News


19/01/2021 Verslag WG Europese en algemene bepalingen

Op 26 november kwamen de leden van de werkgroep Europese en algemene bepalingen samen. Ze kregen een stand van zaken over KIS-SIC en meer informatie over het Customs Single Window. Tot slot gaf de convenor feedback over de laatste vergadering van de Europese Customs Expert Group Special procedures.

18/01/2021 Verslag SWG Consolidaties

Op 11 januari kwamen de leden van de subwerkgroep Consolidaties samen. Tijdens de vergadering kregen de leden meer informatie over de stand van zaken van de methodiek Consolidaties, de consolidatie van grote hoeveelheden en de erkende verzegeling voor consolidatoren. In navolging van brexit zullen ze ook het strippen van binnenkomende geconsolideerde zendingen vanuit het Verenigd Koninkrijk bespreken.

15/01/2021 Brexit: Handels- en samenwerkingsakkoord tussen EU en VK - Update

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen publiceerde een update van de informatieve nota over het handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en Verenigd Koninkrijk. In deze update lees je meer informatie over onder andere verpakkingsmaterialen en -middelen, leveranciersverklaringen en bindende oorsprongsinlichting.

14/01/2021 Verslag WG Accijnzen

Op 18 december kwamen de leden van de werkgroep Accijnzen samen. De convenors gaven een stand van zaken van de actiepunten. Daarnaast kregen de leden meer uitleg over de doelstelling en de actiepunten van de subwerkgroep Accijnzen en e-commerce.

13/01/2021 Verslag SWG Accijnzen en e-commerce

Op 18 december kwamen de leden van de subwerkgroep Accijnzen en e-commerce voor de eerste keer samen. De leden uit de private sector en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en Fiscaliteit zullen trachten een procedure uit te werken om ervoor zorgen dat de Belgische accijnzen door buitenlandse verkopers, die bijvoorbeeld verkopen via webshops, effectief worden betaald. Dit met oog op de creatie van een gelijk speelveld voor wat betreft de accijnzen op alcoholische en niet-alcoholische dranken.

12/01/2021 Circulaire Vrijhandelsovereenkomst EU en Singapore

De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen heeft de circulaire omtrent het Economisch vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Republiek Singapore gepubliceerd. Hierin vind je meer informatie over de wettelijke bepalingen en de geldende procedures met betrekking tot preferentiële oorsprong voor invoer in België.

11/01/2021 Onderhoudsweekend IT

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats van 15 (18u) tot 17 (16u) januari. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

08/01/2021 Verslag regionaal overleg Gent

Op 11 december kwamen de leden van het regionaal overleg Gent samen. Ze kregen een stand van zaken over de brexit-onderhandelingen. Verder was er aandacht voor het circulatieplan en de greenlanes in Zeebrugge. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaf ook meer uitleg over de noodprocedures PLDA & NCTS, consolidaties en de e-Globalisatie.

07/01/2021 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 17 december kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen samen. Ze bespraken onder andere de nieuwe procedure voor het bijhouden van de borgbrief Benelux 3, de brexit en gerelateerde publicaties, de correcte toepassing van het bewijs van oorsprong EUR1, onderwaardering, de automatische exportbevestigingen, het stroomlijnen van het controleproces en de wederuitvoer onder bijzondere regeling versus transit.

06/01/2021 Brexit: aanpassing van de borgakte

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft de banken en verzekeringsmaatschappijen aangeschreven naar aanleiding van de brexit. De borgstellers dienen formaliteiten te vervullen zodat de borgaktes juridisch correct zijn.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS