News


COVID 19 - FAQ

Heb je vragen over coronamaatregelen inzake douane en accijnzen? Raadpleeg dan de beschikbare informatie 'Corona - informatie en maatregelen' op de website van de douaneadministratie en het overzicht van de meest gestelde vragen (FAQ). Daarnaast heeft de douaneadministratie een single point of contact opgericht om je 'corona-vragen' over douane & accijnzen te beantwoorden.

09/04/2020 IT-onderhoudsweekend - update

De stafdienst ICT van de FOD Financiën organiseert een onderhoudsweekend van vrijdag 10 april om 22.00 uur tot maandag 13 april om 22.00 uur. Bijgevolg zullen de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA, NCTS en EMCS) tijdelijk onbeschikbaar zijn.

08/04/2020 NCTS - coronamaatregelen

In het kader van de COVID-19 crisis hebben verschillende toegelaten geadresseerden aangegeven problemen te ondervinden om binnen de gestelde termijn de goederen te ontvangen en de lossingsbemerkingen door te geven aan het douanekantoor van bestemming. De douaneadministratie hanteert tijdelijk een verlengde termijn hiervoor. Voor dezelfde redenen zal de douaneadministratie ook tijdelijk flexibel zijn bij het vaststellen van de geldigheidsduur van T-documenten.

06/04/2020 Exportvereisten voor persoonlijk beschermingsmateriaal

De Europese Commissie stelt een FAQ omtrent de exportvereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.

06/04/2020 Mondmaskers aangekocht buiten de EU

Het is mogelijk dat de douaneadministratie jouw bestelde mondmaskers tegenhoudt. Dit doet de douane enkel op vraag van de FOD Economie, het FAGG of op basis van risicoanalyse. De FOD Economie en het FAGG beslissen vervolgens naargelang de soort mondmaskers of ze conform zijn en mogen toegelaten worden op het Belgisch grondgebied. De douane stelt alles in het werk om de conforme leveringen zo snel mogelijk vrij te geven.

31/03/2020 Conformiteitseisen mondmaskers

De FOD Economie heeft de voorwaarden gepubliceerd waaraan de levering van mondmaskers FFP2 en FFP3 moeten voldoen om te kunnen worden vrijgegeven. De fabrikanten van beschermingsmateriaal wereldwijd worden overspoeld met bestellingen, specifiek voor mondmaskers. Het is van groot belang dat het beschermingsmateriaal voldoet aan de vooropgestelde veiligheidsvereisten. Het respecteren van de juiste normen zorgt ervoor dat de beschermingsmiddelen snel ter beschikking gesteld kunnen worden.

30/03/2020 Toekenning van vergunning toegelaten exporteur inzake oorsprong

Voor de uitvoer laat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zo uitgebreid mogelijk gebruik toe van alternatieve certificeringswijzen, zoals de vergunning toegelaten exporteur. Om de operatoren die nog geen toegelaten exporteur zijn te faciliteren, wordt er tijdelijk toegestaan dat operatoren reeds voorafgaand aan de normalerwijze verplichte audit een (voorlopige) vergunning toegelaten exporteur krijgen toegekend. Dit mits inachtneming van enkele voorwaarden.

30/03/2020 Ondersteuningsmaatregelen met betrekking tot de betalingstermijnen

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft ondersteuningsmaatregelen genomen voor zowel de houders van een kredietrekening als voor diegenen die er niet over beschikken. Deze maatregelen worden momenteel enkel toegekend voor de accijnzen en de verpakkingsheffing voor alcohol en al dan niet alcoholhoudende dranken en de BTW.

30/03/2020 Maatregelen voor het produceren van hydroalcoholische gels en handalcohol

De erkende producenten van alcohol mogen vanaf nu ook hydroalcoholische gels en handalcohol produceren en aanleveren om tegemoet te komen aan het tekort. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. De alcohol die zij kunnen gebruiken om deze hydroalcoholische gels te produceren moet geen denaturant bevatten op voorwaarde dat het eindproduct een gelvormende component bevat.

27/03/2020 Maatregelen in andere landen

Met de wereldwijde gezondheidscrisis die momenteel heerst nemen verschillende landen maatregelen die een invloed hebben op de goederentrafiek. We verzamelen voor jullie een aantal bronnen waar je nationale, Europese en internationale beschermingsmaatregelen kan terugvinden.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS