News


7/03/2022 Preferentiële oorsprong: Invoer vanuit de Oekraïense oblasten Donetsk en Loegansk - Update

In navolging van de publicatie op 25 februari over preferentiële oorsprong en invoer vanuit de Oekraïense oblasten Donetsk en Loegansk vraagt de EU de importeurs om extra aandachtig te zijn bij het vaststellen van de daadwerkelijke oorsprong van de goederen uit voorgaande regio's.

28/02/2022 Crisis Oekraïne: Beperkende maatregelen EU

Tijdens de Stuurgroep van 25 februari gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) toelichting over de beperkende maatregelen ingesteld door de EU als gevolg van de crisis in Oekraïne. Deze gelden op de invoer en uitvoer van onder ander goederen naar Rusland en de oblasten Donetsk en Loehansk. Op 25 februari nam de EU bijkomende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland.

25/02/2022 Preferentiële oorsprong: Invoer vanuit de Oekraïense oblasten Donetsk en Loegansk

Tijdens de Werkgroep Europese en Algemene Bepalingen geeft de Administratie op regelmatige basis meer informatie over wijzigingen over preferentiële oorsprong. We geven jullie alvast mee dat de Europese Commissie aangeeft dat de douaneautoriteiten van Oekraïne de preferentiële behandeling in het kader van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne niet doeltreffend kan beheren en controleren. Meer specifiek voor de goederen geproduceerd in of uitgevoerd uit de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de Oekraïense oblasten Donetsk en Loegansk.

24/02/2022 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 26 januari kwamen de leden van het regionaal overleg Leuven samen. Onder andere de samenwerking tussen de douane en de BRUcargo community kwam aan bod.

23/02/2022 Oorsprong: attesten en formulieren

Tijdens het laatste Regionaal Overleg Gent gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een presentatie over de Oorsprong van goederen. Onder andere de vervanging van attesten van oorsprong binnen het Stelsel van Algemene preferenties (SAP) van de unie kwam aan bod.

18/02/2022 Subwerkgroep PN/TS: Overzicht Data Elementen

Zoals meegegeven tijdens de vergadering van de Subwerkgroep PN/TS op 2 februari, hebben de convenors een overzicht gemaakt met de verschillende data elementen. Hierbij maken we een opsplitsing "Zee", "Lucht", "Expres" & "Post".

14/02/2022 Onderhoudsweekend IT - 26 en 27 februari

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Tijdens het IT-onderhoudsweekend van 26 en 27 februari zijn alle services onbeschikbaar voor gebruik. Start is gepland op vrijdag 25 februari 18u tot zondag 27 februari 18u.

31/01/2022 Verslag Stuurgroep

Op 21 januari kwamen de leden van de Stuurgroep samen. De leden bespraken onder andere de Communicatieflow over de MASP-processen,- en de MoU Digitale Strategie & KIS-SIC.

28/01/2022 SWG Softwareproviders

De leden van de subwerkgroep ICT - Softwareproviders kwamen samen op 27 januari. Onder andere e-Globalisatie en de MASP-processen kwamen aan bod.

27/01/2022 Verslag regionaal overleg Gent

Op 10 december kwamen de leden van het regionaal overleg Gent samen. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaf meer uitleg over, onder andere, het gebruik van pro-forma facturen en de vervanging van attesten van oorsprong binnen het SAP-stelsel (Stelsel van algemene preferenties) van de Unie.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS