News


19/05/2021 Verslag SWG Brexit

Op 6 mei kwamen de leden van de subwerkgroep Brexit samen. De leden kregen meer informatie over het "Belgian-UK Borders Industry Facilitation Committee", de problematiek van niet-gezuiverde transitregelingen en bevestiging van uitgang.

18/05/2021 Aanpassingen kalender IT-onderhoud

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk. Raadpleeg de aangepaste kalender met de geplande onderhoudsweekends.

12/05/2021 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 22 april kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt samen. De leden kregen uitleg over de langetermijnleveranciersverklaring, de vereenvoudigde procedure vaststelling van uitgang van aangiften en de e-globalisatie.

11/05/2021 Belgisch Nationaal Comité voor Handelsfacilitering

Het Nationaal Forum kreeg op 30 april de erkenning als Belgisch Nationaal Comité voor Handelsfacilitering. De oprichting van zo'n Nationaal Comité is voorzien in het Akkoord over Handelsfacilitering van de Wereldhandelsorganisatie.

10/05/2021 Visiedocument Community Systems - Update

Een update van het visiedocument over Community Systems is beschikbaar. Rekening houdend met de COVID-19 pandemie, besloot de AAD&A dat het momenteel niet opportuun is om extra verplichtingen op te leggen aan de economische operatoren. Een paragraaf hierover is toegevoegd.

05/05/2021 Publicatie boetecatalogus

Tijdens de Stuurgroep van 23 april kondigde de douaneadministratie de publicatie over de afhandeling van inbreuken inzake douane, de boetecatalogus, aan. De publicatie is te raadplegen op Fisconetplus.

30/04/2021 Nieuwsbrief April

De nieuwsbrief van april is gepubliceerd. We versturen maandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand. Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je in op deze nieuwsbrief!

29/04/2021 Verslag Stuurgroep

Op 23 april kwamen de leden van de Stuurgroep samen. Ze bespraken de actiepunten van de vorige vergadering en een stand van zaken van de werkgroepen. De nieuwe regiomanagers van regio Hasselt en regio Antwerpen hebben zich kort voorgesteld, evenals de nieuwe administrateur Operaties.

28/04/2021 Evaluatie van het DWU

De Europese Commissie is gestart met een publieke bevraging over de toepassing van het douanewetboek van de Unie (DWU). De verzamelde input dient als basis voor de tussentijdse evaluatie van het DWU. Deelnemen is mogelijk tot 19 juli!

27/04/2021 Verlenging vrijstelling van rechten en btw

De Europese Commissie verlengt tot 31 december 2021 de termijn waarbij vrijstelling van invoerrechten en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak te bestrijden. Je verkrijgt de vrijstelling van invoerrechten en btw op invoer op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden als tot op heden.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS