News


6/10/2023 MASP: Verslag Projectgroep Air

Op 31 augustus kwamen de leden van de Projectgroep Air samen. Deze werkgroep is een initiatief van de Air Cargo Belgium en brengt de luchthavens van Bierset, Zaventem & Oostende samen. Dit met het oog op de overstap naar ICS/2 en de implementatie van PN evenals het stroomlijnen van processen.

4/10/2023 Verslag Regionaal Overleg Luik

De leden van het Regionaal Overleg Luik kwamen op 19 september samen in de Luchthaven. Onder andere ICS2 en CBAM kwamen aan bod.

2/10/2023 Presentatie Accijnzen op vloeistoffen voor elektronische sigaretten

Op 28 september organiseerde het Nationaal Forum een infosessie waar de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen meer toelichting gaf over de mogelijke accijzen op e-vloeistoffen.

22/09/2023 CBAM: Infopagina AAD&A

Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit voor de hele economie te bereiken, heeft de Europese Unie een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens ingesteld, het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). De informatiepagina op de website van de AAD&A is beschikbaar.

22/09/2023 Retributies op veterinaire invoercontroles

Vanaf 1 oktober 2023 zal de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen geen retributies, die verschuldigd zijn voor de veterinaire invoercontroles, meer innen. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) zal deze rechtstreeks zelf factureren.

13/09/2023 Presentatie SWG Softwareproviders

Op 13 september kwamen de leden van de Subwerkgroep Softwareproviders samen. Tijdens de sessie gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) een overzicht van de aankomende wijzigingen in de nieuwe versie van EMCS.

12/09/2023 Europese leidraad tegen omzeilen van de tegen sancties Rusland en Belarus

De Europese Commissie publiceerde een gids met richtlijnen om de risico's van het omzeilen van de EU-sancties tegen Rusland en Belarus te identificeren, te beoordelen, te begrijpen en te vermijden.

6/09/2023 Onderhoudsweekend IT 9 & 10 september

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Tijdens het volgende IT-onderhoudsweekend, op 9 en 10 september, is er geen totale onderbreking van de applicaties van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

6/09/2023 CBAM: Infosessies

De Europese Commissie organiseert zes online informatiesessies met algemene info over CBAM en de bijzonderheden voor de geïmpacteerde sectoren.

29/08/2023 MASP: Herziening Timeframe

De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A) voorziet enkele aanpassingen in de implementatie data van de nieuwe applicaties.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS