News


17/10/2022 Open Forum: PN/TS - Presentatie

Op 17 oktober organiseerde het Nationaal Forum een Open Forum over PN/TS. De presentatie kan je hier raadplegen.

12/10/2022 Crisis Oekraïne: Tariefcontingenten op bepaalde producten uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland - Update

Op 7 oktober 2022 zijn er tariefcontingenten ingesteld, beheerd volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". Deze contingenten maken de invoer in de Europese Unie mogelijk van de bepaalde goederen van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland.

11/10/2022 Verslag Regionaal Overleg Leuven

De leden van het Regionaal Overleg Leuven kwamen samen op 28 september. Onder andere ECS/2 en ICS/2 kwamen aanbod.

10/10/2022 Verslag Werkgroep Europese en Algemene Bepalingen

Begin juli kwamen de leden van de werkgroep Europese en Algemene Bepalingen samen. Tijdens de meeting gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen meer uitleg over de "procedure voor de toekenning van een tijdelijke borg". Ook de resultaten van de Wise Persons Group kregen toelichting.

07/10/2022: Bijkomende sancties tegen Rusland

Op 6 oktober nam de Europese Commissie bijkomende beperkende maatregelen tegen Rusland. In dit 8ste sanctiepakket zijn onder ander aanvullende import- en exportverboden opgenomen.

07/10/2022 Verslag SWG Softwareproviders

Op 29 september kwamen de leden van de Subwerkgroep Softwareproviders samen. Onder andere issues met betrekking tot de MASP-processen en e-globalisatie kregen de nodige aandacht.

27/09/2022 Oekraïne treedt toe tot de gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer - update

De procedures voor de toetreding van Oekraïne tot de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling over douanevervoer en tot de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende de vereenvoudiging van formaliteiten in het goederenverkeer, zijn afgerond. De toetreding van Oekraïne is voorzien op 1 oktober 2022.
Update: De circulaire over de toetredingen is beschikbaar op FISCONETplus.

26/09/2022 MASP: Update Message Implementation Guide PN/TS

Een update van de Message Implementation Guide PN/TS is beschikbaar op de website van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen. Onder andere hoofdstukken over het hergebruik van "ENS-data" en "Transfer" zijn toegevoegd.

22/09/2022 Verslag Regionaal Overleg Gent

De leden van het Regionaal Overleg Gent kwamen op 16 september samen in Gent. Tijdens de meeting was er onder andere aandacht voor de mini-cuscar, automatisatie van oorsprongsdocumenten - een project toegelicht door T-Mining en de situatie in Oekraïne.

09/09/2022 Tijdelijke verlaging van de bijzondere accijnzen - Update

Op 16 maart 2022 heeft de regering besloten de bijzondere accijns op diesel en benzine met ingang van 19 maart 2022 om middernacht te verlagen met 144,6281 euro/1.000 liter, exclusief 21% BTW (d.w.z. een verlaging van de pompprijs met 175 euro/1.000 liter inclusief BTW). Parallel met de verlaging van het accijnstarief is voorzien in een cliquet-systeem (van 19 maart 2022 tot en met 30 september 2022 - een maatregel die de regering heeft besloten te verlengen tot 31/12/2022) volgens welke het tarief van de bijzondere accijns geleidelijk zal worden verlaagd tot het niveau van 01/01/2022 in geval van een prijsdaling. De modaliteiten voor van aangifte van de stock en de betaling zijn gewijzigd.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS