News


23/12/2021 Wijziging accijns inzake elektriciteit en gemengd gebruik

Vanaf 1 januari 2022 wordt het tarief en de structuur van de bijzondere accijns op elektriciteit aangepast. Deze wijzigingen gaan in op 1 januari 2022 en ook de vrijstellingen van accijnzen kunnen vanaf dat moment in principe worden toegepast. Wanneer er sprake is van gemengd gebruik kunnen er zich mogelijk problemen stellen.

22/12/2021 e-AD's - Werkwijze AAD&A bij tekorten of niet aanzuivering

Bij het verkeer van accijnsgoederen onder de accijnsschorsingsregeling dien je als operator die producten verzend het goede verloop van de verrichtingen in EMCS te verzekeren. We informeren jullie graag over hoe de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) te werk gaat in geval van niet aanzuivering van een e-AD of bij de vaststelling van tekorten op een e-AD

21/12/2021 Circulaire Niet-preferentiële of Economische oorsprong van goederen bij invoer - Update

Tijdens de vergaderingen van de werkgroep Europese en Algemene Bepalingen geeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen op regelmatige basis meer informatie over de nieuwe Circulaire betreffende oorsprong van goederen . Een update van de Circulaire 2020/C/142 betreffende de niet-preferentiële of economische oorsprong van goederen bij invoer is beschikbaar.

17/12/2021 Einde van ATA-carnets met Brazilië op 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 zal er geen garantie verlenende organisatie voor ATA-carnets meer zal zijn in Brazilië, voor onder andere ATA-carnets afgegeven door de Braziliaanse Kamers van Koophandel en gebruikt in de staten die partij zijn bij de ATA-keten.

16/12/2021 Circulaire Vrijhandelsovereenkomst EU en Vietnam

De circulaire betreffende de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam is beschikbaar op Fiscnoet. Hierin vinden jullie, onder andere, informatie over de oorsprongsregels en -procedures van deze Overeenkomst.

15/12/2021 E-Globalisatie verplicht vanaf 1 februari 2022

Zoals aangehaald tijdens de infosessie van 15 oktober 2020 zal vanaf 1 februari 2022 het gebruik van de e-globalisatie verplicht zijn. Voor bepaalde regelingen is uitstel mogelijk.

1/12/2021 Nieuwsbrief November

De nieuwsbrief van november is verzonden. Je kan je steeds inschrijven om zo een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand te ontvangen.

29/11/2021 Wijziging structuur en accijnstarieven voor aardgas en elektriciteit

Vanaf 1 januari 2022 wijzigen de structuur en de accijnstarieven voor aardgas en elektriciteit en is een vergunning ‘energieproducten en elektriciteit van het type eindgebruiker’ vereist voor het bekomen van een accijnsvrijstelling. Hiervoor dien je je dossier in te dienen vóór 31 december 2021.

UPDATE: Informatie over het aanvragen van de vergunning is toegevoegd.

29/11/2021 UK Border Operating Model - update

Een update van het Border Operating Model dat de Britse douaneprocessen en -controles voor de handel met de Europese Unie is beschikbaar. Je kan het document hier terugvinden

25/11/2021 Verslag Stuurgroep

Op 19 november kwamen de leden van de Stuurgroep samen. De leden bespraken onder andere de Continuïteit van de SWG Brexit, de Communicatie over de MASP-processen en de MoU Digitale Strategie.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS