News


04/08/22 Oorsprong - Turkije: gebruik van de nieuwe officiële Engelse naam ‘Republic of Türkiye’

Turkije heeft onlangs aangekondigd dat zij als officiële Engelse benaming ‘Republic of Türkiye’ of ‘Türkiye’ wensen te gebruiken in plaats van ‘Republic of Turkey’ of ‘Turkey’.

29/07/2022 Verslag Stuurgroep

De leden van de Stuurgroep kwamen samen op 1 juli. Onder andere EMCS, de resultaten van de Wise Persons Group en PN/TS kwamen aan bod.

26/07/2022 Europese Commissie vraagt standpunten over EU-douanehervorming

Tijdens de vergadering van de werkgroep Europese en Algemene Bepalingen van 1 juli gaf de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen een overzicht van de resultaten van de Wise Persons Group (WPG). Op 22 juli lanceerde de Europese Commissie een openbare raadpleging om de mening van burgers en belanghebbenden te bevragen over de komende hervorming van de EU-douane-unie, die tegen eind 2022 zal worden voorgesteld.

15/07/2022 Crisis Oekaïne: Invoer van olie en olieproducten van herkomst of oorsprong Rusland

Voer je olie of olieproducten met herkomst of oorsprong Rusland in? In het kader van de controle op de sanctiemaatregel uit artikel 3 quaterdecies (bijlage XXV van Verordening 833/2014), richt de controle op de naleving hiervan zich op 2 niveaus richten. Bestaande contracten en hoeveelheidscontroles. Met betrekking tot de hoeveelheidscontroles dien je bij elke aangifte voor invoer van olie of olieproducten, met onmiddellijke ingang, een ondertekende verbintenis/verklaring op erewoord moeten voegen.

30/06/2022 Verslag Regionaal Overleg Luik

De leden van het regionaal overleg Luik - Luchthaven kwamen op 13 juni samen. Tijdens de vergadering was er aandacht voor, onder andere, de controle inzake de aangifte H7 en procedure voor vernietiging/wederuitvoer en het rapport van de Wise Persons Group.

29/06/2022 Presentatie subwerkgroep PN/TS - Lucht

Op 27 juni kwamen de leden van de projectgroep PN/TS – Lucht samen. Tijdens de meeting kregen ze meer informatie over het MASP-project PN/TS en hoe dit eventueel in de Belgische Luchthavens te implementeren.

28/06/2022 Verslag Werkgroep Communicatie & Marketing

De leden van de werkgroep Communicatie & Marketing zijn op 17 juni bijeengekomen. Besproken punten waren onder meer de publicatie van de lijst van douanevertegenwoordigers op de AAD&A-website, het goedkeuringsstempel en de contactpersonen voor noodgevallen.

27/06/2022 Verslag Regionaal Overleg Gent

De leden van het Regionaal Overleg Gent kwamen op 10 juni samen bij "Sioen Industries". Onder andere CBAM, MASP en

24/06/2022: Crisis Oekraïne: Tariefcontingenten op bepaalde producten uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland

Vanaf 10 juli 2022 worden er nieuwe jaarlijkse tariefcontingenten ingesteld. Deze contingenten maken de invoer in de Europese Unie mogelijk voor bepaalde goederen van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland:

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS