News


26/01/2021 Informatiesessie: nieuwe aangifte H7

Op 4 februari organiseert de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen een informatiesessie over de nieuwe douaneaangifte H7 (voor zendingen minder dan €150). Tijdens deze infosessie zullen de medewerkers van het departement Informatiemanagement technische vragen beantwoorden. Je kan je inschrijven via mail.

20/01/2021 Feedback circulaire btw

Op de vergadering van de subwerkgroep Accijnzen en e-commerce lanceerde de Algemene Administratie van de Fiscaliteit een oproep aan de private sector om feedback te geven over het gebruik van de vereenvoudiging inzake btw m.b.t. verkopen op afstand aan particulieren van accijnsgoederen van een andere lidstaat naar België, vermeld in de circulaire Aanschrijving nummer 8 van 8/10/1988. Feedback is welkom tot 15 maart.

19/01/2021 Verslag WG Europese en algemene bepalingen

Op 26 november kwamen de leden van de werkgroep Europese en algemene bepalingen samen. Ze kregen een stand van zaken over KIS-SIC en meer informatie over het Customs Single Window. Tot slot gaf de convenor feedback over de laatste vergadering van de Europese Customs Expert Group Special procedures.

18/01/2021 Verslag SWG Consolidaties

Op 11 januari kwamen de leden van de subwerkgroep Consolidaties samen. Tijdens de vergadering kregen de leden meer informatie over de stand van zaken van de methodiek Consolidaties, de consolidatie van grote hoeveelheden en de erkende verzegeling voor consolidatoren. In navolging van brexit zullen ze ook het strippen van binnenkomende geconsolideerde zendingen vanuit het Verenigd Koninkrijk bespreken.

15/01/2021 Brexit: Handels- en samenwerkingsakkoord tussen EU en VK - Update

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen publiceerde een update van de informatieve nota over het handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en Verenigd Koninkrijk. In deze update lees je meer informatie over onder andere verpakkingsmaterialen en -middelen, leveranciersverklaringen en bindende oorsprongsinlichting.

14/01/2021 Verslag WG Accijnzen

Op 18 december kwamen de leden van de werkgroep Accijnzen samen. De convenors gaven een stand van zaken van de actiepunten. Daarnaast kregen de leden meer uitleg over de doelstelling en de actiepunten van de subwerkgroep Accijnzen en e-commerce.

13/01/2021 Verslag SWG Accijnzen en e-commerce

Op 18 december kwamen de leden van de subwerkgroep Accijnzen en e-commerce voor de eerste keer samen. De leden uit de private sector en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en Fiscaliteit zullen trachten een procedure uit te werken om ervoor zorgen dat de Belgische accijnzen door buitenlandse verkopers, die bijvoorbeeld verkopen via webshops, effectief worden betaald. Dit met oog op de creatie van een gelijk speelveld voor wat betreft de accijnzen op alcoholische en niet-alcoholische dranken.

12/01/2021 Circulaire Vrijhandelsovereenkomst EU en Singapore

De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen heeft de circulaire omtrent het Economisch vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Republiek Singapore gepubliceerd. Hierin vind je meer informatie over de wettelijke bepalingen en de geldende procedures met betrekking tot preferentiële oorsprong voor invoer in België.

11/01/2021 Onderhoudsweekend IT

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats van 15 (18u) tot 17 (16u) januari. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

08/01/2021 Verslag regionaal overleg Gent

Op 11 december kwamen de leden van het regionaal overleg Gent samen. Ze kregen een stand van zaken over de brexit-onderhandelingen. Verder was er aandacht voor het circulatieplan en de greenlanes in Zeebrugge. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaf ook meer uitleg over de noodprocedures PLDA & NCTS, consolidaties en de e-Globalisatie.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS