News


14/09/2020 Verslag Stuurgroep

Op 4 september kwamen de leden van de Stuurgroep samen. Tijdens deze vergadering kregen de leden een stand van zaken over de boetecatalogus en de beroepsbekwaamheid. Verder bespraken ze de brexit, het pilootproject "Overbrenging RTO" en de praktische afspraken voor deelname aan de digitale vergaderingen van de nationale werkgroepen van het Nationaal Forum.

11/09/2020 Onderhoudsweekend IT

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats op 12 en 13 september. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

10/09/2020 Convenors WG Operations: wie zijn ze en wat willen ze bereiken?

De laatste nieuwe werkgroep van het Nationaal Forum is de werkgroep Operations. Ze groepeert de vroegere werkgroep Binnenbrengen, Uitgaan en Controleprocessen. De convenors zijn Jan Van Wesemael, senior advisor customs bij Alfaport Voka en Dorothy Cardoen, adviseur in Regio Antwerpen. Wat willen ze bereiken met hun werkgroep?

03/09/2020 Nota brexit - Update

Een update van de nota brexit is beschikbaar. Deze nota licht de gevolgen toe van een no-deal brexit, waarbij het goederenverkeer met het VK onderworpen wordt aan de bepalingen van de UCC en aan de bijhorende douaneformaliteiten.

28/08/2020 Brexit: Geldigheid EORI GB

Op het moment dat het Verenigd Koninkrijk de interne markt van de Europese Unie verlaat, zal je huidige EORI-nummer GB niet langer geldig zijn om douaneactiviteiten te blijven voeren in de Europese Unie. Ben je een operator die niet in de Europese Unie gevestigd is? Dan moet je je EORI-nummer aanvragen bij de douaneautoriteiten waar je het eerst een aangifte indient of het eerst een beschikking vraagt.

27/08/2020 Nieuwsbrief Augustus

De nieuwsbrief van augustus is gepubliceerd. We versturen maandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand. Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je in op deze nieuwsbrief!

26/08/2020 Vernietiging van niet-uniegoederen

De vernietiging van niet-uniegoederen moet gebeuren onder de douaneregeling actieve veredeling. De douaneadministratie publiceerde een nota waarin je alle informatie over deze procedure terugvindt.

06/08/2020 Lijst preferentiële akkoorden en douane-unies

De douaneadministratie heeft een overzicht van de bestaande preferentiële oorsprongsakkoorden gepubliceerd. Dit overzicht wordt op de volgende vergadering van de nieuwe werkgroep Europese en algemene bepalingen voorgesteld. Eén van de prioriteiten van deze werkgroep is immers de leden informeren over de onderhandelingen en de toepassing van vrijhandelsakkoorden.

29/07/2020 Verlenging vrijstelling van rechten en btw

De Europese Commissie verlengt tot 31 oktober 2020 de termijn waarbij vrijstelling van invoerrechten en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak te bestrijden. Je verkrijgt de vrijstelling van invoerrechten en btw op invoer op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden als tot op heden.

28/07/2020 Convenors WG Accijnzen: wie zijn ze en wat willen ze bereiken?

In de nieuwe structuur van het Nationaal Forum blijft de werkgroep Accijnzen bestaan. De convenors van deze werkgroep zijn Pierre De Borggraef, adviseur bij de eerstelijnsdienst Douane en Accijnzen in Regio Bergen, en Kurt Verhaeren, senior tax advisor bij Comeos. Wat willen ze bereiken met de werkgroep?

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS