News


24/12/2021 Verslag SWG Softwareproviders

De leden van de subwerkgroep ICT - Softwareproviders kwamen samen op 16 december. Onder andere e-Globalisatie en de MASP-processen kwamen aan bod.

24/12/2021 Gelukkig 2022!

Met 2022 in het vooruitzicht wensen we de leden van het Nationaal Forum te bedanken voor de goede samenwerking tijdens het afgelopen jaar. Team(s) Naforna is alvast klaar voor een nieuw werkjaar!

23/12/2021 Wijziging van de structuur en accijnzen voor aardgas en elektriciteit - FAQ

Deze FAQ is een aanvulling op de infosessies over de herziening van de programmawet van 27 december 2004. De ontvangen vragen zijn hierin opgenomen.

23/12/2021 Wijziging accijns inzake elektriciteit en gemengd gebruik

Vanaf 1 januari 2022 wordt het tarief en de structuur van de bijzondere accijns op elektriciteit aangepast. Deze wijzigingen gaan in op 1 januari 2022 en ook de vrijstellingen van accijnzen kunnen vanaf dat moment in principe worden toegepast. Wanneer er sprake is van gemengd gebruik kunnen er zich mogelijk problemen stellen.

22/12/2021 e-AD's - Werkwijze AAD&A bij tekorten of niet aanzuivering

Bij het verkeer van accijnsgoederen onder de accijnsschorsingsregeling dien je als operator die producten verzend het goede verloop van de verrichtingen in EMCS te verzekeren. We informeren jullie graag over hoe de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) te werk gaat in geval van niet aanzuivering van een e-AD of bij de vaststelling van tekorten op een e-AD

21/12/2021 Circulaire Niet-preferentiële of Economische oorsprong van goederen bij invoer - Update

Tijdens de vergaderingen van de werkgroep Europese en Algemene Bepalingen geeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen op regelmatige basis meer informatie over de nieuwe Circulaire betreffende oorsprong van goederen . Een update van de Circulaire 2020/C/142 betreffende de niet-preferentiële of economische oorsprong van goederen bij invoer is beschikbaar.

17/12/2021 Einde van ATA-carnets met Brazilië op 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 zal er geen garantie verlenende organisatie voor ATA-carnets meer zal zijn in Brazilië, voor onder andere ATA-carnets afgegeven door de Braziliaanse Kamers van Koophandel en gebruikt in de staten die partij zijn bij de ATA-keten.

16/12/2021 Circulaire Vrijhandelsovereenkomst EU en Vietnam

De circulaire betreffende de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam is beschikbaar op Fiscnoet. Hierin vinden jullie, onder andere, informatie over de oorsprongsregels en -procedures van deze Overeenkomst.

15/12/2021 E-Globalisatie verplicht vanaf 1 februari 2022

Zoals aangehaald tijdens de infosessie van 15 oktober 2020 zal vanaf 1 februari 2022 het gebruik van de e-globalisatie verplicht zijn. Voor bepaalde regelingen is uitstel mogelijk.

1/12/2021 Nieuwsbrief November

De nieuwsbrief van november is verzonden. Je kan je steeds inschrijven om zo een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand te ontvangen.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS