3/05/2023 Verslag Stuurgroep

De leden van de Stuurgroep kwamen samen in maart. Onder andere volgende punten kwamen aan bod:

  • Pilootproject RTO
  • Planning MASP
  • Stand van zaken van de werkgroepen

Raadpleeg het verslag voor meer informatie.