News


17/05/2019 Verslag WG Controleprocessen

Op 10 mei kwamen de leden van de werkgroep Controleprocessen samen. De douaneadministratie stelde de principes van de draftnota over de verlegging van verificatie voor. Ook de opstelling van een Service Level Agreement (SLA) over de doorlooptijd van de fysieke verificatie bij een laad-of losplaats werd besproken.

15/05/2019 Verslag projectgroep Beroepsbekwaamheid

Op 6 mei kwamen de leden van de projectgroep Beroepsbekwaamheid samen. De douaneadministratie zal binnenkort een oproep lanceren voor kandidaten voor het Comité Beroepsbekwaamheid, dat zal beslissen over de erkenning van douaneopleidingen. De leden hebben ook het huishoudelijk reglement afgewerkt. Van zodra het Comité Beroepsbekwaamheid is samengesteld, houdt de taak van de projectgroep op. De taken zullen dan worden overgenomen door het Comité.

08/05/2019 Zekerheidsstelling voor douanevergunningen - dienstverleners

Tijdens de werkgroep Binnenbrengen van 6 mei deelde de douaneadministratie mee aan welke voorwaarden dienstverleners moeten voldoen om ontheffing van de btw-borg te genieten voor douanevergunningen.

07/05/2019 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 29 april kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt samen. Er werd uitleg gegeven over de sluiting van het hulpkantoor Mechelen alsook de verhuis van enkele diensten van de Algemene Admnistratie van de Douane & Accijnzen. Verder werd er toelichting gegeven over onder andere GLLP & alternatieve bewijzen voor T-documenten. Tot slot werd het belang van een goede en continue voorbereiding door de privésector op de Brexit benadrukt.

03/05/2019 Verslag SWG Globalisaties

In februari kwamen de leden van de subwerkgroep Globalisaties samen. De stand van zaken van dit project werd besproken. Onder andere “het samennemen van meerdere zendingen in 1 tarieflijn”, “doorvoeren van correcties” en “uitstel van betaling” werden toegelicht.

30/04/2019 Sluiting Hulpkantoren Oostende en Mechelen

Zoals meegedeeld op het regionaal overleg te Gent en te Hasselt, sluiten de hulpkantoren Oostende en Mechelen vanaf 6 mei.

29/04/2019 Uitstel verplichting elektronisch exportmanifest

De Algemene Administratie Douane & Accijnzen heeft beslist om de verplichting tot het elektronisch insturen van het exportmanifest voor containers en RoRo in Antwerpen en Zeebrugge uit te stellen naar maandag 30 september 2019.

18/04/2019 Tarbel Event

Zoals aangekondigd binnen de werkgroep Algemene Bepalingen organiseert de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen op woensdag 22 mei een “Tarbel Event” in het Pacheco Center te Brussel.

15/04/2019 Brexit uitstel tot 31/10/2019

Het Verenigd Koninkrijk (VK) krijgt tot 31 oktober 2019 om het huidig terugtrekkingsakkoord te aanvaarden. Indien het VK het terugtrekkingsakkoord voor die datum goedkeurt, dan gaat de overgangsperiode in vanaf de eerste dag van de volgende maand.

12/04/2019 Verslag WG ICT - software providers

De werkgroep ICT – software providers kwam samen op 21 maart. Onder andere de voorbereidingen voor de brexit inzake performantie van PLDA en NCTS werden toegelicht. Verder werd er een stand van zaken gegeven met betrekking tot "aangifte Type D" & "Foutmeldingen PLDA".

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS