News


17/10/2022 Open Forum: PN/TS - Presentatie

Op 17 oktober organiseerde het Nationaal Forum een Open Forum over PN/TS. De presentatie kan je hier raadplegen.

11/10/2022 Verslag Regionaal Overleg Leuven

De leden van het Regionaal Overleg Leuven kwamen samen op 28 september. Onder andere ECS/2 en ICS/2 kwamen aanbod.

10/10/2022 Verslag Werkgroep Europese en Algemene Bepalingen

Begin juli kwamen de leden van de werkgroep Europese en Algemene Bepalingen samen. Tijdens de meeting gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen meer uitleg over de "procedure voor de toekenning van een tijdelijke borg". Ook de resultaten van de Wise Persons Group kregen toelichting.

07/10/2022: Bijkomende sancties tegen Rusland

Op 6 oktober nam de Europese Commissie bijkomende beperkende maatregelen tegen Rusland. In dit 8ste sanctiepakket zijn onder ander aanvullende import- en exportverboden opgenomen.

07/10/2022 Verslag SWG Softwareproviders

Op 29 september kwamen de leden van de Subwerkgroep Softwareproviders samen. Onder andere issues met betrekking tot de MASP-processen en e-globalisatie kregen de nodige aandacht.

27/09/2022 Oekraïne treedt toe tot de gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer - update

De procedures voor de toetreding van Oekraïne tot de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling over douanevervoer en tot de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende de vereenvoudiging van formaliteiten in het goederenverkeer, zijn afgerond. De toetreding van Oekraïne is voorzien op 1 oktober 2022.
Update: De circulaire over de toetredingen is beschikbaar op FISCONETplus.

26/09/2022 MASP: Update Message Implementation Guide PN/TS

Een update van de Message Implementation Guide PN/TS is beschikbaar op de website van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen. Onder andere hoofdstukken over het hergebruik van "ENS-data" en "Transfer" zijn toegevoegd.

22/09/2022 Verslag Regionaal Overleg Gent

De leden van het Regionaal Overleg Gent kwamen op 16 september samen in Gent. Tijdens de meeting was er onder andere aandacht voor de mini-cuscar, automatisatie van oorsprongsdocumenten - een project toegelicht door T-Mining en de situatie in Oekraïne.

2/09/2022 Onderhoudsweekend IT 10 & 11 september

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Het volgende IT-onderhoudsweekend zal een beperkte impact hebben op de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Onderbrekingen zijn wel mogelijk.

16/08/22 Invoer van Russische ruwe olie of aardolieproducten in de Unie

De Europese Unie heeft in juni 2022 een verbod uitgevaardigd tegen de invoer, aankoop, overdracht (direct of indirect) van ruwe olie of aardolieproducten die van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.

Om dit verbod beter te kaderen heeft de Europese Commissie op 3 augustus 2022 een 'bericht aan marktdeelnemers' gepubliceerd.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS