20/02/2024 Verslag Regionaal Overleg Leuven

De leden van het Regionaal Overleg Leuven kwamen samen op 31 januari. Onder andere volgende punten kwamen aan bod:

  • ECS2
  • ICS2 – PN/TS
  • Nieuwe timings MASP
  • CBAM
  • Herziening douanesanctiebeleid en AWDA

Raadpleeg het verslag en de presentatie voor meer informatie.