News


2/05/2025 Preferentiële oorsprong: Nota over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland

Op 1 mei trad de de Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland in werking. Een informatienota over de oorsprongsregels en -procedures in beschikbaar.

30/04/2024 MASP: ICS2 R3 Deployment Window

De EU is volop bezig met de voorbereidingen voor de uitrol van Release 3 van het “Import Control System versie 2 (ICS2)”. Deze Release heeft betrekking op alle goederen die de EU via maritiem (zee & binnenwater), weg en spoor binnenkomen. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen gaat live (op 3 juni 2024. Vanaf dan dienen Operatoren een “Entry Summary Declaration (ENS)” in te dienen via ICS2.
Om ervoor te zorgen dat je als operator je IT-systemen kan aanpassen is een "Deployment Window" voorzien. Dit is een periode (verscheidene maanden) die aan een operator kan worden toegekend indien hij niet tijdig klaar is om te connecteren met ICS2.

25/04/2024 Verslag Regionaal Overleg Luik

Naast een Regionaal Overleg organiseert regio Luik een overleg, specifiek, met de operatoren actief op de luchthaven in Bierset. De leden kwamen samen op 20 februari

24/04/2024 Verslag Regionaal Overleg Luik

De leden van het Regionaal Overleg Luik kwamen samen op 19 maart. Tijdens de vergadering kregen de leden meer informatie over CBAM, PoUS en de sancties tegen Rusland.

19/04/2024 Verslag Regionaal Overleg Leuven

De leden van het Regionaal Overleg Leuven kwamen samen op 26 maart. Onder andere MASP, ICS2 & PN/TS kwamen aan bod.

18/04/2024 EUDR: Verordening tegen ontbossing en bosdegradatie

Tijdens de vergaderingen van het Regionaal Overleg Gent en Trade Facilitation Antwerpen stond EUDR op de agenda. Een kort overzicht van de inhoud van de Verordening die zich toespitst op ontbossing en bosdegradatie kan je hier terugvinden.

17/04/2024 Open Forum: ICS2 - Release 3

Op 2 mei 13u organiseert het Nationaal Forum een Open Forum met als onderwerp ICS2. De focus ligt op Release 3. Deze release legt de focus op, onder andere, alle goederen die over zee- en binnenwateren de EU binnenkomen.

11/04/2024 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

De leden van trade Facilitation Antwerpen kwamen samen op 20 maart. Onder andere MASP, EUDR en het IRP kwamen aan bod.

9/04/2024 Preferentiële oorsprong: Inwerkingtreding Vrijhandelsovereenkomst EU-Nieuw-Zeeland

Op 1 mei 2024 treedt de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland in werking. De overeenkomst kan je al raadplegen, een informatienota over de oorsprongsregels wordt momenteel opgesteld.

22/03/2024 Crisis Oekraïne: Terugkeer van lege stalen biervaten

Omwille van de beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren is de invoer van ijzer- en staalproducten uit Rusland verboden. Lege biervaten vallen hier ook onder. Om je logistiek de tijd te geven om in uitvoer zijnde bestellingen voor te bereiden en je als operator aan te passen, kan je stalen biervaten nog tot en met 31/03/2024 uitvoeren, waarna deze leeg kunnen terugkeren. Na 31/03/2024 gelden er geen gunstmaatregelen meer indien ze leeg weder ingevoerd worden.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS