News


28/01/2020 Nieuwe Incoterms

De INternational COmmercial TERMS zijn internationale standaarden en omvatten de 11 meest gebruikte handelscondities voor aan- en verkoopcontracten van goederen. Aan de hand van de Incoterms kunnen de verkoper en de koper ook bepalen wie instaat voor de douaneformaliteiten. Een presentatie met meer informatie is beschikbaar als bijlage.

22/01/2020 Verbintenis toegelaten afzender en ruimte tijdelijke opslag

Tijdens de vergadering van de werkgroep Algemene Bepalingen op 20 december 2019 kregen de leden een voorstelling van het model van de “Verbintenis tussen vergunninghouder ruimte tijdelijke opslag (RTO) en houder van beschikking aangewezen plaats voor vertrekkende transitzendingen”. De private sector is vrij om al dan niet dit model te gebruiken. Het document kan je terugvinden in bijlage.

21/01/2020 Verslag regionaal overleg Liège Airport

Op 21 november kwamen de regionale douaneadministratie van Luik en de bedrijven gevestigd te Liège Airport samen. De bedrijven zullen een vzw oprichten om beter hun belangen te behartigen ten opzichte van externe organisaties, zoals de douaneadministratie. Met de vzw wensen de bedrijven ook beter hun belangen te vertegenwoordigen binnen het Nationaal Forum. De andere onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere statistieken over e-commerce, voorwaarden en voordelen van AEO-vergunningen en het visiedocument "Community Systems" van de douaneadministratie.

20/01/2020 Klachtenformulier

Sinds eind vorig jaar gebruikt Regio Antwerpen een standaardformulier voor het behandelen van klachten bij het controleproces. Op deze manier bevatten de klachten voldoende en volledige informatie om over te gaan tot het behandelen ervan. De leden van het regionaal overleg Trade Facilitation beoordelen de invoering van het klachtenformulier als positief.

16/01/2020 Verslag WG Algemene Bepalingen

Op 20 december kwamen de leden van de Werkgroep Algemene bepalingen samen. De leden kregen een uiteenzetting over de boetecatalogus van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, alsook over de verbintenis tussen de titularis toegelaten afzender en RTO (ruimte tijdelijke opslag) - vergunninghouder. Tot slot volgde een stand van zaken betreffende het Comité Beroepsbekwaamheid.

15/01/2020 Verslag Stuurgroep

Op 8 januari kwamen de leden van de Stuurgroep samen. Tijdens deze vergadering stelden de convenors de strategische prioriteiten voor 2020 van hun werkgroepen voor. Verder evalueerde de stuurgroep de Benelux-vergadering met de leden van het overlegplatform Douane en Private Sector uit Nederland en Luxemburg als positief.

14/01/2020 Tarbel

TARBEL is een webapplicatie om het Belgische douanetarief te consulteren. De applicatie omvat alle EU- en nationale informatie die vereist is bij het vervullen van de invoer- en uitvoerformaliteiten. Ook andere gegevens zoals wijzigingen in nomenclatuurcodes en informatie over anti-dumping zijn raadpleegbaar. Eind vorig jaar kregen kregen de leden van het regionaal overleg Brussel een voorstelling van de applicatie.

13/01/2020 Verslag WG ICT - Software providers

De leden van de Werkgroep ICT-Softwareproviders kwamen samen op 28 november. Onder andere volgende onderwerpen kwamen aan bod: "IE507", "Tarbel Applicatie" & het "CUSCAR TS - bericht".

10/01/2020 BE-Gate vs Globalisaties

In de werkgroep ICT-Softwareproviders rees de vraag wat de functionele verschillen zijn tussen BE-Gate en Globalisaties. Beide systemen hebben hun eigen functionaliteiten en zijn dus niet onderling verwisselbaar. We zetten de verschillen graag op een rijtje.

09/01/2020 Belgische douaniers in het buitenland

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen beschikt over een internationaal netwerk van douaneattachés verbonden aan de Belgische Ambassades. Zij vertegenwoordigen de Belgische douane bij onder andere de diplomatieke diensten. Ze stelden zich voor op de Algemene Vergadering van het Nationaal Forum vorig jaar en op verschillende regionale fora.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS