News


28/06/2021 Verslag Stuurgroep

De leden van de Stuurgroep kwamen samen op 18 juni. Na het overlopen van de actiepunten van de vorige vergadering, bespraken ze de externe communicatie over werkmethodes van de douaneadministratie, de onderwerpen van de verschillende werkgroepen en tot slot de Algemene Vergadering van 2021, die zou doorgaan in oktober.

***E-commerce News*** Gedoogperiode inbreuken

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen voorziet tot 15 augustus 2021 een gedoogperiode voor de inbreuken tegen de nieuwe regels met betrekking tot e-commerce en zendingen van lage waarde.

***E-commerce News*** Circulaire invoer en uitvoer van zendingen met een geringe waarde

De circulaire over de in-en uitvoer van zendingen met een geringe waarde in het kader van e-commerce is gepubliceerd op Fisconetplus. Hierin lees je informatie over de wijzigingen als gevolg van de nieuwe douaneaangifte H7 en de afschaffing van de btw-vrijstelling voor zendingen van minder dan 22 EUR.

***E-commerce News*** Informatie voor de consument

Op zoek naar documentatie om je klanten te informeren over de nieuwe btw-regels vanaf 1 juli 2021? Raadpleeg de website van de douaneadministratie!

***E-commerce News*** Super reduced dataset voor zendingen met lage waarde (H7)

Vanaf 1 juli 2021 kan je gebruik maken van de douaneaangifte H7 voor zendingen lager dan 150,00 EUR. Deze nieuwe aangifte (H7) omvat een "super reduced dataset", waarbij je minder data-elementen dient in te sturen dan bij een normale aangifte.

***E-commerce News*** Nieuwe btw-regels voor e-commerce vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 verdwijnt de btw-vrijstelling voor de invoer van goederen met een waarde van niet meer dan 22 euro. Ken je de nieuwe regels al? En heb je je al geregistreerd voor je IOSS-nummer?

21/06/2021 Verslag WG Europese en Algemene bepalingen

De leden van de werkgroep kwamen samen op 16 juni. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen gaf een stand van zaken over de erkenning van de douaneopleidingen, de "Customs Expert Group – Special procedures" en de PLDA-rapportage.

Open Forum: Toepassing van de oorsprongsregels in de pan-Euromediterrane zone

Op donderdag 8 juli om 10u organiseert het Nationaal Forum een Open Forum, met als onderwerp de toepassing van de herziene oorsprongsregels in de pan-Euromediterrane zone (PEM). De Europese Unie en haar handelspartners in de regio actualiseerden de bestaande vrijhandelsovereenkomsten door onder andere de oorsprongsregels te moderniseren, met meer flexibiliteit als doel. Tijdens de sessie geeft de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen meer toelichting over deze herziene regels.

18/06/2021 Verslag WG Accijnzen

Op 11 juni kwamen de leden van de werkgroep Accijnzen samen. Ze kregen meer uitleg over de gewijzigde berekeningswijze van nalatigheidsinteresten bij accijnzen en een eerste terugkoppeling over de herziening van de AC4-module.

17/06/2021 H7: FAQ en presentatie

Op 17 juni gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen aan betrokken operatoren uitleg over de nieuwe douaneaangifte H7. Raadpleeg de presentatie en de laatste versie van de FAQ H7.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS