5/05/2023 Preferentiële oorsprong: Nieuwe uniecode Y864 voor goederen met preferentiële oorsprong Israël

Voor je goederen in vanuit Israël, hou dan zeker rekening met volgende wijziging!

Vanaf 16 mei 2023 wordt een nieuwe uniecode Y864 verplicht voor goederen die met preferentiële oorsprong Israël worden ingevoerd in de EU. 

Overeenkomstig afspraken tussen de EU en Israël zijn goederen die hun oorsprong hebben in de Israëlische nederzettingen in gebieden die sinds juni 1967 onder Israëlisch bestuur zijn gebracht, sinds 1 februari 2005 uitgesloten van de preferentiële tariefbehandeling op basis van de associatieovereenkomst tussen de EU en Israël. Sindsdien ben je verplicht de postcode en de naam van de stad, het dorp of de industriezone waar de productie met oorsprongsstatus heeft plaatsgevonden, te vermelden. En dit op alle bewijzen van preferentiële oorsprong afgegeven of opgesteld in Israël. (zie ook bericht aan de importeurs van de EU – PB C 232 van 3 augustus 2012 – pagina 5)

Met uniecode Y864 verklaart de importeur dat de goederen waarvoor preferenties zijn gevraagd hun oorsprong niet hebben uit de Israëlische nederzettingen in de gebieden die sinds juni 1967 onder Israëlisch bestuur zijn gebracht. 

De code dien je in vak 44 van de invoeraangifte te vermelden, naast de gebruikelijke uniecode voor het gebruikte oorsprongsbewijs (certificaat inzake goederenverkeer of oorsprongsverklaring). Indien de uniecode Y864 niet wordt vermeld op de invoeraangifte zal de preferentiële tariefbehandeling worden geweigerd.

Opgelet! Deze code mag je niet verwarren met code N864 (oorsprongsverklaring (factuurverklaring)) op een factuur of een ander handelsdocument voor zendingen met een waarde hoger dan € 6.000).

Een praktisch voorbeeld: Weefsels met preferentiële oorsprong Israël wordt ingevoerd aan de hand van een factuur met daarop een factuurverklaring voor een waarde van 10.500 euro moeten de volgende gegevens inzake oorsprong in vak 44 worden vermeld:

  • N864: factuurnummer + datum
  • Y864 (zonder bijkomende vermelding)

Op de website van de Europese Commissie kan u meer informatie over deze regeling terugvinden, Op deze webpagina staat tevens een lijst met postcodegebieden van de Israëlische nederzettingen.

Voor meer informatie betreffende preferentiële overeenkomsten of inzake de uniecodes voor preferentiële oorsprong kan je terecht op de website van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen. Bij verdere vragen kan je mailen naar da.lex.douane@minfin.fed.be.