25/02/2022 Preferentiële oorsprong: Invoer vanuit de Oekraïense oblasten Donetsk en Loegansk

Tijdens de Werkgroep Europese en Algemene Bepalingen geeft de Administratie op regelmatige basis meer informatie over wijzigingen over preferentiële oorsprong. We geven jullie alvast mee dat de Europese Commissie aangeeft dat de douaneautoriteiten van Oekraïne de preferentiële behandeling in het kader van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne niet doeltreffend kan beheren en controleren. Meer specifiek voor de goederen geproduceerd in of uitgevoerd uit de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de Oekraïense oblasten Donetsk en Loegansk.

Gezien het voor de douaneautoriteiten van Oekraïne niet mogelijk is de bepalingen van de overeenkomst toe te passen is voor dergelijke goederen niet voldaan aan de voorwaarden om voor preferentiële tariefbehandeling in aanmerking te komen.

Marktdeelnemers van de Europese Unie krijgen de aanbeveling geen preferentiële behandeling aan te vragen voor de invoer in de Unie van alle goederen geproduceerd in of uitgevoerd uit deze gebieden, aangezien het in het vrije verkeer brengen van deze goederen met ingang van de datum van bekendmaking van dit bericht een douaneschuld doet ontstaan.

Raadpleeg de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen voor meer informatie.

Het Publicatieblad van de Europese Unie (2022/C 87 I/01) kan je hier terugvinden. 

Labels: