News


27/03/2020 Bevoegde autoriteiten lidstaten voor uitvoervergunning verordening 2020/402

In het kader van de bestrijding van het coronavirus verbiedt de Europese Unie de uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning (zie uitvoeringsverordening (EU) 2020/402). De uitvoer van die goederen is dus wel nog toegelaten met een uitvoervergunning, afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de exporteur gevestigd is. In België is FOD Economie de bevoegde autoriteit. De Commissie heeft de contactgegevens gepubliceerd van de bevoegde autoriteiten in de andere lidstaten.

27/03/2020 Europese Commissie over Green lanes

De Commissie geeft nieuwe praktische adviezen voor de toepassing van de richtsnoeren voor grensbeheer om tijdens de huidige pandemie het goederenvervoer in de EU aan de gang te houden.

27/03/2020 Douanevergunningen - Tijdelijke toevoeging van nieuwe opslagplaatsen

De douaneadministratie heeft besloten alle houders van vergunningen voor actieve veredeling, douane-entrepots, tijdelijke opslagfaciliteiten of laad- en losplaatsen toe te staan om per e-mail een aanvraag in te dienen voor de uitbreiding van hun huidige vergunning met andere opslagruimten. Deze aanvraag moet gebeuren bij de dienst die bevoegd is om de vergunning af te geven. Deze uitbreiding wordt toegestaan op voorwaarde dat deze opslagruimten zich in België bevinden én uitsluitend worden gebruikt voor de opslag van goederen die nog geen definitieve douanebestemming hebben gekregen.

26/03/2020 Elektronisch bezorgen van certificaten & vergunningen - Coronavirus

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden waarbij 'social distancing' gerespecteerd moet worden, heeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen enkele maatregelen genomen om de uitwisseling van bepaalde documenten zo veel mogelijk digitaal te laten verlopen.

25/03/2020 Accijnzen: uitzonderlijke maatregelen voor ontsmettingsmiddelen

Door de uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot het indijken van de Coronavirus-epidemie (COVID-19) heeft de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen voor een beperkte periode specifieke maatregelen genomen.

24/03/2020 IT-onderhoudsweekend - Uitgesteld

Omwille van de huidige crisistoestand heeft de stafdienst ICT van de FOD Financiën besloten om het IT-onderhoud dat dit weekend gepland stond, uit te stellen. De nieuwe datum van het onderhoudsweekend wordt zo snel mogelijk meegedeeld.

23/03/2020 Richtsnoeren uitvoermaatregel - Coronavirus

De Europese Commissie heeft richtsnoeren voor de lidstaten met betrekking tot Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 gepubliceerd. De Europese Commissie meldt ook dat de Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 niet geldt voor scheepsvoorraden.

20/03/2020 Versoepeling Uitvoermaatregel - Coronavirus

De Europese Commissie heeft de nieuwe uitvoermaatregel voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen aangepast. Een uitvoervergunning zal vanaf 21/03/2020 niet langer noodzakelijk zijn voor vervoer naar Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. Deze vrijstelling is tevens geldig voor Andorra, de Faeröer, San Marino en Vaticaanstad alsmede voor de geassocieerde landen en gebieden die bijzondere betrekkingen onderhouden met Denemarken, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (de zogenaamde bijlage II-landen).

19/03/2020 Uitvoermaatregel - Coronavirus (COVID 19) - Update

In het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID – 19) verbiedt de Europese Unie de uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning. Dit verbod is reeds van kracht. Contactgegevens en infopagina van FOD Economie zijn beschikbaar.

18/03/2020 Verslag Regionaal Overleg Gent

De leden van het regionaal forum Gent kwamen op 6 maart samen bij Ziegler, te Roeselare. Ze kregen een stand van zaken over de Brexit & informatie over de nieuwe Grens Inspectie Post. Sam van Kerkhoven van de douaneadministratie gaf uitleg over "Oorsprong en preferenties".

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS