News


15/07/2019 PLDA - Problemen met de releaseberichten opgelost

Eind juni 2019 werden er bij FODFIN netwerk upgrades uitgevoerd. Tijdens deze upgrade werd ook de firmware van de proxies aangepast, dit omwille van vroegere performantieproblemen. Kort na deze ingreep bleken er problemen te zijn bij het versturen van de berichten naar de economische operatoren.

10/07/2019 Feedback op visie Community Systems

Op 10 juli stelde de douaneadministratie haar visie op Community Systems voor aan de leden van het Nationaal Forum. Tot eind augustus kunnen ze feedback geven. De finale versie wordt dan besproken op de Stuurgroep van het Nationaal Forum in september.

09/07/2019 Verslag WG Uitgaan

Op 7 juni kwamen de leden van de Werkgroep Uitgaan bijeen. Er werd een stand van zaken gegeven omtrent onder andere de "Nota rond alternatieve bewijzen voor de aanzuivering van de doorvoerregeling", de "mogelijkheid over het vereenvoudigd bericht van wederuitvoer " en "CODECO IN".

05/07/2019 Dubbelinterview Brexit

Zoals meegedeeld op de subwerkgroep Brexit op 25 juni verscheen op de brexitpagina van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een dubbelinterview over de brexit. De Brexit mag dan misschien wel uitgesteld zijn tot uiterlijk eind oktober, er valt geen tijd te verliezen om er nu al rekening mee te houden. Aan het woord zijn Annie Vanherpe van de regionale douaneadministratie Gent en transportmanager Dirk Verheyde van bedrijf DrumDrum.

04/07/2019 Verslag WG ICT - Software providers

De leden van de werkgroep ICT - Softwareproviders kwamen samen op 20 juni. Onder andere volgende onderwerpen kwamen aan bod: "Globalisaties", "Regularisatie Aangifte", "Aangifte Type D" & "PLDA".

03/07/2019 Visie Community Systems

Sinds enige tijd ontwikkelen zich in België beloftevolle initiatieven om de diverse logistieke gemeenschappen digitaal te ontsluiten. De douaneadministratie heeft steeds te kennen gegeven deze (r)evolutie te willen ondersteunen. Om aan te geven in welke mate de douaneadministratie zich wenst in te schakelen in deze initiatieven, heeft ze een visiedocument opgesteld. Op woensdag 10 juli stelt ze haar visie op de Community Systems voor aan de leden van het Nationaal Forum.

02/07/2019 Afschaffing begrip "binnenlandse verkoop"

Een binnenlandse verkoop is een verkoop tussen een verkoper en koper allebei gevestigd in de EU. Eerder stelde de Europese Commissie dat zo'n verkoop niet aanvaardbaar is voor de bepaling van de douanewaarde. Echter, de Europese Commissie heeft beslist het begrip te schrappen door de moeilijkheden bij de toepassing ervan. Vanaf heden houdt de douaneadministratie dus geen rekening meer met het begrip "binnenlandse verkoop".

28/06/2019 Arrival @ exit voor trailerverkeer

De douaneadministratie deelt mee dat het nu mogelijk is om het trailerverkeer (valt onder RoRo, maar bevat geen VIN-nummer) binnen het Charge Report voor export te testen. De douaneadministratie raadt de economische operatoren met trailerverkeer deze testen zo snel mogelijk uit voeren, zodat ze kan corrigeren indien nodig.

13/06/2019 Verslag regionaal overleg Gent

Op 5 juni verzamelden de leden van het regionaal overleg Gent bij Honda Motor Europe Logistics NV te Gent. Na de verwelkoming en de voorstelling van het gastbedrijf, gaf de regionale centrumdirecteur Alain Muyshondt toelichting over het bezoek van Minister De Croo aan de haven van Gent. Het Vlaams Instituut Logistiek gaf een toelichting met betrekking tot Digital Gateway2Government. Tot slot werd er een update gegeven over Brexit.

12/06/2019 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 6 juni kwamen de leden van de werkgroep Communicatie & Marketing bijeen. Er werd een stand van zaken gegeven over Brexit, het 3C-project & de inleefstages. De dienst Marketing & de dienst Tarief gaven feedback over het Tarbel Event.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS