News


04/07/2018 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 7 juni kwamen de leden van de werkgroep Algemene bepalingen samen. Nathalie Delestienne, convenor van de werkgroep en eveneens hoofd van het departement Processen en Methodes heeft haar nieuw departement voorgesteld. Verder heeft ze uitleg gegeven over de nota "Regularisaties". De dienst Wetgeving heeft de bespreking over arrest Hamamatsu gedeeld, die plaatsvond in het Comité Waarde van de Europese Commissie.

02/07/2018 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 6 juni kwamen de leden van het regionaal overleg Antwerpen, Trade Facilitation, samen. De leden bespraken onder andere de volgende punten: de regularisaties in de praktijk, de installatie van de NCTS RW, de organisatie van de controles op de GIP's tijdens de verlofperiode en de werkwijze voor het berekenen van het referentiebedrag voor de vergunning doorlopende zekerheid.

20/06/2018 Verslag WG Uitgaan

Het verslag van 24 april is gepubliceerd. De leden bespraken het gebruik van BruCloud te Zaventem, de noodprocedure ECS, het alternatief bewijs bij doorvoer en de resultaten van de subwerkgroep Consolidatie.

12/06/2018 Verslag WG ICT-Software providers

Op 24 mei kwamen de leden van de werkgroep ICT-Software providers bijeen. In het verslag is de korte termijn-planning van de updates van PLDA opgenomen. De leden spraken ook af om in juni een testdag te plannen voor de nieuwe Tarbel. Die wordt in augustus gelanceerd.

11/06/2018 Douane stoomt zich klaar voor Brexit

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen doet het nodige om tegen 29 maart 2019 klaar te zijn voor een cliff-edge Brexit-scenario, dit is een Brexit zonder overgangsperiode. Verschillende maatregelen worden genomen om de concurrentiepositie van België te verstevigen en ons land aantrekkelijk te houden voor bedrijven. Op de Stuurgroep van 27 april besloten de leden om hierover een persbericht te verspreiden.

08/06/2018 Verslag regionaal forum Brussel

De regionale douaneadministratie en de privésector kwamen een tweede maal samen voor het regionaal overleg Brussel. De bijeenkomst vond plaats op 27 maart. REX (registered exporter) en de preferentiële oorsprong werden voorgesteld, evenals het nationaal project E-commerce. Verder bespraken de leden de resultaten van de enquête die BECI bij haar leden afnam.

05/06/2018 Algemene Vergadering op 6 november

Op 6 november 2018, in de namiddag, vindt de Algemene vergadering plaats van het Nationaal Forum. De leden ontvangen binnenkort meer informatie.

04/06/2018 "Arrival at exit" uitgesteld

De verplichting betreffende “Arrival at Exit” zal uitgesteld worden van 4 juni 2018 naar 1 september 2018, omdat er voorrang wordt verleend aan de implementatie van CCRM.

16/05/2018 Toegang tot EU Trader Portal

De problemen met de EU Trader Portal, het portaal voor de aanvraag van grensoverschrijdende vergunningen, zijn opgelost. De bedrijven kunnen dus hun aanvraag elektronisch indienen via het portaal. Hiervoor moeten ze wel een rol FIN-TAXUD creëren.

15/05/2018 Nieuwe werkwijze regularisaties

Zoals op de vergadering van de werkgroep Algemene bepalingen afgesproken, stelde Nathalie Delestienne, hoofd van het departement Processen en Methodes, een nota op met toelichting over de regularisatie van aangiftes, zowel bij invoer als bij uitvoer.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS