News


23/09/2019 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 3 september 2019 kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen bijeen. Ze bespraken onder andere de evolutie van scanning en fysieke verificaties, de implementatie CCRM en VISIGIP en de impact van brexit op de haven van Antwerpen.

20/09/2019 Digitale procedure voor de Bindende Tariefinlichting

Als je goederen in- of uitvoert, dien je op de aangifte een goederencode in te vullen. Bijgevolg is het nuttig om te weten onder welke goederencode de goederen vallen. Je kan hiervoor bij de Douane een bindende tariefinlichting aanvragen. Vanaf 1 oktober 2019 zal een nieuwe en uitsluitend digitale aanvraagprocedure voor een bindende tariefinlichting de huidige procedure per post vervangen. Deze nieuwe procedure loopt via het EU Trader Portal, een elektronisch portaal voorzien door de Europese Commissie.

16/09/2019 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 27 juli kwamen de leden van de regionale werkgroep Leuven samen. Ze bespraken onder andere de stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud. De actiepunten die voortkwamen uit de brainstormsessie met de community werden meegegeven aan de douaneadministratie.

13/09/2019 Customs Professional Award

Op 13 september vond de Stuurgroep van het Nationaal Forum plaats. De Belgian Customs Professional Award for Business was één van de besproken agendapunten. Dit is een initiatief van ICC Belgium (International Chamber of Commerce). Ze wenst op 23 januari 2020 een Customs Professional Award uit te reiken aan professionelen uit de private sector die zich hebben ingezet voor douanezaken.

12/09/19 Brexit 'NO-DEAL' voorbereidingen

Op 11 september vond de vergadering van de subwerkgroep Brexit plaats. De recentste communicatie van de Europese Commissie over een brexit 'no-deal' werd toegelicht. De Europese Commissie doet een ultieme oproep aan alle EU-burgers en het bedrijfsleven om zich voor te bereiden op 31 oktober 2019, de dag dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt.

11/09/2019 Vraag je grensoverschrijdende vergunning via het Europees Trader Portal

Wens je een grensoverschrijdende douanevergunning aan te vragen, te wijzigen of te hernieuwen? Gebruik dan het Europees "Trader Portal - Custom Decision". Dit is een Europees elektronisch loket om je grensoverschrijdende douanevergunningen te beheren en de status en het verloop ervan op te volgen.

04/09/2019 Geen onderhoudsweekend IT in september

Het IT-onderhoudsweekend dat dit weekend gepland staat bij de Federale overheidsdienst Financiën zal geen impact hebben op de werking van de douanetoepassingen. Er zal dus geen noodprocedure worden geactiveerd.

06/08/2019 EORI bij oprichten onderneming

Op voorstel van de werkgroep Communicatie en Marketing publiceerde de Federale overheidsdienst (FOD) Economie op haar website informatie over het aanvragen van een EORI-nummer voor douane-identificatie. Het aanvragen van een EORI-nummer is vermeld bij de belangrijkste stappen bij het oprichten van een onderneming. Bedrijven die van plan zijn handel te voeren met niet-EU landen zijn verplicht om een EORI-nummer te hebben.

05/08/2019 Nota brexit

De douaneadministratie heeft een nota over de brexit opgesteld. Deze nota licht de gevolgen toe van een no-deal brexit, waarbij het goederenverkeer met het VK onderworpen wordt aan de bepalingen van de UCC en aan de bijhorende douaneformaliteiten. De nota is het resultaat van overleg tussen de douaneadministratie en de privésector binnen het Nationaal Forum, subwerkgroep Brexit.

02/08/2019 Algemene Vergadering op 16 oktober

Op 16 oktober 2019, in de namiddag, vindt de Algemene vergadering plaats van het Nationaal Forum. De leden ontvangen binnenkort meer informatie.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS