News


11/06/2019 Onderhoudsweekends IT

De nieuwe data van de onderhoudsweekends werden gepubliceerd. Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats op 7 en 8 september. Het onderhoudsweekend van december werd verzet naar januari.

07/06/2019 Verslag Stuurgroep

Op 24 mei kwam de stuurgroep bijeen. De convenors overliepen de actiepunten van de vorige vergadering alsook enkele nieuwe agendapunten voor de werkgroepen. Andere agendapunten waren o.a. de stand van zaken van het Project VIL en de berekening van het borgbedrag.

06/06/2019 Valse e-mails ‘vraag om inlichtingen’ in omloop

Opgelet ! Momenteel doen valse e-mails in naam van de FOD Financiën de ronde. Het gaat om e-mails met als melding ‘Vraag om inlichtingen’. Ze dragen de naam en voornaam van een van onze medewerkers maar hebben een vals afzenderadres zoals @minfin-fed.online, @minfin-fed.org of @minfin-fed.site.
De officiële e-mailadressen van de FOD Financiën eindigen allemaal op ‘@minfin.fed.be’.

04/06/2019 Verslag regionaal overleg Leuven

In maart kwamen de leden van de regionale werkgroep Leuven samen. Ze bespraken onder andere de stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud, Brexit & Be-Gate.

29/05/2019 Verslag WG Binnenbrengen

Op 6 mei kwamen de leden van de werkgroep Binnenbrengen samen. De nota "Overbrenging RTO" werd voorgesteld door de douaneadministratie. Verder werd er een stand van zaken gegeven over CCRM en ViSiGIP. De leden zullen in een subwerkgroep een SLA uitwerken voor de aflevering van de beschikking "laad-en losplaats" (LLP). Tot slot deelde Ilse Eelen mee dat ze aftreedt als convenor van de werkgroep.

24/05/2019 Verslag WG ICT - Software providers

Op 16 mei kwam de Werkgroep ICT – software providers samen. Er werd onder andere een stand van zaken gegeven omtrent de performantie van de douane applicaties PLDA en NCTS. Verder werd er feedback gegeven over de "Aangifte Type D" & "Regularisaties van Aangiften". Tot slot werd ook de planning van de onderhoudsweekends tot en met 2022 meegegeven.

23/05/2019 Nieuwe brexit-pagina

Raadpleeg alle documentatie van de subwerkgroep Brexit op één pagina. De douaneadministratie roept de bedrijven op om de voorbereidingen voor een harde brexit verder te zetten aangezien een harde brexit nog steeds mogelijk is.

22/05/2019 Verslag regionaal overleg Bergen

Op 9 mei kwamen de leden van het regionaal forum in Bergen samen. Onder andere Be-Gate en het handelsakkoord tussen de EU en Japen werden besproken. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen riep de operatoren op om hun brexit-voorbereidingen verder te zetten, gezien het onwaarschijnlijk is dat deze niet zal doorgaan. Tot slot werden enkele administratieve procedures toegelicht.

21/05/2019 Exportmanifest: nieuwe MIG en XSD

De douaneadministratie publiceerde een nieuwe MIG en XSD voor het exportmanifest. De aanpassing heeft te maken met directe en indirecte vertegenwoordiging.

20/05/2019 EiDR en douaneregeling 42

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit laat toe, onder bepaalde voorwaarden, in de individuele vergunning EiDR (inschrijving in de administratie van de aangever) bij invoer de regeling 40 toe te passen in plaats van de regeling 42 (invoer onmiddellijk gevolgd door een intracommunautaire levering). Dit om de operatoren het voordeel van de EiDR niet te laten verliezen, aangezien regeling 42 niet toegestaan is in de vergunning EiDR.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS