in het kader van het communautair en gemeenschappelijk douanevervoer elektronisch op te volgen en af te handelen. Zoals gemeld in de Werkgroep ICT van 20 februari zal een nieuwe versie van NCTS (fase 5) gelanceerd worden in 2022. Het doel van de upgrade is om het NCTS-systeem af te stemmen op de UCC-vereisten. De specificaties voor NCTS fase 5 kan je terugvinden op de website van de AAD&A.

15/04/2020 Douane- en belastingvrijstellingen bij rampen

De Commissie heeft lidstaten de toestemming gegeven om goederen, die nodig zijn ter bestrijding van de COVID-19 pandemie, te importeren tegen vrijstelling van invoerrechten en btw.

14/04/2020 Customs Competence Centers - instapmomenten

In 2019 lanceerde de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen een pilootproject rond 3C (Customs Comptence Center). Een customs competence center is een entiteit binnen de organisatiestructuur van een onderneming die instaat in voor de kwaliteitsvolle centralisatie, coördinatie en afhandeling van douane- en gerelateerde zaken. Na het afronden van dit succesvol pilootproject voorziet de AAD&A nu jaarlijks twee instapmomenten.

10/04/2020 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 12 maart kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen samen. Onder andere de langetermijn IT-planning van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen, de instructie Verificatie en de 'verbintenis toegelaten afzender en ruimte tijdelijke opslag' kwamen aanbod tijdens de vergadering.

09/04/2020 IT-onderhoudsweekend - update

De stafdienst ICT van de FOD Financiën organiseert een onderhoudsweekend van vrijdag 10 april om 22.00 uur tot maandag 13 april om 22.00 uur. Bijgevolg zullen de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA, NCTS en EMCS) tijdelijk onbeschikbaar zijn.

08/04/2020 NCTS - coronamaatregelen

In het kader van de COVID-19 crisis hebben verschillende toegelaten geadresseerden aangegeven problemen te ondervinden om binnen de gestelde termijn de goederen te ontvangen en de lossingsbemerkingen door te geven aan het douanekantoor van bestemming. De douaneadministratie hanteert tijdelijk een verlengde termijn hiervoor. Voor dezelfde redenen zal de douaneadministratie ook tijdelijk flexibel zijn bij het vaststellen van de geldigheidsduur van T-documenten.

06/04/2020 Exportvereisten voor persoonlijk beschermingsmateriaal

De Europese Commissie stelt een FAQ omtrent de exportvereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.

06/04/2020 Mondmaskers aangekocht buiten de EU

Het is mogelijk dat de douaneadministratie jouw bestelde mondmaskers tegenhoudt. Dit doet de douane enkel op vraag van de FOD Economie, het FAGG of op basis van risicoanalyse. De FOD Economie en het FAGG beslissen vervolgens naargelang de soort mondmaskers of ze conform zijn en mogen toegelaten worden op het Belgisch grondgebied. De douane stelt alles in het werk om de conforme leveringen zo snel mogelijk vrij te geven.

31/03/2020 Conformiteitseisen mondmaskers

De FOD Economie heeft de voorwaarden gepubliceerd waaraan de levering van mondmaskers FFP2 en FFP3 moeten voldoen om te kunnen worden vrijgegeven. De fabrikanten van beschermingsmateriaal wereldwijd worden overspoeld met bestellingen, specifiek voor mondmaskers. Het is van groot belang dat het beschermingsmateriaal voldoet aan de vooropgestelde veiligheidsvereisten. Het respecteren van de juiste normen zorgt ervoor dat de beschermingsmiddelen snel ter beschikking gesteld kunnen worden.

30/03/2020 Toekenning van vergunning toegelaten exporteur inzake oorsprong

Voor de uitvoer laat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zo uitgebreid mogelijk gebruik toe van alternatieve certificeringswijzen, zoals de vergunning toegelaten exporteur. Om de operatoren die nog geen toegelaten exporteur zijn te faciliteren, wordt er tijdelijk toegestaan dat operatoren reeds voorafgaand aan de normalerwijze verplichte audit een (voorlopige) vergunning toegelaten exporteur krijgen toegekend. Dit mits inachtneming van enkele voorwaarden.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS