News


18/09/2020 Afspraken digitale vergaderingen

Digitale vergaderingen behoren tot onze dagelijkse routine sinds het begin van de gezondheidsmaatregelen. Om ervoor te zorgen dat de leden van het Nationaal Forum veilig aan de vergaderingen kunnen deelnemen, gaan ze tot nader order digitaal door. We informeren je graag over de afspraken.

17/09/2020 Algemene vergadering uitgesteld

De Stuurgroep van het Nationaal Forum heeft beslist de Algemene Vergadering in 2020 niet te laten doorgaan. De COVID-19 gezondheidscrisis maakt het moeilijk een dergelijk evenement te organiseren. Bovendien hebben de werkgroepen door de crisis nauwelijks kunnen samenkomen.

14/09/2020 Verslag Stuurgroep

Op 4 september kwamen de leden van de Stuurgroep samen. Tijdens deze vergadering kregen de leden een stand van zaken over de boetecatalogus en de beroepsbekwaamheid. Verder bespraken ze de brexit, het pilootproject "Overbrenging RTO" en de praktische afspraken voor deelname aan de digitale vergaderingen van de nationale werkgroepen van het Nationaal Forum.

11/09/2020 Onderhoudsweekend IT

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats op 12 en 13 september. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

10/09/2020 Convenors WG Operations: wie zijn ze en wat willen ze bereiken?

De laatste nieuwe werkgroep van het Nationaal Forum is de werkgroep Operations. Ze groepeert de vroegere werkgroep Binnenbrengen, Uitgaan en Controleprocessen. De convenors zijn Jan Van Wesemael, senior advisor customs bij Alfaport Voka en Dorothy Cardoen, adviseur in Regio Antwerpen. Wat willen ze bereiken met hun werkgroep?

03/09/2020 Nota brexit - Update

Een update van de nota brexit is beschikbaar. Deze nota licht de gevolgen toe van een no-deal brexit, waarbij het goederenverkeer met het VK onderworpen wordt aan de bepalingen van de UCC en aan de bijhorende douaneformaliteiten.

28/08/2020 Brexit: Geldigheid EORI GB

Op het moment dat het Verenigd Koninkrijk de interne markt van de Europese Unie verlaat, zal je huidige EORI-nummer GB niet langer geldig zijn om douaneactiviteiten te blijven voeren in de Europese Unie. Ben je een operator die niet in de Europese Unie gevestigd is? Dan moet je je EORI-nummer aanvragen bij de douaneautoriteiten waar je het eerst een aangifte indient of het eerst een beschikking vraagt.

27/08/2020 Nieuwsbrief Augustus

De nieuwsbrief van augustus is gepubliceerd. We versturen maandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand. Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je in op deze nieuwsbrief!

26/08/2020 Vernietiging van niet-uniegoederen

De vernietiging van niet-uniegoederen moet gebeuren onder de douaneregeling actieve veredeling. De douaneadministratie publiceerde een nota waarin je alle informatie over deze procedure terugvindt.

06/08/2020 Lijst preferentiële akkoorden en douane-unies

De douaneadministratie heeft een overzicht van de bestaande preferentiële oorsprongsakkoorden gepubliceerd. Dit overzicht wordt op de volgende vergadering van de nieuwe werkgroep Europese en algemene bepalingen voorgesteld. Eén van de prioriteiten van deze werkgroep is immers de leden informeren over de onderhandelingen en de toepassing van vrijhandelsakkoorden.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS