News


29/10/2021 Nieuwsbrief Oktober

De nieuwsbrief van oktober is verzonden. Je kan je steeds inschrijven om zo een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand te ontvangen.

26/10/2021 Nieuwe formulieren preferentiële oorsprong

Tijdens de WG EAB van 6 oktober gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een stand van zaken over de wijzigingen over de preferentiële oorsprongsakkoorden en douane-unies. We geven jullie graag mee dat een nieuw aanvraagformulier toegelaten exporteur inzake preferentiële oorsprong en een volledig nieuw aanvraagformulier voor gescheiden boekhouding in het kader van preferentiële oorsprong beschikbaar is.

14/10/2021 Verslag Stuurgroep

Op 1 oktober kwamen de leden van de Stuurgroep bijeen. De leden bespraken onder andere de next steps voor de MoU Digitale Strategie en de uitdagingen die de integratie van het Multi-Annual Strategic Plan met zich meebrengt en hoe hier mee om te gaan.

08/10/2021 Verslag Regionaal Overleg Gent

Op 24 september kwamen de leden van het Regionaal Overleg Gent samen. De leden kregen meer informatie over Brexit, e-commerce en de wijzigingen sinds 1 juli en de werking naar AEO's toe.

06/10/2021 H7 (IDMS) - Berichtenstroom

Sinds 1 juli kan je gebruik maken van de douaneaangifte H7, voor zendingen met een waarde lager dan €150. De dataset voor de aangifte H7 omvat minder data-elementen dan de normale aangifte. We geven jullie graag meer uitleg over de berichtenstroom.

04/10/2021 Verslag SWG Softwareproviders

De leden van de subwerkgroep Softwareproviders kwamen samen op 1 oktober. Tijdens de vergadering kregen de leden meer informatie over de planning van het MASP-project en een introductie tot EMCS Fase 4.

30/09/2021 Nieuwsbrief September

Nous envoyons une newsletter mensuelle contenant un aperçu de toutes les nouvelles publiées au cours du mois précédent. La newsletter de octobre a été envoyé.

28/09/2021 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 21 september kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen samen. De leden bespraken onder andere de procedure voor de begeleiding van containers naar de GIP en de procedure afhandeling van documentaire controles. Verder kregen ze een stand van zaken met betrekking de subwerkrgoep PN/TS.

16/09/2021 Open Forum: FAQ NCTS P5

Op 9 september organiseerde het Nationaal Forum een infosessie over NCTS P5. De eerste versie van FAQ is beschikbaar.

10/09/2021 Open Forum: FAQ Oorsprongsregels in de pan-Euromediterrane zone

In juli organiseerde het Nationaal Forum een infosessie over de toepassing van de herziene oorsprongsregels in de pan-Euromediterrane zone (PEM). De FAQ is beschikbaar.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS