News


12/09/19 Brexit 'NO-DEAL' voorbereidingen

Op 11 september vond de vergadering van de subwerkgroep Brexit plaats. De recentste communicatie van de Europese Commissie over een brexit 'no-deal' werd toegelicht. De Europese Commissie doet een ultieme oproep aan alle EU-burgers en het bedrijfsleven om zich voor te bereiden op 31 oktober 2019, de dag dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt.

11/09/2019 Vraag je grensoverschrijdende vergunning via het Europees Trader Portal

Wens je een grensoverschrijdende douanevergunning aan te vragen, te wijzigen of te hernieuwen? Gebruik dan het Europees "Trader Portal - Custom Decision". Dit is een Europees elektronisch loket om je grensoverschrijdende douanevergunningen te beheren en de status en het verloop ervan op te volgen.

04/09/2019 Geen onderhoudsweekend IT in september

Het IT-onderhoudsweekend dat dit weekend gepland staat bij de Federale overheidsdienst Financiën zal geen impact hebben op de werking van de douanetoepassingen. Er zal dus geen noodprocedure worden geactiveerd.

06/08/2019 EORI bij oprichten onderneming

Op voorstel van de werkgroep Communicatie en Marketing publiceerde de Federale overheidsdienst (FOD) Economie op haar website informatie over het aanvragen van een EORI-nummer voor douane-identificatie. Het aanvragen van een EORI-nummer is vermeld bij de belangrijkste stappen bij het oprichten van een onderneming. Bedrijven die van plan zijn handel te voeren met niet-EU landen zijn verplicht om een EORI-nummer te hebben.

05/08/2019 Nota brexit

De douaneadministratie heeft een nota over de brexit opgesteld. Deze nota licht de gevolgen toe van een no-deal brexit, waarbij het goederenverkeer met het VK onderworpen wordt aan de bepalingen van de UCC en aan de bijhorende douaneformaliteiten. De nota is het resultaat van overleg tussen de douaneadministratie en de privésector binnen het Nationaal Forum, subwerkgroep Brexit.

02/08/2019 Algemene Vergadering op 16 oktober

Op 16 oktober 2019, in de namiddag, vindt de Algemene vergadering plaats van het Nationaal Forum. De leden ontvangen binnenkort meer informatie.

29/07/2019 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 29 mei kwamen de leden van het regionaal overleg Leuven samen. Het periodiek onderhoud van de IT-systemen van de douane in december werd op vraag van de leden verzet naar januari. De leden bespraken de werking van de BRUcloud voor de versnelde aanzuivering van exportaangiftes. De applicatie verwerkte in april 2019 70% van de totale exportaangiftes op Brussels Airport.

26/07/2019 Verslag SWG Brexit

Op 25 juni kwamen de leden van de subwerkgroep Brexit samen. De discussies werden gevoerd vanuit het idee dat het VK de EU en de douane-unie verlaat in de nacht van 31 oktober op 1 november. De voorbereidingen richten zich dus op een "no-deal" brexit. De leden bespraken de terugkerende goederen, het kantoor van doorvoer transit, de vergunningen en de communicatie.

24/07/2019 Verslag WG Accijnzen

Op 10 mei kwamen de leden van de werkgroep Accijnzen samen. Ze bespraken o.a. volgende punten: de verliespercentages bij tekorten op een e-AD, e-commerce en accijnzen, de verkoop van producten op basis van cannabis en feedback van de projectgroep "vereenvoudigingen inzake accijnzen".

16/07/2019 Verslag werkgroep Algemene Bepalingen

Op 26 juni kwamen de leden van de werkgroep Algemene bepalingen samen. Er werd een stand van zaken gegeven van de projectgroep Beroepsbekwaamheid. De werkzaamheden van deze projectgroep worden overgenomen door het op te richten Comité Beroepsopleiding. Verder werd een stand van zaken gegeven over de berekening van de borg en de vergunning toegelaten afzender.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS