22/03/2024 Crisis Oekraïne: Terugkeer van lege stalen biervaten

Omwille van de beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren is de invoer van ijzer- en staalproducten uit Rusland verboden (Artikel 3 octies van Verordening 833/2014). Lege stalen biervaten (HS code 7310) vallen dus senso stricto onder de verbodsbepalingen. Het is momenteel nog niet duidelijk of de lege stalen biervaten, gebruikt als verpakkingsmateriaal, kunnen terugkeren. Om de economische impact op de Belgisch bierbrouwers niet verder te laten oplopen, zullen de lege biervaten die zich op dit ogenblik in België en in Rusland bevinden, gedeblokkeerd worden. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • De stalen biervaten doorheen het ganse proces eigendom gebleven zijn van de brouwerij;
  • De stalen biervaten gebruikt werden als duurzaam verpakkingsmateriaal voor het transport van bier;
  • Er geen omzeiling is van de sanctiemaatregelen;

En dit onder voorbehoud van eventuele andere beperkingen of maatregelen.

De Belgische autoriteiten onderzoeken hoe andere Lidstaten de richtlijnen interpreteren en de bepalingen toepassen, met het oog op een uniforme aanpak. Zolang deze situatie aanhoudt is het aangewezen om bier uit te voeren in een andere verpakking (plastieken biervaten of flesjes). Om je logistiek de tijd te geven om in uitvoer zijnde bestellingen voor te bereiden en je als operator aan te passen, kan je stalen biervaten nog tot en met 31/03/2024 uitvoeren, waarna deze leeg kunnen terugkeren.

Voor stalen biervaten uitgevoerd na 31/03/2024 gelden er geen gunstmaatregelen meer indien ze leeg wederingevoerd worden, en vallen deze bijgevolg onder de verbodsbepalingen van de sancties. Deze situatie blijft zolang de gesprekken op Europees niveau lopende zijn om dit gegeven uit te klaren. Van zodra hieromtrent meer duidelijkheid is volgt de nodige communicatie.

Om de vrijgave van de lege biervaten bij wederinvoer te faciliteren dien je zoveel mogelijk stavingsdocumenten bij de aangifte te voegen, zoals onder meer de voorafgaande uitvoeraangifte.