News


18/06/2021 Verslag WG Accijnzen

Op 11 juni kwamen de leden van de werkgroep Accijnzen samen. Ze kregen meer uitleg over de gewijzigde berekeningswijze van nalatigheidsinteresten bij accijnzen en een eerste terugkoppeling over de herziening van de AC4-module.

17/06/2021 H7: FAQ en presentatie

Op 17 juni gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen aan betrokken operatoren uitleg over de nieuwe douaneaangifte H7. Raadpleeg de presentatie en de laatste versie van de FAQ H7.

15/06/2021 Verslag WG Operations

Op 28 mei kwamen de leden van de WG Operations samen. De leden kregen meer informatie over, onder andere, de "presentation notification en temporary storage" (PN/TS) en de implementatie van het Import Control System (ICS2).

09/06/2021 Verslag SWG Consolidaties

Op 2 juni kwamen de leden van de Subwerkgroep Consolidaties samen. Tijdens de vergadering bespraken de leden de problematiek met betrekking tot consolidaties en douanevervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk. De leden van het Belgian-UK Borders Industry Facilitation Committee, waaronder ook de douane van het Verenigd Koninkrijk, namen deel aan deze vergadering.

02/06/2021 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 26 mei kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen samen. De leden bespraken onder andere de resultaten van het eerste "BE-UK Borders Industry Facilitation Committee" (BIFCOM), de afhandeling van geschillen, de publicatie van de boetecatalogus en de gewijzigde berekening van nalatigheidsinteresten bij tekorten op een e-AD.

31/05/2021 Nieuwsbrief Mei

We versturen maandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand. Je kan je hierop vrijblijvend inschrijven! De nieuwsbrief van mei is gepubliceerd.

28/05/2021 Toelichting ECS2 tijdens regionaal overleg Leuven

Op 26 mei namen de leden van het regionaal overleg Leuven deel aan een infosessie over ECS2 (Export Control System). Tijden deze sessie kregen ze informatie over het proces, het transferbericht en de documenten op te nemen in het "charge report".

26/05/2021 Onderhoudsweekend IT mei

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Het volgende IT-onderhoudsweekend zal geen invloed hebben op de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS). Deze toepassingen blijven dus beschikbaar.

25/05/2021 Verslag BIFCOM

Op 5 mei vond de eerste vergadering van het "Belgian-UK Borders Industry Facilitation Committee" (BIFCOM) plaats. Aan dit overleg nemen afgevaardigden van zowel overheidsinstanties als beroepsfederaties van België en UK deel.

21/05/2021 Verslag regionaal overleg Luik

Op 5 mei kwamen de leden van het regionaal forum Luik opnieuw samen, ditmaal in het bijzijn van de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De leden kregen meer informatie over onder andere de operationele maatregelen inzake onderwaardering en de procedure voor vernietiging of wederuitvoer van niet-uniegoederen. Tot slot gaf Forward Belgium meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst die de federatie van douanevertegenwoordigers afsloot met de AAD&A.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS