News


11/05/2021 Belgisch Nationaal Comité voor Handelsfacilitering

Het Nationaal Forum kreeg op 30 april de erkenning als Belgisch Nationaal Comité voor Handelsfacilitering. De oprichting van zo'n Nationaal Comité is voorzien in het Akkoord over Handelsfacilitering van de Wereldhandelsorganisatie.

10/05/2021 Visiedocument Community Systems - Update

Een update van het visiedocument over Community Systems is beschikbaar. Rekening houdend met de COVID-19 pandemie, besloot de AAD&A dat het momenteel niet opportuun is om extra verplichtingen op te leggen aan de economische operatoren. Een paragraaf hierover is toegevoegd.

05/05/2021 Publicatie boetecatalogus

Tijdens de Stuurgroep van 23 april kondigde de douaneadministratie de publicatie over de afhandeling van inbreuken inzake douane, de boetecatalogus, aan. De publicatie is te raadplegen op Fisconetplus.

30/04/2021 Nieuwsbrief April

De nieuwsbrief van april is gepubliceerd. We versturen maandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand. Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je in op deze nieuwsbrief!

29/04/2021 Verslag Stuurgroep

Op 23 april kwamen de leden van de Stuurgroep samen. Ze bespraken de actiepunten van de vorige vergadering en een stand van zaken van de werkgroepen. De nieuwe regiomanagers van regio Hasselt en regio Antwerpen hebben zich kort voorgesteld, evenals de nieuwe administrateur Operaties.

28/04/2021 Evaluatie van het DWU

De Europese Commissie is gestart met een publieke bevraging over de toepassing van het douanewetboek van de Unie (DWU). De verzamelde input dient als basis voor de tussentijdse evaluatie van het DWU. Deelnemen is mogelijk tot 19 juli!

27/04/2021 Verlenging vrijstelling van rechten en btw

De Europese Commissie verlengt tot 31 december 2021 de termijn waarbij vrijstelling van invoerrechten en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak te bestrijden. Je verkrijgt de vrijstelling van invoerrechten en btw op invoer op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden als tot op heden.

26/04/2021 Planning ICS2: geef je input

Ben je air carrier of freight forwarder met een EORI-nummer afgegeven door de Belgische douane? Dan willen we graag jouw input voor de planning van ICS 2, release 2.

23/04/2021 Vak 2 verplicht voor de invoeraangifte

Sinds 1 mei 2020 is het verplicht om vak 2 van de invoeraangifte in te vullen. Tijdens de Stuurgroep van het Nationaal Forum op 23 april 2021 benadrukte de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen dat de operatoren vak 2 correct dienen in te vullen.

20/04/2021 E-globalisatie: Antidumping en compenserende maatregelen

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen deelt mee dat goederen waarop antidumping of compenserende maatregelen van toepassing zijn, mogen worden aangegeven via e-Globalisatie. Als EIDR-vergunninghouder met mogelijkheid tot globalisatie dien je wel rekening te houden met enkele voorwaarden. Raadpleeg ze hier!

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS