News


21/12/2018 Verslag regionaal overleg Gent

Op 7 december kwamen de leden van het regionaal overleg Gent samen. Gastbedrijf was deze keer North Sea Port. Na de bedrijfsvoorstelling werd een stand van zaken gegeven over de Brexit. Vervolgens presenteerde Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, zijn managementplan. Het regionaal overleg werd afgesloten met een vragenronde.

17/12/2018 Gelukkig 2019

Het secretariaat van het Nationaal Forum wenst iedereen een prettig eindjaar! Het wil ook al de leden bedanken voor hun bijdrage aan de goede werking van het Nationaal Forum. Ontdek de nieuwjaarskaart van het Nationaal Forum.

14/12/2018 Nieuwe TARBEL

Zoals besproken tijdens de vergaderingen van de werkgroep ICT-software providers, steekt TARBEL in een nieuw kleedje. Via de website van TARBEL vind je alle douanegerelateerde informatie over je goederen, zoals de tariefindeling, antidumpingmaatregelen en beperkingsmaatregelen.

12/12/2018 Douane ondersteunt 3C in België

Op 23 oktober verscheen een oproep voor kandidaat-ondernemingen om in te stappen in een pilootproject ‘3C’. Uit de vele kandidaturen viel de keuze uiteindelijk op zes ondernemingen die vanaf januari 2019 in piloot zullen draaien. Via deze projecten wil de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, in nauw partnerschap met de bedrijven in kwestie, hun zogenaamde customs competence centers in België actief gaan ondersteunen.

05/12/2018 Onderhoudsweekend IT in december

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats op 8 en 9 december. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

03/12/2018 Verslag WG Uitgaan

Op 31 oktober kwamen de leden van de werkgroep Uitgaan samen. Ze bespraken onder andere de nieuwe definitie exporteur volgens de UCC, de procedure voor de boordprovisie en de stand van zaken van CODECO IN.

30/11/2018 Verslag Stuurgroep

Op 21 november kwamen de leden van de Stuurgroep bijeen. Ze evalueerden de Algemene vergadering die op 6 november plaatsvond. Verder bespraken ze nieuwe agendapunten voor de werkgroepen en deelde het secretariaat de resultaten mee van de regionale werkgroepen.

27/11/2018 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 28 september kwamen de leden van de regionale werkgroep Leuven samen. Ze bespraken onder andere de stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud, de testen van het transfer bericht in het kader van ECS Fase 2 en de richtlijnen alternatieve bewijsstukken.

22/11/2018 Brochures e-commerce accijnsgoederen online

Binnen de werkgroep Accijnzen werden 2 brochures opgesteld rond de e-commerce van accijnsgoederen. Die zijn nu te raadplegen op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De ene brochure handelt over e-commerce vanuit België en de andere heeft betrekking op e-commerce vanuit een andere lidstaat naar België. Ook aan de particulieren werd gedacht en daarvoor werd een promofilmpje en een FAQ gemaakt naar aanleiding van Black Friday morgen.

20/11/2018 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 11 oktober kwamen de leden van de werkgroep Algemene bepalingen samen. Ze bespraken de aanpassing van de omzendbrief over de noodprocedure NCTS, de vorderingen van de projectgroep Beroepsbekwaamheid en de herziening van de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen. De dienst Tarief lichtte eveneens de nieuwe circulaire over motorvoertuigen voor verzamelingen toe.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS