News


05/01/2021 Brexit: gebruik code EU

Tijdens de extra brexit-vergadering op 29 december werd verduidelijking gevraagd over het gebruik van de code EU in vak 1 van de douaneaangifte in het verkeer met het VK. Sinds 1 januari 2021 moet in het handelsverkeer met het VK, met uitzondering van het grondgebied van Noord-Ierland, zowel op de invoer-als de uitvoeraangiftes de code EU vermeld worden in het eerste deelvak van vak 1 van het Enig document.

04/01/2021 Brexit: Handels- en samenwerkingsakkoord tussen EU en VK

Op 1 januari 2021 is het Handels- en Samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in werking getreden. Zoals meegedeeld op de brexit-vergadering 29 december, stelde de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen een informatienota op over de toepassing van de preferentiële oorsprongsregels met als doel de regels uit de overeenkomst te bespreken en te verduidelijken waar nodig.

29/12/2020 Brexit: Update guidance van de Europese Commissie

Tijdens een extra overleg met het Nationaal Forum op 29 december, informeerde de douaneadministratie over de regeling voor de Uniestatus van goederen na afloop van de transitieperiode. De EU heeft dit principe herzien in de nieuwe leidraad. Het tijdstip van het vertrek van de goederen, de aanvang van het transport, is bepalend of de goederen al dan niet vrijgesteld zijn van douaneformaliteiten. Dit principe geldt enkel voor Uniegoederen.

24/12/2020 PLDA, NCTS, EMCS: onderhoud IT + Brexit

PLDA, NCTS en EMCS zullen niet beschikbaar zijn van donderdag 31 december 2020 om 19:00u tot vrijdag 1 januari 2021 om 00:15u. Door de brexit-update van deze systemen is buffering niet toegestaan tijdens deze periode. We raden aan om tijdig de nodige maatregelen te nemen vóór de onderbreking van start gaat.

23/12/2020 Verslag Stuurgroep

Op 18 december kwam de Stuurgroep voor de laatste keer van het jaar bijeen. De actiepunten van de vorige vergadering, beroepsbekwaamheid en de boetecatalogus, kregen een stand van zaken. Eric Verlinden van het VIL presenteerde de resultaten van het "Digital Gateweway2Government project". Tot slot gaven de convenors een stand van zaken van hun werkgroep.

18/12/2020 Gelukkig 2021!

Met 2021 in het vooruitzicht wensen we de leden van het Nationaal Forum te bedanken voor de goede samenwerking tijdens het afgelopen jaar. Team(s) Naforna is alvast klaar voor 2021! Ontdek de nieuwjaarsvideo met de wensen van de leden van de Stuurgroep.

17/12/2020 Informatieve nota Brexit - Antwerpen

Een update van de informatieve nota "Short Sea Antwerpen" is beschikbaar. Deze nota is opgesteld door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de haven van Antwerpen en richt zich op de impact van de brexit op short sea bewegingen.

15/12/2020 Verplicht gebruik elektronisch exportmanifest

Sinds 30 september 2019 is het verplicht om een elektronisch exportmanifest in te dienen voor containers en RORO in de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Tot op heden ondersteunden de toezichtsdiensten in de havens dit systeem door het draaien van de zogenaamde 'daglijsten'. Deze ondersteuning is stopgezet. Het exportproces verloopt vanaf nu volledig automatisch.

11/12/2020 Verslag regionaal forum Luik - Brexit

Op 26 november kwamen de leden van het regionaal forum Luik samen voor een extra overleg rond de brexit. Ze kregen meer informatie over de onderhandelingen, de transitprocedures en de incoterms.

10/12/2020 PLDA: Beschikbaarheid testomgeving Brexit

De PLDA-testomgeving is aangepast en beschikbaar. Je kan de landcode GB in de testomgeving gebruiken voor uw exportaangiften naar het Verenigd Koninkrijk.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS