News


28/08/2020 Brexit: Geldigheid EORI GB

Op het moment dat het Verenigd Koninkrijk de interne markt van de Europese Unie verlaat, zal je huidige EORI-nummer GB niet langer geldig zijn om douaneactiviteiten te blijven voeren in de Europese Unie. Ben je een operator die niet in de Europese Unie gevestigd is? Dan moet je je EORI-nummer aanvragen bij de douaneautoriteiten waar je het eerst een aangifte indient of het eerst een beschikking vraagt.

27/08/2020 Nieuwsbrief Augustus

De nieuwsbrief van augustus is gepubliceerd. We versturen maandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand. Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je in op deze nieuwsbrief!

26/08/2020 Vernietiging van niet-uniegoederen

De vernietiging van niet-uniegoederen moet gebeuren onder de douaneregeling actieve veredeling. De douaneadministratie publiceerde een nota waarin je alle informatie over deze procedure terugvindt.

06/08/2020 Lijst preferentiële akkoorden en douane-unies

De douaneadministratie heeft een overzicht van de bestaande preferentiële oorsprongsakkoorden gepubliceerd. Dit overzicht wordt op de volgende vergadering van de nieuwe werkgroep Europese en algemene bepalingen voorgesteld. Eén van de prioriteiten van deze werkgroep is immers de leden informeren over de onderhandelingen en de toepassing van vrijhandelsakkoorden.

29/07/2020 Verlenging vrijstelling van rechten en btw

De Europese Commissie verlengt tot 31 oktober 2020 de termijn waarbij vrijstelling van invoerrechten en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak te bestrijden. Je verkrijgt de vrijstelling van invoerrechten en btw op invoer op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden als tot op heden.

28/07/2020 Convenors WG Accijnzen: wie zijn ze en wat willen ze bereiken?

In de nieuwe structuur van het Nationaal Forum blijft de werkgroep Accijnzen bestaan. De convenors van deze werkgroep zijn Pierre De Borggraef, adviseur bij de eerstelijnsdienst Douane en Accijnzen in Regio Bergen, en Kurt Verhaeren, senior tax advisor bij Comeos. Wat willen ze bereiken met de werkgroep?

27/07/2020 Convenors WG Europese en algemene bepalingen: wie zijn ze en wat willen ze bereiken?

Binnen de nieuwe structuur van het Nationaal Forum voorzien we de opstart van de nieuwe werkgroep Europese en Algemene Bepalingen. De leden van deze werkgroep zullen de vergaderingen voorbereiden van de Trade Contact Group en onderwerpen behandelen die voordien onder de werkgroepen Algemene bepalingen en Bijzondere regelingen vielen. De convenors van de werkgroep zijn Joëlle Delvaux, adviseur bij de dienst Douanewetgeving van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en Kevin Verbelen, bedrijfsjurist expert internationale handel bij Agoria. Wat willen ze bereiken met de werkgroep?

24/07/2020 Nieuwsbrief Naforna

We versturen maandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand. Je kan je hierop vrijblijvend inschrijven! De nieuwsbrief van juli is beschikbaar.

23/07/2020 Convenors WG Digitale strategie: wie zijn ze en wat willen ze bereiken?

In de nieuwe structuur van het Nationaal Forum zetten we de activiteiten van de werkgroep ICT verder onder de noemer werkgroep Digitale strategie. De convenors van deze werkgroep zijn Chris De Clerck, departementshoofd Informatiemanagement bij de douaneadministratie en Johan Van Dingenen, Customs Development Manager Customs & Trade bij Nike en vertegenwoordiger van de federatie Voka. Wat willen ze bereiken met de werkgroep?

22/07/2020 Convenors WG Communicatie & Marketing: wie zijn ze en wat willen ze bereiken?

In de nieuwe structuur van het Nationaal Forum blijven de convenors van de werkgroep Communicatie & Marketing ongewijzigd. Werner Rens, departementshoofd Marketing bij de douaneadministratie en Jef Hermans, managing director - bestuurder bij Portmade NV en vertegenwoordiger van de federatie Forward Belgium, leiden al jaren deze werkgroep. Wat willen ze bereiken met de werkgroep?

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS