News


21/10/2019 Verslag WG Binnenbrengen

Op 30 september kwamen de leden van de werkgroep Binnenbrengen samen. Tijdens de vergadering kregen de leden een update over de actiepunten van de vorige vergadering, waaronder de "Nota vereenvoudigde aangifte". De impact van Brexit op het proces Binnenbrengen, alsook de impact van ICS 2.0 kwamen aan bod. Een stand van zaken van het project "Overbrenging onder tijdelijke opslag" stond op de agenda.

17/10/2019 Presentatie van de Algemene Vergadering

Op 16 oktober vond de Algemene Vergadering van het Nationaal Forum plaats. De convenors van de werkgroepen gaven de aanwezigen een overzicht van de resultaten van het afgelopen jaar, alsook van de prioriteiten voor het komende jaar. Verder werd een toelichting gegeven over de werking van de douaneattachés in het buitenland. Na de presentatie van de administrateur Kristian Vanderwaeren, sloot de minister van Financiën het evenement af met een toespraak, waarbij hij het 500ste AEO-certificaat plechtig overhandigde aan Sodiko NV.

16/10/2019 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 27 september kwamen de leden van de werkgroep Communicatie & Marketing samen. Onder andere volgende agendapunten kwamen aan bod: Inleefstages, Brexit & AEO-rapporten.

15/10/2019 BREXIT - Callcenter

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft begin dit jaar een callcenter opgericht om jouw douanegerelateerde Brexit-vragen te beantwoorden. Met het oog op 31 oktober wordt het callcenter opnieuw versterkt om een groter aantal oproepen te kunnen behandelen.

14/10/2019 Verslag WG Bijzondere Regelingen

Op 11 september kwamen de leden van de werkgroep Bijzondere regelingen samen. De dienst Douanewetgeving gaf een stand van zaken omtrent de Europese verplichting van de HS-code op transitaangiftes. Tevens stelden de convenors ook de resultaten van de "subwerkgroep Afrekening AV en Entrepot" voor.

11/10/2019 Tijdelijke invoer van vervoermiddelen

Zoals meegedeeld op de werkgroep Bijzondere regelingen, bevestigt de Europese Commissie dat de vervoermiddelen, gebruikt voor goederen- of/en personenvervoer op het ogenblik van binnengaan in het douanegebied van de EU, onder de regeling tijdelijke invoer geplaatst kunnen worden zonder douaneaangifte. De Douaneadministratie stelde een toelichtende nota op.

10/10/2019 Nota doorlopende zekerheid

Zoals meegedeeld in Werkgroep Algemene bepalingen dien je als operator aan meerdere voorwaarden te voldoen om te kunnen genieten van een doorlopende zekerheid. Zo moet elke operator die verschillende douaneregelingen wenst te dekken die een borg vereisen, eerst een aanvraag tot "vergunning doorlopende zekerheid" indienen. De toekenningsvoorwaarden voor doorlopende zekerheid alsook de verminderingspercentages kan je terugvinden in de toegevoegde nota.

09/10/2019 Communicatie problemen CODECO/Charge Report

Sinds 30 september zijn er problemen met het insturen van CODECO/Charge Report. Het systeem verwerkte de ontvangen communicatie met de betrokken lidstaten niet correct. Daardoor kreeg de MRN de foutmelding “MRN niet gekend”. Vandaag doet de douaneadministratie een aanpassing aan het systeem om het probleem op te lossen.

07/10/2019 Archivering aanvragen certificaten goederenverkeer

Tijdens het overleg van Trade Facilitation Antwerpen op 3 september werd meegedeeld dat de douaneadministratie een nota omtrent zelfarchivering EUR 1 uitwerkt. De douaneadministratie deelt mee dat sinds 1 oktober je als marktdeelnemer zelf je aanvragen van de certificaten inzake goederenverkeer EUR 1, EUR-MED en A.TR bewaart en dat dit niet meer gebeurt op de hulpkantoren.

04/10/2019 Verschepingen zonder douanedocumenten

Zoals meegedeeld tijdens de Werkgroep Uitgaan zal ASV (Antwerps Scheepvaartvereniging) een bewustmakingscampagne opzetten omtrent verschepingen zonder douanedocumenten. De UCC stelt immers dat er voor elke verscheping tijdig een douaneaangifte voor vertrek dient voorgelegd te worden.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS