Oorsprong

17/02/2021 Handelsovereenkomst EU-VK: Algemeenheden en praktische bepalingen inzake preferentiële oorsprong

Tijdens het regionaal overleg in Gent op 12 februari gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een uiteenzetting over de bepalingen inzake preferentiële oorsprong, opgenomen in het "Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk".

15/01/2021 Brexit: Handels- en samenwerkingsakkoord tussen EU en VK - Update

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen publiceerde een update van de informatieve nota over het handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en Verenigd Koninkrijk. In deze update lees je meer informatie over onder andere verpakkingsmaterialen en -middelen, leveranciersverklaringen en bindende oorsprongsinlichting.

12/01/2021 Circulaire Vrijhandelsovereenkomst EU en Singapore

De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen heeft de circulaire omtrent het Economisch vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Republiek Singapore gepubliceerd. Hierin vind je meer informatie over de wettelijke bepalingen en de geldende procedures met betrekking tot preferentiële oorsprong voor invoer in België.

07/01/2021 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 17 december kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen samen. Ze bespraken onder andere de nieuwe procedure voor het bijhouden van de borgbrief Benelux 3, de brexit en gerelateerde publicaties, de correcte toepassing van het bewijs van oorsprong EUR1, onderwaardering, de automatische exportbevestigingen, het stroomlijnen van het controleproces en de wederuitvoer onder bijzondere regeling versus transit.

08/12/2020 Circulaire Economisch partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen heeft, zoals meegedeeld tijdens de werkgroep Europese en algemene bepalingen, de circulaire over de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan gepubliceerd. Hierin vind je meer informatie over de oorsprongsregels en -procedures van deze overeenkomst.

07/12/2020 Circulaire niet-preferentiële of economische oorsprong van goederen

Tijdens de vergadering van de werkgroep Europese en Algemene Bepalingen op 26 november gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen meer informatie over de nieuwe Circulaire betreffende de niet-preferentiële of economische oorsprong van goederen bij invoer. Hierin kan je informatie terugvinden over de nieuwe verordeningen en de nieuwe oorsprongsregels inzake niet-preferentiële oorsprong.

06/08/2020 Lijst preferentiële akkoorden en douane-unies

De douaneadministratie heeft een overzicht van de bestaande preferentiële oorsprongsakkoorden gepubliceerd. Dit overzicht wordt op de volgende vergadering van de nieuwe werkgroep Europese en algemene bepalingen voorgesteld. Eén van de prioriteiten van deze werkgroep is immers de leden informeren over de onderhandelingen en de toepassing van vrijhandelsakkoorden.

Abonneren op RSS - Oorsprong