News


23/06/2022 Presentatie WG Digitale Strategie: NCTS p5 - testomgeving

Op 23 juni kwamen de leden van de Werkgroep Digitale Strategie samen. Tijdens de meeting gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen meer uitleg over de NCTSp5 testomgeving.

22/06/2022 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 19 mei kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen samen. Ze bespraken de sancties tegen Rusland, de problematiek van de vervallen T-documenten en de activiteiten van de Projectgroep PN/TS - Zee.

21/06/2022 Crisis Oekraïne: Handelsliberaliseringsmaatregelen op Oekraïense producten

Het Europese Parlement en de Raad stellen met Verordening 2022/870 van 30 mei 2022 tijdelijke handelsliberaliseringsmaatregelen in ten aanzien van Oekraïense producten. Deze maatregelen zijn van kracht sinds 4 juni.

08/06/2022 SWG Softwareproviders

De leden van de subwerkgroep ICT - Softwareproviders kwamen samen op 2 juni. Onder andere e-Globalisatie en de MASP-processen (AES, IDMS & NCTS) kwamen aan bod.

07/06/2022 Verslag Regionaal Overleg Leuven

Op 25 mei kwamen de leden van het regionaal overleg Leuven samen. Tijdens de vergadering kwamen onder andere ICS2 en de vergunning ‘Toegelaten Geadresseerde en Afzender’ aan bod.

06/06/2022 Crisis Oekraïne: Overzicht maatregelen EU - Update

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen stelde een nieuw overzicht op met de sancties genomen tegen Rusland en Belarus. Het overzicht betreft de situatie op 3 juni.

31/05/2022 Onderhoudsweekend ICT - 4 - 7 juni

Het volgende IT-onderhoud vindt plaats op 4 tot 7 juni. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) tijdelijk onbeschikbaar.

25/05/2022 Verslag subwerkgroep PN/TS - Zee

Op 18 mei kwamen de leden van de projectgroep PN/TS – Zee samen in Antwerpen met als doel na na te gaan hoe het MASP-project PN/TS in de Belgische zeehavens te implementeren. Tijdens de meeting stelde de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen onder andere enkele werkbare scenario’s voor.

24/05/2022 Crisis Oekraïne: Certificaatcodes sancties Rusland en Belarus

Als reactie op de crisis in Oekraïne stelde de Europese Unie een reeks handelssancties in tegenover Rusland en Belarus. Voor een aantal goederencategorieën zijn er uitzonderingen en/of vergunningen op de sancties voorzien.

16/05/2022 Verslag SWG PN/TS

Op 26 april kwamen de leden van de SWG PN/TS samen. Air Cargo Belgium gaf meer toelichting over hun plan van aanpak. Ook de way forward voor de projectgroep Zee kreeg toelichting.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS