7/03/2022 Preferentiële oorsprong: Invoer vanuit de Oekraïense oblasten Donetsk en Loegansk - Update

In navolging van de publicatie op 25 februari over preferentiële oorsprong en invoer vanuit de Oekraïense oblasten Donetsk en Loegansk publiceerde de Europese Commissie op 28 februari 2022 volgende publicatie in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie (2022/C 93 I/01):

Importeurs in de Unie worden aangeraden de nodige zorgvuldigheid te betrachten om de daadwerkelijke oorsprong van de door hen aangegeven goederen vast te stellen, aangezien het risico bestaat dat goederen waarop het verbod van verordening 2022/263 (te raadplegen op de website van de EU) van toepassing is, uit buurlanden van Oekraïne, met name Rusland en Belarus, in de Unie worden ingevoerd. Dit kan met name het geval zijn voor steenkoolproducten van GN-post 2701 en staalproducten van de GN-posten 7201 tot en met 7207 en van de GN-posten 7304, 7305 en 7306. Gezien dit risico op ontwijking, kan het in het vrije verkeer brengen van deze uit Rusland en Belarus ingevoerde producten afhankelijk worden gesteld van het voorleggen aan de douane van overtuigend bewijs dat deze goederen niet onder het invoerverbod van goederen van oorsprong uit de niet door de regering gecontroleerde gebieden Donetsk en Loehansk van Oekraïne vallen.

 

Labels: