News


25/05/2020 FAQ over comfortmaskers

Zoals meegedeeld op 18 mei bestaan er verschillende soorten mondmaskers, met elk hun eigen kwaliteitsvereisten. Voer je comfortmaskers in (zoals herbruikbare stoffen maskers)? Neem dan zeker een kijkje op de website van de FOD Economie, met een FAQ over comfortmaskers.

19/05/2020 IT-onderhoudsweekend 23 en 24 mei

Zoals begin mei reeds aangegeven zal het volgende IT-onderhoudsweekend plaatsvinden op 23 en 24 mei. De systemen zullen niet beschikbaar zijn van vrijdag 22u tot maandag 9u. Voor dringende zendingen is er een noodprocedure beschikbaar.

18/05/2020 Nationale aanvullende code verplicht voor mondmaskers

De douaneadministratie verplicht om vanaf dinsdag 19/05/2020 een nationale aanvullende code te noteren in de in-en uitvoeraangifte van mondmaskers. Ze doet dit om verschillende redenen: om een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende soorten mondmaskers, om een vlottere afhandeling te garanderen en om de identificatie en controle op verplichte vergunningen bij uitvoer te faciliteren.

12/05/2020 Douane- en belastingvrijstellingen bij rampen - Verbintenissen

In het nieuwsbericht van 15 april gaven we jullie mee dat de Commissie lidstaten de toestemming heeft gegeven om goederen, die nodig zijn ter bestrijding van de COVID-19 pandemie, te importeren tegen schorsing van invoerrechten en btw. De procedure om te genieten van die schorsing is gewijzigd. Er zijn namelijk twee verbintenissen vereist.

05/05/2020 Speciale procedure verlegging verificatie corona

De douaneadministratie heeft een speciale procedure uitgewerkt voor het geval mondmaskers, ingevoerd via de luchthaven van Bierset en van Zaventem, naar een andere locatie moeten gebracht worden voor de etikettering. De speciale procedure is enkel van toepassing tijdens de coronacrisis. De douanevertegenwoordiger vraagt de verlegging aan via een elektronisch formulier (28F).

04/05/2020 IT-onderhoudsweekend 23 en 24 mei

Het onderhoudsweekend van 10 april ging gepaard met een migratie van de algemene IT-systemen van de FOD Financiën. In navolging hiervan dient er voor de IT-systemen per administratie nog een migratie te gebeuren. Voor de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaat deze door in het weekend van 23 en 24 mei.

30/04/2020 Praktische gids vrijstelling invoerrechten

De douaneadministratie heeft een praktische gids opgesteld die je helpt bij het toepassen van de vrijstelling van invoerrechten bij de invoer van medisch materiaal voor de bestrijding van COVID-19.

29/04/2020 Exportvereisten voor persoonlijk beschermingsmateriaal - Update

De Europese Commissie heeft een update van de FAQ omtrent de exportvereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen gepubliceerd.

28/04/2020 Nieuwe Europese verordening voor uitvoer

In de strijd tegen het coronavirus heeft de Europese commissie de uitvoeringsverordening 2020/568 tot onderwerping van bepaalde producten aan een uitvoervergunning gepubliceerd.

23/04/2020 Vak 2 verplicht voor de Invoeraangifte

Vanaf 1 mei 2020 zal het verplicht zijn om vak 2 van de invoeraangifte in te vullen. Sinds maart kan je reeds vrijblijvend informatie over de afzender of exporteur vermelden. Eind 2019 deelde de douaneadministratie deze verplichting mee.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS